مقایسه

کدو ۴۵۰ گرمی دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : کدو - وزن : 450 گرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۷,۶۵۰ تومان

مقایسه

بادمجان ۴۰۰ گرمی دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : بادمجان - وزن : 400 گرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۵۵۰ تومان

مقایسه

بادمجان سرخ شده منجمد ۵۰۰ گرمی نوبرسبز
نوبرسبز

ویژگی ها نوع : بادمجان - وزن : 500 گرم - فرآوری : شسته شده - مدت ماندگاری : در دمای 6- درجه سانتی گراد یک هفته - مدت ماندگاری : در دمای 12- درجه سانتی گراد یک ماه - مدت ماندگاری : در دمای 18- درجه سانتی گراد تا تاریخ انقضا - ترکیبات : بادمجان-روغن - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/19145

۲۵ %
تخفیف

۱۴,۵۰۰ تومان

۱۰,۸۷۵ تومان

مقایسه

بادمجان کبابی ویرادت ۵۰۰ گرمی
ویرادت

ویژگی ها نوع : بادمجان - وزن : 500 گرم - فرآوری : آماده خوردن - مدت ماندگاری : 2 روز - نوع بسته بندی : پک شفاف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۵ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۱,۴۷۵ تومان

مقایسه

بادمجان سرخ شده ویرادت ۵۰۰ گرمی
ویرادت

ویژگی ها نوع : بادمجان - وزن : 500 گرم - فرآوری : آماده خوردن - مدت ماندگاری : 2 روز - نوع بسته بندی : پک شفاف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۵ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۱,۴۷۵ تومان

مقایسه

کدو دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : کدو - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۸۷۵ تومان

مقایسه

بادمجان دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : بادمجان - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۴,۷۲۵ تومان

مقایسه

بادمجان سرخ شده منجمد شهر فیروزه ۴۰۰ گرمی
شهر فیروزه

ویژگی ها نوع : بادمجان - وزن : 400 گرم - فرآوری : شسته شده, پاک شده, خرد شده - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : بادمجان روغن - نوع بسته بندی : کیسه نایلونی - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 60/10061

۵ %
تخفیف

۱۷,۹۵۰ تومان

۱۷,۰۵۲ تومان

مقایسه

کدو سرخ شده منجمد شهر فیروزه ۴۰۰ گرمی
شهر فیروزه

ویژگی ها نوع : کدو - وزن : 400 گرم - فرآوری : شسته شده, پاک شده, خرد شده - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : کدو روغن - نوع بسته بندی : کیسه نایلونی - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 60/10061

۵ %
تخفیف

۱۷,۹۵۰ تومان

۱۷,۰۵۲ تومان

مقایسه

بادمجان ارگانیک ۱ کیلوگرمی دستچین کشاورزی رضوانی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : بادمجان - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۷,۱۰۰ تومان

مقایسه

کدو ارگانیک ۱ کیلوگرمی دستچین کشاورزی رضوانی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : کدو - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۷,۵۵۰ تومان

مقایسه

بادمجان دلمه دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : بادمجان - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۵۰ تومان

مقایسه

کدو سبز اقتصادی توسکی
توسکی

ویژگی ها نوع : کدو - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

بادمجان اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : بادمجان - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کدو سبز دستچین توسکی
توسکی

ویژگی ها نوع : کدو - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

بادمجان دلمه اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : بادمجان - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کدو سبز اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : کدو - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

بادمجان قلمی دستچین مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : بادمجان - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

بادمجان دلمه دستچین مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : بادمجان - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کدو بسته بندی میولند
میولند

ویژگی ها نوع : کدو - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کدو سبز دستچین مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : کدو - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

بادمجان بسته بندی میولند
میولند

ویژگی ها نوع : بادمجان - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 4 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

بادمجان سرخ شده منجمد سرد و تازه۴۰۰ گرمی
سرد و تازه

ویژگی ها نوع : بادمجان - وزن : 400 گرم - فرآوری : شسته شده, خرد شده - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : کیسه نایلونی - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/18688

فاقد برنامه تأمین

گلدان كدويي سبزيجات گل ناز
گل ناز

ویژگی ها نوع : میان وعده - محتویات : کدو،فلفل دلمه ای،کدو مسما،گوجه،ترب

فاقد برنامه تأمین

بادمجان، کدو، کدو حلوایی

بادمجان

رنگ بنفش تیره ی بادمجان اولین چیزی است که چشم مشتریان را مجذوب خود می کند. شکل، اندازه و رنگ بادمجان ها نیز تمایزی جالب بین آن ها ایجاد می کند. از بادمجان در غذاهای مختلف استفاده می شود. همچنین روش های گوناگونی برای طبخ آن استفاده می شود.

 

خواص بادمجان

مواد مغذی موجود در 100 گرم بادمجان:

 • انرژی                25 کیلوکالری
 • کربوهیدرات       6 گرم
 • پروتئین             1 گرم
 • ویتامین ب-6     5% نیاز روزانه
 • پتاسیم              229 میلی گرم
 • سدیم               2 میلی گرم
 • قند                   5 گرم
 • ویتامین سی      3% نیاز روزانه
 • منیزیم              3% نیاز روزانه
 • فیبر                  3 گرم

 

حقایقی درباره ی بادمجان

 • بادمجان در رنگ ها، شکل ها و اندازه های گوناگون وجود دارد
 • آنتوسیانین ها در بادمجان از سلامت قلب محافظت می کنند
 • ماده ی شیمیایی دیگری در بادمجان، تحت عنوان نازونین وجود دارد که به بهبود گردش خون کمک می کند
 • بادمجان به شکل های مختلفی قابل طبخ است؛ از جمله بخارپز، کبابی، پخته، سرخ شده. اما در روش بخارپز آنتی اکسیدان های آن حفظ می شود
 • پژوهشگران به دنبال راهی برای به حداکثر رساندن آنتی اکسیدان بادمجان و کاهش طعم تلخی هستند که بادمجان به همراه دارد

 

فواید بادمجان

مصرف میوه ها و سبزیجات، از همه ی انواع آن، موجب کاهش احتمال ابتلا به بسیاری از بیماری ها می شود. مطالعات نشان می دهند، خوردن غذاهای گیاهی، از جمله بادمجان، می تواند سلامتی فرد را بهبود بخشد.

یافته های آزمایشگاهی حاکی از آن است که ترکیبات فنولیک موجود در بادمجان، نشان دهنده ی وجود آنتوسیانین ها هستند، که نابودگر قدرتمند رادیکال های آزاد به شمار می روند.

مطالعات نشان می دهند، مصرف مقدار ناچیزی از غذاهای حاوی رنگدانه فلاونوئید فواید گوناگونی برای سلامتی فرد دارند.

 

ویژگی های بادمجان مرغوب

بادمجان باید سفت و به نسبت اندازه اش، کمی سنگین باشد. پوست آن نرم و براق با رنگ بنفش تیره؛ از خریدن بادمجان پلاسیده، ضربه خورده، یا رنگ برگشته اجتناب نمایید.

بادمجان را تا قبل از زمان استفاده داخل یخچال نگهداری کنید. پوست بادمجان را تا قبل از قصد مصرف آن به حال خود بگذارید. این کار تازگی آن را به مدت بیشتری حفظ می کند.  

 

 

کدو

تا چه مقدار از کدو در رژیم غذایی خود استفاده می کنید؟ شاید وقتی از کدو نام برده می شود، ناخودآگاه دستپخت مادر، بوی پلو دم کرده و خورشت کدو به ذهنمان تداعی شود. شاید یک نهار به یادماندنی، در جمع صمیمی خانواده، وجود خود را مدیون طعم یک غذای گرم با کدو باشد.

 

میوه یا سبزی: مسئله این است

کدو تا یک متر رشد می کند. البته اغلب آن ها را به صورت نابالغ برداشت می کنند. آیا می دانستید کدو میوه است؟ هرچند معمولا کدو به عنوان سبزیجات محسوب می شود، از دیدگاه گیاه شناسی نوعی میوه است. انواع مختلفی دارد و رنگ آن گستره ای از زرد پر رنگ تا سبز تیره را تشکیل می دهد.

در سال های نه چندان دور، مردم از کدو برای درمان سرماخوردگی، تسکین درد، و بهبود وضعیت عمومی بدن استفاده می کردند. با هم به بررسی برخی خواص آن می پردازیم.

 

خواص کدو

مواد مغذی موجود در 100 گرم کدو:

 • انرژی                       17 کیلوکالری
 • کربوهیدرات             1 گرم
 • فیبر                         1 گرم
 • قند                          5 گرم
 • پروتئین                   2 گرم
 • پتاسیم                    261 میلی گرم
 • سدیم                      8 میلی گرم
 • منیزیم                    4% نیاز روزانه
 • ویتامین آ                 4% نیاز روزانه
 • ویتامین سی            29% نیاز روزانه
 • ویتامین ب-6           10% نیاز روزانه
 • آهن                       2% نیاز روزانه[1]

 

چرا با مصرف کدو لاغر می­شویم؟

مصرف مداوم کدو موجب کاهش وزن می شود. این میوه سرشار از آب است و کالری پایینی دارد که باعث می شود احساس سیر بودن به شما دست دهد. محتوای فیبر کدو اشتها را کاهش می دهد. علاوه بر این، مطالعات نشان می دهند مصرف زیاد میوه ها و سبزیجات با کاهش وزن ارتباط دارد. چیزی که واضح است، مصرف کدو به ویژه برای کاهش وزن مفید به شمار می رود.

 

کدو قدرت بینایی را تقویت می کند

مصرف کدو در رژیم غذایی می تواند به توانایی دید در افراد کمک کند. کدو سرشار از ویتامین C و بتا-کاراتن است؛ دو عامل موثر برای سلامت چشم.

همچنین حاوی آنتی اکسیدان هایی مثل لوتئین و زاگزانتین است. تحقیقات نشان می دهند، این آنتی اکسیدان ها در شبکیه چشم جمع می شوند، بینایی را بهبود بخشیده و موجب کاهش خطر ابتلا به بیماری­های چشمی می شوند.

علاوه بر این، رژیم غذایی سرشار از لوتئین و زاگزانتین از ابتلا به آب مروارید جلوگیری می کند.

 

 

کدو حلوایی

بسیاری از مردم به کدو حلوایی به عنوان دکوری برای مناسبت های خاص نگاه می کنند. اما، شاید زمان آن رسیده که در مورد این سبزیجات نارنجی تجدید نظر کنیم.

کدو حلوایی یک غذای سرشار از مواد مغذی است. همچنین تخمه، برگ و آب آن همگی مغذی هستند. شما می توانید به روش های مختلف، از کدو حلوایی در دسرها، سوپ ها، سالادها، و حتی به عنوان جایگزینی برای کره استفاده کنید.

 

خواص کدو حلوایی

مواد مغذی موجود در 100 گرم کدو حلوایی:

 • انرژی              26 کیلوکالری
 • کربوهیدرات    6 گرم
 • پروتئین          1 گرم
 • ویتامین ب-6   5% نیاز روزانه
 • پتاسیم            340 میلی گرم
 • سدیم             1 میلی گرم
 • قند                 8 گرم
 • ویتامین سی    15% نیاز روزانه
 • ویتامین آ        170% نیاز روزانه
 • فیبر                5 گرم

 

حقایقی در مورد کدو حلوایی

 • پتاسیم موجود در کدو حلوایی تاثیر مثبتی بر کنترل فشار خون دارد.
 • آنتی اکسیدان های آن از تاری دید در چشم ها جلوگیری می کنند.
 • کدو حلوایی درسته، تا 2 ماه در جای خنک و تاریک قابل نگهداری است.
 • کنسرو کدو حلوایی یا پوره ی آن، می تواند به جای کره یا روغن در دستورغذایی استفاده شود.

 

فواید کدو حلوایی

وجود بتا-کاراتن در کدو حلوایی فواید زیادی را برای آن به ارمغان می آورد. این ماده یک آنتی اکسیدان قدرتمند است که رنگ نارنجی میوه ها و سبزیجات را سبب می شود. بدن بتا-کاراتن را به ویتامین آ تبدیل می کند. مصرف غذاهای حاوی بتا-کاراتن رشد سلول های سرطانی را کاهش می دهد. و از بدن در مقابل آسم و بیماری های خودایمنی مراقبت می کند، و فرآیند پیری را به تاخیر می اندازد.

مطالعات نشان می دهند خوردن کدو حلوایی احتمال ابتلا به چاقی و مرگ را کاهش می دهد. همچنین از دیابت و بیماری های قلبی جلوگیری کرده و انرژی و شاخص توده بدن (BMI) را افزایش می دهد.

 

چند نکته برای قرار دادن کدو حلوایی در رژیم غذایی

 • به جای خرید کنسرو کدو حلوایی پوره آن را خودتان درست کنید.
 • از پوره کدو حلوایی به جای کره یا روغن استفاده کنید.
 • با ترکیب ماست یونانی، پوره کدو حلوایی، عسل، دارچین و پودر کاکائو، یک دسر خوشمزه درست کنید.

 

به روزرسان با ارائه ی انواع کدو، بادمجان و کدو حلوایی باکیفیت و تازه در بسته هایی با وزن های مختلف و بسته بندی های متنوع ، به منظور رفاه حال مصرف کنندگان و امکان خرید آنلاین آن از طریق بازار آنلاین بروزرسان و یا در اصطلاح (فروشگاه اینترنتی) و با ارائه ی خدمات ارسال رایگان ، سعی بر این دارد که گامی جدید در راه اصلاح تغذیه جامعه ی ایرانی بردارد .

 • از
  الی
 • از
  الی