بسته پذیرایی میان وعده شماره ۱میوا
میوا

ویژگی ها نوع : میان وعده - محتویات : نان لواش - پنیر - گوجه - خیار- دستمال و کارد - نوع بسته بندی : پک

۶,۶۰۴ تومان

بسته پذیرایی میان وعده شماره ۵ میوا
میوا

ویژگی ها نوع : میان وعده - محتویات : سیب -موز- آبمیوه - کیک لیندو - نوع بسته بندی : پک

۱۰,۱۰۰ تومان

بسته پذیرایی میان وعده شماره ۶ میوا
میوا

ویژگی ها نوع : میان وعده - محتویات : کاپوچینو- تروبیکا -کیک لیندو - شکلات سوربن -سیب -ابمیوه -پک دستمال و قاشق - نوع بسته بندی : پک

۱۰,۵۰۰ تومان

بسته پذیرائی میان وعده شماره ۳ میوا
میوا

ویژگی ها نوع : میان وعده - محتویات : شلیل -موز -تخمه آفتابگردان -آبمیوه -دستمال و کارد - نوع بسته بندی : پک

۱۱,۱۰۰ تومان

بسته پذیرایی میان وعده شماره ۲ میوا
میوا

ویژگی ها نوع : میان وعده - محتویات : موز -نسکافه -آبمیوه - سیب -دستمال و قاشق - نوع بسته بندی : پک

۱۱,۱۰۰ تومان

بسته پذیرایی میان وعده شماره ۴ میوا
میوا

ویژگی ها نوع : میان وعده - محتویات : موز- خیار -شکلات هیس- تخمه آفتابگردان - آبمیوه - دستمال و نمک و کارد - نوع بسته بندی : پک

۱۲,۵۰۰ تومان