مقایسه

خمیر باقلوا ۵۰۰ گرمی منجمد ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : خمیرباقلوا - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آرد گندم-آب -نمک - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14812

۲۵ %
تخفیف

۱۹,۶۰۰ تومان

۱۴,۷۰۰ تومان

مقایسه

خمیرسمبوسه ۷۰۰ گرمی منجمد ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : خمیرسمبوسه - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آردگندم-آب -نمک - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14472

۲۵ %
تخفیف

۱۶,۸۰۰ تومان

۱۲,۶۰۰ تومان

مقایسه

کادایف خشک سفید ۳۵۰ گرمی ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : کادایف خشک - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آردگندم -آب-روغن مایع - نوع بسته بندی : بسته opp - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14850

۲۵ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۰,۵۰۰ تومان

مقایسه

کادایف خشک زعفرانی ۳۵۰ گرمی ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : کادایف خشک - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آردگندم -آب -روغن مایع -زعفران - نوع بسته بندی : بسته opp - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14850

۲۵ %
تخفیف

۱۶,۸۰۰ تومان

۱۲,۶۰۰ تومان

مقایسه

خمیر یوفکا گرد بزرگ ترموفرمینگ منجمد ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : خمیریوفکا - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آردگندم-آب -نمک - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14472

۲۵ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۹,۰۰۰ تومان

مقایسه

ته دیگ زعفرانی ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : ته دیگ - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - ترکیبات : آب-آردگندم-روغن مایع - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14850

۲۵ %
تخفیف

۱۹,۶۰۰ تومان

۱۴,۷۰۰ تومان

مقایسه

خمیر یوفکا مثلثی ترموفرمینگ منجمد ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : خمیریوفکا - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آردگندم-آب -نمک - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14472

۲۵ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۹,۰۰۰ تومان

مقایسه

خمیر یوفکا ۳۰*۲۰ ترموفرمینگ منجمد ای دو سایز A۴
ای دو

ویژگی ها نوع : خمیریوفکا - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آرد گندم- آب -نمک - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14472

۲۵ %
تخفیف

۱۶,۸۰۰ تومان

۱۲,۶۰۰ تومان

مقایسه

خمیر سمبوسه ۴۵۰ گرمی منجمد ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : خمیرسمبوسه - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آردگندم -آب -نمک - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14472

۲۵ %
تخفیف

۱۶,۸۰۰ تومان

۱۲,۶۰۰ تومان

مقایسه

خمیر یوفکا ۶۰*۴۰ مستطیلی ۷۰۰ گرمی منجمد ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : خمیریوفکا - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آرد گندم -آب -نمک - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14472

۲۵ %
تخفیف

۱۶,۸۰۰ تومان

۱۲,۶۰۰ تومان

مقایسه

خمیر بورک ۵۰۰ گرمی منجمد ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : خمیربورک - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آرد گندم -آب -نمک - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14472

۲۵ %
تخفیف

۱۹,۶۰۰ تومان

۱۴,۷۰۰ تومان

مقایسه

کادایف خشک شکلاتی ۳۵۰ گرمی ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : کادایف خشک - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آردگندم -آب-روغن مایع -کاکائو - نوع بسته بندی : بسته opp - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14850

۲۵ %
تخفیف

۱۶,۸۰۰ تومان

۱۲,۶۰۰ تومان

مقایسه

خمیر یوفکا ۱۵*۱۵ مربع منجمد ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : خمیریوفکا - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آردگندم-آب -نمک - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14472

۲۵ %
تخفیف

۱۶,۸۰۰ تومان

۱۲,۶۰۰ تومان

مقایسه

خمیر پیتزا ۵۰۰ گرمی منجمد دگا
دگا

ویژگی ها نوع : خمیرپیتزا - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آرد- نمک-خمیر مایه - شکر- مواد بهبودهنده - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1427/ظ/16

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خمیر پیراشکی ۵۰۰ گرمی منجمد دگا
دگا

ویژگی ها نوع : خمیرپیراشکی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آرد-آب-شکر-نمک-ادویه-روغن-بهبوددهنده - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1428/ظ/16

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خمیر پیتزا ۴۸۰ گرمی منجمد ب.آ
ب.آ

ویژگی ها نوع : خمیرپیتزا - وزن : 480 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آرد- نمک-خمیر مایه - روغن مایع خوراکی-شکر- مواد بهبودهنده-ویتامین c - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1001/ظ/39

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خمیر یوفکا گرد ترموفرمینگ منجمد ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : خمیریوفکا - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

فاقد برنامه تأمین

  • از
    الی