ازگیل دستچین ۶۰۰ گرمی سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : ازگیل - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین