مقایسه

خمیر پیتزا ۵۰۰ گرمی منجمد دگا
دگا

ویژگی ها نوع : خمیرپیتزا - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آرد- نمک-خمیر مایه - شکر- مواد بهبودهنده - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1427/ظ/16

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خمیر پیراشکی ۵۰۰ گرمی منجمد دگا
دگا

ویژگی ها نوع : خمیرپیراشکی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آرد-آب-شکر-نمک-ادویه-روغن-بهبوددهنده - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1428/ظ/16

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خمیر پیتزا منجمد ب.آ ۴۸۰ گرمی
ب.آ

ویژگی ها نوع : خمیرپیتزا - وزن : 480 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آرد- نمک-خمیر مایه - روغن مایع خوراکی-شکر- مواد بهبودهنده-ویتامین c - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1001/ظ/39

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خمیر یوفکا مثلثی ترموفرمینگ منجمد ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : خمیریوفکا - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آردگندم-آب -نمک - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14472

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خمیر یوفکا گرد ترموفرمینگ منجمد ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : خمیریوفکا - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خمیر یوفکا گرد بزرگ ترموفرمینگ منجمد ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : خمیریوفکا - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آردگندم-آب -نمک - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14472

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کادایف خشک سفید ۳۵۰ گرمی ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : کادایف خشک - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آردگندم -آب-روغن مایع - نوع بسته بندی : بسته opp - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14850

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خمیر سمبوسه منجمد۴۵۰ گرمی ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : خمیرسمبوسه - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آردگندم -آب -نمک - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14472

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کادایف خشک زعفرانی ۳۵۰ گرمی ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : کادایف خشک - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آردگندم -آب -روغن مایع -زعفران - نوع بسته بندی : بسته opp - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14850

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خمیر یوفکا ۱۵*۱۵ مربع منجمد ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : خمیریوفکا - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آردگندم-آب -نمک - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14472

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خمیر یوفکا ۳۰*۲۰ ترموفرمینگ منجمد ای دو سایز A۴
ای دو

ویژگی ها نوع : خمیریوفکا - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آرد گندم- آب -نمک - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14472

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خمیر یوفکا ۶۰*۴۰ مستطیلی منجمد۷۰۰ گرمی ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : خمیریوفکا - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آرد گندم -آب -نمک - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14472

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کادایف خشک شکلاتی ۳۵۰ گرمی ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : کادایف خشک - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آردگندم -آب-روغن مایع -کاکائو - نوع بسته بندی : بسته opp - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14850

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خمیر باقلوا منجمد ۵۰۰ گرمی ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : خمیرباقلوا - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آرد گندم-آب -نمک - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14812

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خمیر بورک منجمد ۵۰۰ گرمی ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : خمیربورک - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آرد گندم -آب -نمک - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14472

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

ته دیگ زعفرانی ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : ته دیگ - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - ترکیبات : آب-آردگندم-روغن مایع - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14850

فاقد برنامه تأمین

خمیر

خمیر مخلوطی از آرد، مایعات و سایرترکیبات مانند نمک، شکر، تخم مرغ، روغن مایع و مواد بهبود دهنده می باشد. خمیر ها نازک هستند و خاصیت ارتجاعی دارند به همین دلیل می توانند در قالب های گوناگون شکل پذیرند و پخته شوند. از خمیر برای پخت محصولات بسیار گوناگونی استفاده می شود، برای مثال برای پخت انواع شیرینی ها از خمیر استفاده می شود و یا برای پخت نان های مختلف نیز از خمیر استفاده می شود.

 

تاریخچه خمیر

انسان های اولیه عمدتا با شکار غذا زندگی می کردند. اولین یافته های پزشکی نشان داده است که انسان ها از 30 هزار سال پیش از آرد استفاده می کردند. در آن زمان به جز شکار حیوانات وحشی، غلات، دانه ها و میوه ها هم در طبیعت وجود داشتند. دانه های گندم وحشی که توسط انسان های اولیه جمع می شدند عموما در بین 2 سنگ قرار می گرفتند، طی مدت زمان به گندم ها آب اضافه شد و مخلوطی تازه به نام خمیر به وجود آمد، این ترکیب را بر روی آتش می پختند که به عنوان نان از آن استفاده می شد و با نان های مورد استفاده امروز بسیار متفاوت بوده است.

 

انواع خمیر

خمیر ها انواع متفاوتی دارند و استفاده های گوناگونی نیز دارند، از انواع خمیر ها می توان به خمیر پیتزا، خمیر یوفکا، خمیر سمبوسه، خمیر پیراشکی، خمیر بورک و کادایف اشاره کرد.

خمیر یوفکا:  خمیر یوفکا خمیری کاربردی می باشد و از آرد گندم، آب و نمک تهیه می شود. شما می توانید با این خمیر غذاهایی مانند یوفکا و پنیر، یوفکا و سبزیجات، یوفکا و سوسیس و کالباس بپزید. برای تهیه این غذا ها فقط کافیست خمیر را در ماکروفر و یا روغن سرخ کنید.

خمیر بورک: بورک نوعی غذای ترکیه ای می باشد و شبیه به سمبوسه می باشد و بسته به سلایق افراد با سبزیجات، سوسیس و کالباس و سیب زمینی پر می شود. مواد تشکیل دهنده این محصول آرد گندم، آب و نمک می باشد.

خمیر پیتزا: خمیر پیتزا از آرد گندم، خمیر مایه، نمک تصفیه شده خوراکی، روغن مایع خوراکی و مواد بهبود دهنده تهیه می شود و برای پخت انواع پیتزاها استفاده می شود.

 

ارزش غذایی موجود در 100 گرم خمیر

انرژی289 کیلو کالری
چربی کل 8 گرم
سدیم513 میلی گرم
پتاسیم128 میلی گرم
کربوهیدرات کل56 گرم
پروتئین12 گرم
کلسیم4% نیاز روزانه*
منیزیم7% نیاز روزانه*
آهن19% نیاز روزانه*
ویتامین ب65% نیاز روزانه*

*نیاز روزانه بدن در رژیم غذایی معمولی 2000 کالری است. مقادیر روزانه شما ممکن است بسته به نیازهای کالری شما بالاتر یا پایین تر باشد.

 

به روزرسان با ارائه ی انواع خمیر در شکل های متنوع و بسته بندی های متنوع، به منظور رفاه حال مصرف کنندگان و امکان خرید آنلاین آن از طریق بازار آنلاین بروزرسان و یا در اصطلاح (فروشگاه اینترنتی) و با ارائه ی خدمات ارسال رایگان، سعی بر این دارد که گامی جدید در راه اصلاح تغذیه جامعه ی ایرانی بردارد .

  • از
    الی