بلغور گندم ارگانیک قوطی ۸۵۰ گرمی دارامان
دارامان

ویژگی ها نوع : بلغور گندم - وزن : 850 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۴,۸۰۰ تومان

۱۴,۰۶۰ تومان