برنج قهوه ای غذای سالم ۱۰۰۰ گرمی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : برنج - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۳,۲۵۰ تومان

برنج ایرانی دم سیاه آفرین ۵ کیلویی
آفرین

ویژگی ها نوع : برنج - وزن : 5 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : کیسه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۲۰ %
جشنواره

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۱۵۶,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی عنبر بو آفرین ۱۰ کیلویی
آفرین

ویژگی ها نوع : برنج - وزن : 10 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : کیسه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۲۰ %
جشنواره

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی فجر آفرین ۱۰ کیلویی
آفرین

ویژگی ها نوع : برنج - وزن : 10 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : کیسه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۲۰ %
جشنواره

۲۷۰,۰۰۰ تومان

۲۱۶,۰۰۰ تومان

برنج هاشمی مرغوب یاس سپید وزن ۱۰ کیلوگرمی
یاس سپید

ویژگی ها نوع : برنج - وزن : 10 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : کیسه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۳ %
تخفیف

۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲۸۱,۳۰۰ تومان

برنج ایرانی دم سیاه هیزمی آفرین ۱۰ کیلویی
آفرین

ویژگی ها نوع : برنج - وزن : 10 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : کیسه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۲۰ %
جشنواره

۳۹۱,۰۰۰ تومان

۳۱۲,۸۰۰ تومان

برنج ایرانی دم سیاه زر دم کنفی آفرین ۱۰ کیلویی
آفرین

ویژگی ها نوع : برنج - وزن : 10 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : کیسه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۲۰ %
جشنواره

۴۱۰,۰۰۰ تومان

۳۲۸,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی لاشه (نیم دانه) هاشمی آفرین ۲۰ کیلویی
آفرین

ویژگی ها نوع : برنج - وزن : 20 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : کیسه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۲۰ %
جشنواره

۵۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

برنج قهوه ای غذای سالم ۲۰۰۰ گرمی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : برنج - وزن : 2000 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : کیسه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین