مقایسه

بن سای جونی پیروس ستاره ای کوچک گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - قطر : 10 - ارتفاع : 20 - شرایط نگهداری : بیرون از منزل نگهداری شود،البته در قسمتهایی از منزل مانند پاسیو که نورگیر خوبی داشته باشد میتوان نگهداری کرد.هر زمان خاک خشک شد گلدان سیراب شود.اسپری آب یکروز در میان

۳۵ %
تخفیف

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۱۰۷,۲۵۰ تومان

مقایسه

بن سای جونی پیروس گل آرای به همراه زیر گلدانی
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - قطر : 15 - ارتفاع : 20 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط باز و هوای در گردش دارد.بیرون از منزل نگهداری شود،البته در قسمتهایی از منزل مانند پاسیو که نورگیر خوبی داشته باشد میتوان نگهداری کرد.هر زمان خاک خشک شد گلدان سیراب شود.اسپری آب یکروز در میان.

۳۵ %
تخفیف

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۱۵۶,۰۰۰ تومان

مقایسه

بن سای کراسولای گل آرای به همراه زیرگلدانی
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - قطر : 18 - ارتفاع : 25 - شرایط نگهداری : هر زمان خاک خشک شد گلدان سیراب شود-نور غیر مستقیم -اسپری آب یکروز در میان.

۳۵ %
تخفیف

۲۸۵,۰۰۰ تومان

۱۸۵,۲۵۰ تومان

مقایسه

بن سای فیکوس گل آرای به همراه زیر گلدانی
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - قطر : 20 - ارتفاع : 30 - شرایط نگهداری : هر زمان خاک خشک شد گلدان سیراب شود.حتما کنار پنجره نورگیر قرار داده شود.در صورت کمبود نور از لامپ فتوسنتز هم میتوان استفاده کرد.یکروز در میان روی برگها با آب اسپری شود.

۳۵ %
تخفیف

۴۴۰,۰۰۰ تومان

۲۸۶,۰۰۰ تومان

مقایسه

بن سای آکواریومی کوچک کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : بن سای - سایز : کوچک - شرایط نگهداری : گیاه زیبای بن سای آکواریومی داخل آکواریوم استفاده می شود.

۱۰ %
تخفیف

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۳۶۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

بن سای فیکوس گل آرای به همراه زیرگلدانی
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - قطر : 20 - ارتفاع : 30

۳۵ %
تخفیف

۵۷۰,۰۰۰ تومان

۳۷۰,۵۰۰ تومان

مقایسه

بن سای جنسینگ ۱۵ ساله گل آرای به همراه زیر گلدانی
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - ارتفاع : 40 - شرایط نگهداری : هر زمان که خاک رو به خشکی بود گلدان را سیراب کنید.یکروز در میان برگها با آب اسپری شود.کنار پنجره نورگیر گذاشته شود.

۳۵ %
تخفیف

۵۷۴,۰۰۰ تومان

۳۷۳,۱۰۰ تومان

مقایسه

بن سای شفلرای گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - قطر : 30 - ارتفاع : 50 - شرایط نگهداری : هر زمان خاک خشک شد گلدان سیراب شود.حتما کنار پنجره نورگیر قرار داده شود.در صورت کمبود نور از لامپ فتوسنتز هم میتوان استفاده کرد.یکروز در میان روی برگها با آب اسپری شود.

۳۵ %
تخفیف

۶۷۵,۰۰۰ تومان

۴۳۸,۷۵۰ تومان

مقایسه

بن سای آکواریومی متوسط کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : بن سای - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : گیاه زیبای بن سای آکواریومی داخل آکواریوم استفاده می شود.

۱۰ %
تخفیف

۵۰۰,۰۰۰ تومان

۴۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

بن سای جونی پیروس ستاره ای متوسط گل آرای به همراه زیر گلدانی
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - قطر : 25 - ارتفاع : 30 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط باز و هوای در گردش دارد.بیرون از منزل نگهداری شود،البته در قسمتهایی از منزل مانند پاسیو که نورگیر خوبی داشته باشد میتوان نگهداری کرد.هر زمان خاک خشک شد گلدان سیراب شود.اسپری آب یکروز در میان.

۳۵ %
تخفیف

۶۹۵,۰۰۰ تومان

۴۵۱,۷۵۰ تومان

مقایسه

بن سای کارامونا گل دار گل آرای به همراه زیر گلدانی
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - قطر : 20 - ارتفاع : 38 - شرایط نگهداری : هر زمان خاک خشک شد گلدان سیراب شود.حتما کنار پنجره نورگیر قرار داده شود.در صورت کمبود نور از لامپ فتوسنتز هم میتوان استفاده کرد.یکروز در میان روی برگها با آب اسپری شود.

۳۵ %
تخفیف

۷۱۵,۰۰۰ تومان

۴۶۴,۷۵۰ تومان

مقایسه

بن سای آکواریومی بزرگ کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : بن سای - سایز : بزرگ - شرایط نگهداری : گیاه زیبای بن سای آکواریومی داخل آکواریوم استفاده می شود.

۱۰ %
تخفیف

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۵۴۰,۰۰۰ تومان

  • از
    الی
  • از
    الی