پودر گوجه فرنگی مزه کده ۷۵ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : فلفل - وزن : 75 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوجه فرنگی - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۴۰۰ تومان

پودر پیاز مزه کده ۷۵ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : فلفل - وزن : 75 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : پیاز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۴۰۰ تومان

پودر پاپریکا سبز مزه کده ۷۵ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : پاپریکا سبز - وزن : 75 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : فلفل دلمه سبز - بسته بندی : کیسه نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۸۷۵ تومان

هل نوش آفرین دو مثقالی
نوش آفرین

ویژگی ها نوع : هل - وزن : 2 مثقال - مدت ماندگاری : 24 ماه - بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۲۰ %
جشنواره

۱۶,۳۰۰ تومان

۱۳,۰۴۰ تومان

پودر فلفل هالوپینو مزه کده ۷۵ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : فلفل - وزن : 75 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : فلفل هالوپینو - بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۶,۵۰۰ تومان

۱۵,۶۷۵ تومان

پودرلبو آیزادفود ۱۰۰ گرمی
آیزاد فود

ویژگی ها نوع : پودرلبو - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۵۰ تومان

پودر لیمو عمانی مزه کده ۷۵ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : فلفل - وزن : 75 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : لیمو ترش - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۲۱,۵۰۰ تومان

۲۰,۴۲۵ تومان

پودرلبو آیزادفود ۳۰۰ گرمی
آیزاد فود

ویژگی ها نوع : پودرلبو - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۲,۲۵۰ تومان

فلفل هالوپینو خشک مزه کده ۳۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 30 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : ظروف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

پودر لبو مزه کده ۷۵ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : پودرلبو - وزن : 75 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : چغندر (لبو) - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

ادویه ایتالیایی مزه کده ۷۵ گرمی
مزه کده

ویژگی ها وزن : 75 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

پودر سیر مزه کده ۷۵ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : فلفل - وزن : 75 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : سیر - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

پودر کدو حلوایی مزه کده ۷۵ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : فلفل - وزن : 75 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : کدو حلوایی - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

پودر پاپریکا قرمز مزه کده ۷۵ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : پاپریکا سبز - وزن : 75 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : فلفل دلمه قرمز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

سماق غذای سالم ۸۰ گرمی
غذای سالم

ویژگی ها وزن : 80 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

زیره سیاه غذای سالم ۵۰گرمی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : زیره سیاه - وزن : 50 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

پودردارچین غذای سالم ۱۲۰ گرمی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : چوب دارچین - وزن : 120 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

زردچوبه غذای سالم ۲۰۰ گرمی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : زردچوبه - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

پودر گل محمدی مزه کده ۷۵ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : غنچه گل محمدی - وزن : 75 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

ادویه مخصوص غذای سالم ۱۰۰ گرم
غذای سالم

ویژگی ها نوع : ادویه کاری - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : دارچین-هل-زنجبیل-میخک-جوزهندی-تخم گشنیز-کندرخوراکی-گلسرخ-جن سینک - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

هل اکبر مزه کده ۲۵ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : هل اکبر - وزن : 25 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

چوب دارچین غذای سالم ۱۷۰ گرمی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : چوب دارچین - وزن : 170 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - بسته بندی : زیپ کیف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین