رب گوجه فرنگی دلند ایزی اپن ۴۰۰گرمی
دلند

ویژگی ها نوع : رب - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 45/10232

۵ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۶۵۰ تومان

رب گوجه فرنگی بدر قوطی ۸۰۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : رب - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : گوجه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1359/ظ/36

۳۰ %
جشنواره

۱۶,۵۰۰ تومان

۱۱,۵۵۰ تومان

رب گوجه فرنگی دلنددرب ساده ۸۰۰گرمی
دلند

ویژگی ها نوع : رب - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 45/1023

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۲,۶۰۰ تومان

رب گوجه فرنگی دلند ایزی اپن ۸۰۰گرمی
دلند

ویژگی ها نوع : رب - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 45/10232

۱۵ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۳,۶۰۰ تومان

رب گوجه فرنگی بدر شیشه ای ۶۵۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : رب - وزن : 650 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : آب گوجه فرنگی تغلیظ شده , نمک - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 3705/ظ/ 56

۵ %
تخفیف

۱۶,۵۰۰ تومان

۱۵,۶۷۵ تومان

رب گوجه فرنگی ارگانیک دلند ایزی اپن ۸۰۰ گرمی
دلند

ویژگی ها نوع : رب - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 45/10232

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

رب انار طبیعی ارگانیک منجمد نارک ۳۳۰ گرمی
نارک

ویژگی ها نوع : رب انار - وزن : 330 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 39/1304-1

۵ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۲۲,۸۰۰ تومان

رب انار ارگانیک منجمد قجری نارک ۴۰۰ گرمی
نارک

ویژگی ها نوع : رب انار - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پت

۵ %
تخفیف

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۵,۶۵۰ تومان

رب لیمو عمانی غذای سالم ۷۰۰ گرمی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : رب لیموعمانی - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : HACCP

۵ %
تخفیف

۲۸,۷۵۰ تومان

۲۷,۳۱۲ تومان

رب غذای سالم۹۰۰گرمی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : رب - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۳۴,۵۰۰ تومان

۳۲,۷۷۵ تومان

رب انار ارگانیک منجمد قجری نارک ۸۰۰ گرمی
نارک

ویژگی ها نوع : رب انار - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 1 ماه - نوع بسته بندی : پت

۵ %
تخفیف

۴۸,۰۰۰ تومان

۴۵,۶۰۰ تومان

رب گوجه فرنگی ارگانیک گل باغ سی ۷۰۰ گرمی
گل باغ سی

ویژگی ها نوع : رب - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین