مقایسه

خرمای مضافتی بم برنا ۲۷۵ گرمی
برنا

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 275 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 69/10002

۵ %
تخفیف

۹,۲۰۰ تومان

۸,۷۴۰ تومان

مقایسه

خرمای نگین برنا ۲۵۰ گرمی
برنا

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پک شفاف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 69/10002

۵ %
تخفیف

۹,۸۰۰ تومان

۹,۳۱۰ تومان

مقایسه

خرما نگاربدون هسته با مغز گردو برنا ۲۲۰ گرمی
برنا

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 220 گرم - مدت ماندگاری : 1 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 69/10005

۵ %
تخفیف

۹,۹۵۰ تومان

۹,۴۵۲ تومان

مقایسه

خرما نگاربدون هسته با مغز بادام برنا ۲۲۰ گرمی
برنا

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 220 گرم - مدت ماندگاری : 30 روز - مدت ماندگاری : 1 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 69/10005

۵ %
تخفیف

۹,۹۵۰ تومان

۹,۴۵۲ تومان

مقایسه

خرما نگاربدون هسته با مغز فندق برنا ۲۲۰ گرمی
برنا

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 220 گرم - مدت ماندگاری : 1 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 69/10005

۵ %
تخفیف

۹,۹۵۰ تومان

۹,۴۵۲ تومان

مقایسه

خرما زاهدی برنا ۳۰۰ گرمی
برنا

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 1 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/1075

۵ %
تخفیف

۱۱,۵۰۰ تومان

۱۰,۹۲۵ تومان

مقایسه

خرما ربی چکوپالم ۵۰۰ گرمی
چکوپالم

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 500 گرم - ترکیبات : خرما - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۵ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۸۷۵ تومان

مقایسه

خرما مارینا برنا ۳۵۰ گرمی
برنا

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 69/10002

۵ %
تخفیف

۱۴,۸۵۰ تومان

۱۴,۱۰۸ تومان

مقایسه

خرمای سایر وکیوم مانادیت ۲۵۰ گرمی
مانادیت

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO2008, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10635

۳ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۴,۵۵۰ تومان

مقایسه

خرما زاهدی آسفیکان ۴۵۰ گرمی
آسفیکان

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۷۵۰ تومان

۱۸,۶۷۵ تومان

مقایسه

خرمای ربی وکیوم مانادیت ۲۵۰ گرمی
مانادیت

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO2008, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10635

۳ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۴۰۰ تومان

مقایسه

خرما زاهدی دستچین برند سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۲۱,۸۵۰ تومان

مقایسه

رطب مرداسنگ آسفیکان ۴۵۰ گرمی
آسفیکان

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۲۵,۲۰۰ تومان

۲۲,۶۸۰ تومان

مقایسه

خرما مضافتی شیرین برنا ۴۵۰ گرمی
برنا

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 30 روز - نوع بسته بندی : پک شفاف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 69/10002

۵ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۳,۷۵۰ تومان

مقایسه

خرما ربی چکوپالم ۱۰۰۰ گرمی
چکوپالم

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 1000 گرم - ترکیبات : خرما - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۵ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۳,۷۵۰ تومان

مقایسه

خرما مضافتی ممتاز آباریس ۶۰۰ گرمی
آباریس

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۲۵ %
تخفیف

۳۲,۰۰۰ تومان

۲۴,۰۰۰ تومان

مقایسه

خرما مضافتی ویژه مروارید ۷۰۰ گرمی
مروارید

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, HACCP

۱۵ %
تخفیف

۲۹,۵۰۰ تومان

۲۵,۰۷۵ تومان

مقایسه

خرما مضافتی رایان ساغر۵۸۰ گرمی
ساغر

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 580 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, حلال

۵ %
تخفیف

۲۶,۵۰۰ تومان

۲۵,۱۷۵ تومان

مقایسه

خرما رطب عسلی دستچین برند سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : خرما - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۵,۶۵۰ تومان

مقایسه

خرما مضافتی ویژه آباریس ۷۰۰ گرمی
آباریس

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۲۵ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۲۶,۲۵۰ تومان

مقایسه

خرمای بم ارگانیک ODN
ODN

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : بین 350 تا 450 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : ارگانیک

۱۵ %
جشنواره

۳۲,۰۰۰ تومان

۲۷,۲۰۰ تومان

مقایسه

خرما مضافتی ساغر ۴۵۰ گرمی
ساغر

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, حلال

۵ %
تخفیف

۲۹,۰۰۰ تومان

۲۷,۵۵۰ تومان

مقایسه

خرما مضافتی ساغر۶۲۰ گرمی
ساغر

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 620 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, حلال

۵ %
تخفیف

۲۹,۸۰۰ تومان

۲۸,۳۱۰ تومان

مقایسه

خرما ربی آسفیکان ۴۵۰ گرمی
آسفیکان

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۳۱,۶۵۰ تومان

۲۸,۴۸۵ تومان

مقایسه

خرما مضافتی آسفیکان ۷۰۰ گرمی
آسفیکان

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۳۲,۲۰۰ تومان

۲۸,۹۸۰ تومان

مقایسه

خرما مضافتی ساغر۶۳۰ گرمی
ساغر

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 630 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, حلال

۵ %
تخفیف

۳۱,۰۰۰ تومان

۲۹,۴۵۰ تومان

مقایسه

خرما خشک زاهدی مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : خرما - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۳۲,۵۰۰ تومان

۳۰,۸۷۵ تومان

مقایسه

خرما زاهدی آسفیکان ۹۰۰ گرمی
آسفیکان

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۳۶,۵۰۰ تومان

۳۲,۸۵۰ تومان

مقایسه

خرما مضافتی ساغر۶۸۰ گرمی
ساغر

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 680 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, حلال

۵ %
تخفیف

۳۴,۹۰۰ تومان

۳۳,۱۵۵ تومان

مقایسه

خرما مضافتی ساغر ۶۵۰ گرمی
ساغر

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 650 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, حلال

۵ %
تخفیف

۳۶,۰۰۰ تومان

۳۴,۲۰۰ تومان

مقایسه

خرمای مضافتی ارگانیک مانادیت ۶۵۰ گرمی
مانادیت

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 650 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ارگانیک, ISO2008, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10635

۳ %
تخفیف

۳۸,۰۰۰ تومان

۳۶,۸۶۰ تومان

مقایسه

خرما مضافتی ساغر۷۰۰ گرمی
ساغر

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, حلال

۵ %
تخفیف

۳۹,۰۰۰ تومان

۳۷,۰۵۰ تومان

مقایسه

خرما پیارم ارمغان سبز۴۵۰ گرمی
ارمغان سبز

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 450 گرم - ترکیبات : خرما - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : ظرف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/1125

۵ %
تخفیف

۴۶,۰۰۰ تومان

۴۳,۷۰۰ تومان

مقایسه

رطب مرداسنگ آسفیکان ۹۰۰ گرمی
آسفیکان

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۵۰,۴۰۰ تومان

۴۵,۳۶۰ تومان

مقایسه

خرما ربی آسفیکان ۹۰۰ گرمی
آسفیکان

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۵۵,۵۳۰ تومان

۴۹,۹۷۷ تومان

مقایسه

خرما کبکاب با ارده برند بشری
بشری

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : خرما کبکاب 550 گرم و ارده کنجد بوداده 170 گرم - ترکیبات : خرما- ارده - مدت ماندگاری : 8 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1040/ظ/19

۵ %
تخفیف

۵۵,۵۰۰ تومان

۵۲,۷۲۵ تومان

مقایسه

خرما پیارم دستچین برند سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۹۰,۰۰۰ تومان

۸۵,۵۰۰ تومان

مقایسه

خرما نگاربدون هسته با مغز پسته برنا ۲۲۰ گرمی
برنا

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 220 گرم - مدت ماندگاری : 1 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 69/10005

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خرما دشتستان اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خرما خوشه ای اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خرما عسلی اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خرمای دشتستان بسته بندی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : کیسه نایلونی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خرما عسلی بسته بندی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خرمای تازه نگار برنا ۵۵۰ گرمی
برنا

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 550 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پک شفاف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 69/10054

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خرما زاهدی کریستال ۴۵۰ گرمی
کریستال

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خرما خاصویی آسفیکان ۴۵۰ گرمی
آسفیکان

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خرما شاهانی بدون هسته برنا ۱ کیلوگرمی
برنا

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 69/10002

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

خرما خاصویی کریستال ۴۵۰ گرمی
کریستال

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

خرما

 آیا شما هم از خرما در رژیم غذایی خود استفاده می کنید؟ کنار چای و شیر، خرما مثل یک بمب انرژی عمل می کند و تواناییتان را در انجام کارهای روزمره افزایش می دهد. در ادامه با هم به بررسی خرما می پردازیم.

خرما میوه درخت نخل است که در بیشتر مناطق استوایی جهان رشد می کند. در سال های گذشته، مصرف خرما در بین اقشار مختلف اهمیت خاصی پیدا کرده است. این میوه اغلب به صورت خشک به فروش می رسد. این موضوع از روی پوست خرما هم به سادگی قابل تشخیص است. بر حسب نوع آن، اندازه ی خرمای تازه کوچک تر از خرما خشک، و رنگ آن گستره ای از قرمز روشن تا زرد روشن را تشکیل می دهد.

 

خواص خرما

مواد مغذی موجود در 100 گرم خرما:

  • انرژی              282 کیلوکالری
  • کربوهیدرات    75 گرم
  • پروتئین           5 گرم
  • فیبر                8 گرم
  • ویتامین ب6    10% نیاز روزانه
  • پتاسیم            656 میلی گرم
  • سدیم              2 میلی گرم
  • قند                 63 گرم
  • منیزیم            10% نیاز روزانه

 

خرما میوه ای مغزی

کالری موجود در خرما بسیار بیشتر از میوه های تازه دیگر است. از این جهت، شبیه کشمش و انجیر از انواع میوه خشک تلقی می شود. قسمت عمده ی کالری خرما از کربوهیدرات حاصل می شود. بخش دیگر آن به دلیل وجود پروتئین است. علاوه بر کالری، خرما حاوی ویتامین ها و مواد معدنی مختلف است.

 

سرشار از فیبر

دریافت فیبر کافی، برای سلامتی شما مفید است. در هر 100 گرم خرما، حدود 8 گرم فیبر وجود دارد. بنابراین مصرف خرما یکی از راه های افزایش فیبر مورد نیاز در بدن محسوب می شود. فیبر موجب بهبود فرآیند گوارش می شود.

 

سرشار از آنتی اکسیدان

خرما حاوی آنتی اکسیدان هایی است که احتمال ابتلا به بیماری های مختلف را کاهش می دهد. آنتی اکسیدان ها از سلول های شما در برابر رادیکال های آزاد مراقبت می کنند. در مقایسه با میوه های مشابه مثل انجیر و آلو خشک، خرما بیشترین آنتی اکسیدان را دارد.

 

یک شیرین کننده طبیعی

خوردن خرما باعث بهبود عملکرد مغز می شود. خرما منبع فروکتوز (قند میوه) است که به طور طبیعی در میوه ها یافت می شود. از این رو، خرما طعمی بسیار شیرین و کارامل مانند دارد. این میوه جایگزین مناسبی برای شکر سفید محسوب می شود. برای استفاده از خرما به جای شکر سفید باید خمیر خرما تهیه کنید؛ خرما را به همراه کمی آب داخل مخلوط کن بریزید. نسبت استفاده خرما و شکر 1به1 است. برای مثال اگر در یک دستورالعمل غذایی، 1 فنجان شکر آمده، آن را جایگزین 1 فنجان خمیر خرما نمایید.

 

 به روزرسان با ارائه ی این محصولات باکیفیت در بسته هایی با وزن های مختلف و بسته بندی های متنوع ، به منظور رفاه حال مصرف کنندگان و امکان خرید آنلاین آن از طریق بازار آنلاین بروزرسان و یا در اصطلاح (فروشگاه اینترنتی) و با ارائه ی خدمات ارسال رایگان ، سعی بر این دارد که گامی جدید در راه اصلاح تغذیه جامعه ی ایرانی بردارد .