مقایسه

باکس گل برند گل گیفت ۶ عددی باکس سفید
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 6 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱۵۶,۰۰۰ تومان

۱۴۸,۲۰۰ تومان

مقایسه

باکس گل برند گل گیفت ۶ عددی باکس آبی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 6 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱۵۶,۰۰۰ تومان

۱۴۸,۲۰۰ تومان

مقایسه

باکس گل برند گل گیفت ۱۰ عددی باکس جیر صورتی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 10 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱۸۲,۰۰۰ تومان

۱۷۲,۹۰۰ تومان

مقایسه

باکس گل برند گل گیفت ۱۵ عددی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 15 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۱۸۵,۲۵۰ تومان

مقایسه

باکس گل برند گل گیفت ۱۲ عددی باکس استوانه ای
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 12 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۲۰۸,۰۰۰ تومان

۱۹۷,۶۰۰ تومان

مقایسه

باکس گل برند گل گیفت ۱۳ عددی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 13 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۲۲۱,۰۰۰ تومان

۲۰۹,۹۵۰ تومان

مقایسه

باکس گرد جزیره گل
جزیره گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : بزرگ

۲۰ %
تخفیف

۲۸۶,۰۰۰ تومان

۲۲۸,۸۰۰ تومان

مقایسه

باکس گرد قرمز جزیره گل
جزیره گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : بزرگ

۲۰ %
تخفیف

۲۸۶,۰۰۰ تومان

۲۲۸,۸۰۰ تومان

مقایسه

باکس مستطیل کشویی جزیره گل
جزیره گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : بزرگ

۲۰ %
تخفیف

۳۱۸,۰۰۰ تومان

۲۵۴,۴۰۰ تومان

مقایسه

باکس گل برند گل گیفت ۹ عددی رز سفید
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 9 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۲۷۳,۰۰۰ تومان

۲۵۹,۳۵۰ تومان

مقایسه

باکس گل برند گل گیفت ۱۲ عددی باکس درب دار
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 12 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۲۷۳,۰۰۰ تومان

۲۵۹,۳۵۰ تومان

مقایسه

باکس گل برند گل گیفت قلبی ۲۵ عددی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 25 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۲۸۶,۰۰۰ تومان

۲۷۱,۷۰۰ تومان

مقایسه

باکس مخروطی بهاره جزیره گل
جزیره گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : بزرگ

۲۰ %
تخفیف

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۲۸۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

باکس مخروطی جزیره گل
جزیره گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : بزرگ

۲۰ %
تخفیف

۳۶۶,۰۰۰ تومان

۲۹۲,۸۰۰ تومان

مقایسه

باکس مستطیل جزیره گل
جزیره گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : بزرگ

۲۰ %
تخفیف

۳۶۶,۰۰۰ تومان

۲۹۲,۸۰۰ تومان

مقایسه

سطل ترکیبی بهاره جزیره گل
جزیره گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : بزرگ

۲۰ %
تخفیف

۳۶۶,۰۰۰ تومان

۲۹۲,۸۰۰ تومان

مقایسه

باکس گل برند گل گیفت ۷ عددی به همراه شکلات
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 7 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۳۱۲,۰۰۰ تومان

۲۹۶,۴۰۰ تومان

مقایسه

سطل ترکیبی بهاره جزیره گل
جزیره گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : بزرگ

۲۰ %
تخفیف

۳۸۰,۰۰۰ تومان

۳۰۴,۰۰۰ تومان

مقایسه

باکس گل برند گل گیفت ۲۵ عددی باکس جیر آبی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 25 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۳۲۵,۰۰۰ تومان

۳۰۸,۷۵۰ تومان

مقایسه

باکس مستطیل جزیره گل
جزیره گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : بزرگ

۲۰ %
تخفیف

۴۱۳,۰۰۰ تومان

۳۳۰,۴۰۰ تومان

مقایسه

باکس گل برند گل گیفت رز هلندی و داودی آچیلا
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - اجزاء : 14 رز هلندی , گل داوودی , گل آچیلا و برگ های متنوع شمشاد - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۳۶۴,۰۰۰ تومان

۳۴۵,۸۰۰ تومان

مقایسه

سطل گل مخروطی جزیره گل
جزیره گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : بزرگ

۲۰ %
تخفیف

۴۴۵,۰۰۰ تومان

۳۵۶,۰۰۰ تومان

مقایسه

باکس گل قلبی برند گل گیفت ۳۰ عددی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 30 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۴۱۶,۰۰۰ تومان

۳۹۵,۲۰۰ تومان

مقایسه

باکس گل برند گل گیفت ۲۵ عددی جعبه طلقی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 25 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۴۱۶,۰۰۰ تومان

۳۹۵,۲۰۰ تومان

مقایسه

باکس گل برند گل گیفت ۳۰ عددی به همراه شکلات
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 30 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۴۵۵,۰۰۰ تومان

۴۳۲,۲۵۰ تومان

مقایسه

باکس گل برند گل گیفت ۴۰ عددی باکس فلزی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 40 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۴۵۵,۰۰۰ تومان

۴۳۲,۲۵۰ تومان

مقایسه

صندوقچه حروف جزیره گل
جزیره گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - اجزاء : رز هلندی - سایز : بزرگ

۲۰ %
تخفیف

۵۵۶,۰۰۰ تومان

۴۴۴,۸۰۰ تومان

مقایسه

صندوقچه جزیره گل
جزیره گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : بزرگ

۲۰ %
تخفیف

۵۵۶,۰۰۰ تومان

۴۴۴,۸۰۰ تومان

مقایسه

باکس گل برند گل گیفت ۵۰ عددی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 50 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۵۰۷,۰۰۰ تومان

۴۸۱,۶۵۰ تومان

مقایسه

باکس گل برند گل گیفت ۳۶ عددی باکس طلقی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 36 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۵۳۳,۰۰۰ تومان

۵۰۶,۳۵۰ تومان

مقایسه

باکس گل برند گل گیفت ۵۳ عددی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 53 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۵۷۲,۰۰۰ تومان

۵۴۳,۴۰۰ تومان

مقایسه

رز هلندی قرمز طرح M پارادایس باکس حروف ۴۰ شاخه
پارادایس

ویژگی ها نوع : باکس گل - اجزاء : رز هلندی - سایز : متوسط - تعداد گل : 40

۱۰ %
تخفیف

۷۱۴,۰۰۰ تومان

۶۴۲,۶۰۰ تومان

مقایسه

شاخه گل رز قرمز پارادایس باکس ۴۰
پارادایس

ویژگی ها نوع : سبد گل - اجزاء : رز - سایز : متوسط - تعداد گل : 40

۱۰ %
تخفیف

۷۱۴,۰۰۰ تومان

۶۴۲,۶۰۰ تومان

مقایسه

باکس گل برند گل گیفت ۷۰ عددی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 70 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۷۰۲,۰۰۰ تومان

۶۶۶,۹۰۰ تومان

مقایسه

رز هلندی قرمز طرح A پارادایس باکس حرف ۵۰ شاخه
پارادایس

ویژگی ها نوع : باکس گل - اجزاء : رز هلندی - سایز : متوسط - تعداد گل : 50

۱۰ %
تخفیف

۷۸۶,۰۰۰ تومان

۷۰۷,۴۰۰ تومان

مقایسه

گل رز هلندی با تزیین گل عروس پارادایس باکس ۴۰ شاخه
پارادایس

ویژگی ها نوع : سبد گل - اجزاء : رز - سایز : متوسط - تعداد گل : 40

۱۰ %
تخفیف

۸۸۶,۰۰۰ تومان

۷۹۷,۴۰۰ تومان

مقایسه

باکس گل برند گل گیفت ۱۰۰ عددی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 100 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱,۰۱۴,۰۰۰ تومان

۹۶۳,۳۰۰ تومان

مقایسه

گل رز قرمز پارادایس باکس ۱۰۰ شاخه
پارادایس

ویژگی ها نوع : سبد گل - اجزاء : رز - سایز : متوسط - تعداد گل : 100

۱۰ %
تخفیف

۱,۲۱۴,۰۰۰ تومان

۱,۰۹۲,۶۰۰ تومان

مقایسه

باکس شیشه ای گل رز قرمز گل ناز
گل ناز

ویژگی ها نوع : باکس گل - اجزاء : گل رز قرمز هلندی 2 شاخه - سایز : کوچک - تعداد گل : 2 - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

باکس قرمز گل و توت فرنگی گل ناز
گل ناز

ویژگی ها نوع : باکس گل - اجزاء : گل قرن فل - توت فرنگی - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

باکس شیشه ای گل و شکلات گل ناز
گل ناز

ویژگی ها نوع : باکس گل - اجزاء : گل رز قرمز هلندی 2شاخه- شکلات جرقه ای 2 عدد- شکلات کیت کت 2 عدد- پاستیل تمشکی 1عدد - سایز : کوچک - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

باکس گل حروف گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - اجزاء : لیسین توس- داوودی - سایز : متوسط - تعداد گل : 20 شاخه

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

باکس گل خوابیده گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - اجزاء : رز هلندی - سایز : متوسط - تعداد گل : 10 شاخه

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

باکس گل رزهلندی استوانه ای گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - اجزاء : رز هلندی ریز - سایز : متوسط - تعداد گل : 20 شاخه

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

باکس گل استوانه ای گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - اجزاء : رز هلندی ریز - سایز : متوسط - تعداد گل : 20 شاخه

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

باکس گل رز زردممتاز گلاله
گلاله

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

رز هلندی شاخه ای فلاورشاپ باکس ۲۰ عددی
فلاورشاپ

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 20 - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

باکس گل آلسترومریا استوانه ای گلی گل
گلی گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - اجزاء : آلسترومریا - سایز : متوسط - تعداد گل : 20 شاخه

فاقد برنامه تأمین

باکس گل


پیش از اینکه به عزیزان خود باکس گل هدیه دهید، چه قدر به معنای آن فکر می کنید؟ طی سالیان، رز هلندی الهام بخش مردمی بوده است که در نهایت با القای معنا به رنگ، گوناگونی و تعداد شاخه های آن، زبان رزها را به وجود آوردند. گل رز را به عنوان گل عشق در نظر می گیرند. هیچ چیز جای باکس گل رز در بیان "دوستت دارم" روز ولنتاین را نمی گیرد.

خرید باکس گل بروزرسان

 

گل ها چه پیام هایی را منتقل می کنند؟

گل بنفش

بنفش رنگی اشرافی که نمایانگر شکوه و احترام است. باکس گل بنفش مضمونی رمانتیک را به همراه دارد که آن را با جذابیتی قابل توجه نمایان می سازد. این مضمون می تواند به مفهوم عشق در نگاه اول باشد و بگوید: "من تو را تحسین و ستایش می کنم."

 

گل قرمز

بدون شک، قرمز رنگ شور و اشتیاق است. یک باکس گل قرمز عشق قدرتمندی را به مخاطب منتقل می کند. باکس گل قرمز، با سرخی رنگ قلب، اغوا و اشتیاق را با خود به همراه دارد. رز قرمز، ژربرا قرمز یا لاله قرمز را امتحان کنید.

 

گل صورتی

صورتی رنگ حساس بودن و معصومیت است، و بسیار رمانتیک به شمار می رود. هرچند گل های قرمز به معنای عشق و اشتیاق، گل های صورتی نیز می توانند عشقی عمیق و آرام را به تصویر بکشند. باکس گل صورتی همچنین می تواند تقدیر، شادمانی، و لذت را نشان دهد. رز صورتی، لیلیوم صورتی و آزالیا را امتحان نمایید.

 

گل سبز

رنگ پول و طبیعت، رنگ سبز همیشه برای مخاطب، بخت و اقبال خوب و هارمونی می فرستد. رنگ سبز همچنین رنگ سلامتی، جوانی و رفاه است. با تقدیم این گل به دوستان و عزیزان خود، به آن ها می گویید که مایلید رابطه تان ادامه یابد.

 

گل زرد

رنگ اعتماد، مهربانی، و هارمونی است. باکس گل زرد، انتخابی مناسب بین عشق و دوستی محسوب می شود. گل های زرد در اجتماعات خانوادگی و محل کار، به محبوبیت زیادی دست پیدا کرده است. این گل ها، مفهوم همدردی، با فکری، و عشق دوستانه را می رسانند. رز هلندی زرد، لاله زرد یا پژونیا را امتحان کنید.

 

به روزرسان با ارائه ی امکان خرید گل طبیعی تازه و باکیفیت به صورت شاخه گل، دسته گل، باکس گل و گیاهان متنوع، به منظور رفاه حال مصرف کنندگان و امکان خرید آنلاین انواع گل از طریق بازار آنلاین بروزرسان و یا در اصطلاح (فروشگاه اینترنتی) و ارائه ی خدمات ارسال رایگان با ماشین های یخچال دار تا درب منزل، سعی بر این دارد که گامی جدید را در راه رفاه مصرف کنندگان عزیز بردارد .

  • از
    الی