حبه خرما برنا ۲۵۰گرمی
برنا

ویژگی ها نوع : حبه خرما - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 1 ماه - نوع بسته بندی : جعبه پلاستیکی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 69/10006

۲۰ %
جشنواره

۸,۵۰۰ تومان

۶,۸۰۰ تومان

تخمه آفتاب گردان دور سفید سبات ۲۰۰گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : تخمه آفتابگردان - وزن : 200 گرم - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۲۰ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۱,۲۰۰ تومان

چیپس خرما ساده چکوپالم ۳۰۰ گرمی
چکوپالم

ویژگی ها نوع : چیپس خرما - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۵ %
جشنواره

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۳,۶۰۰ تومان

چیپس خرما کاکائویی چکوپالم ۳۰۰ گرمی
چکوپالم

ویژگی ها نوع : چیپس خرما - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۰ %
جشنواره

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۶,۲۰۰ تومان

خرما خشک زاهدی ساغر۴۵۰ گرمی
ساغر

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, حلال

۳۰ %
جشنواره

۲۵,۰۰۰ تومان

۱۷,۵۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی بوداده سبات ۲۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : تخمه کدو - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

تخمه جابانی بوداده سبات ۳۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : تخمه جابانی - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان دور سفید سیب سبز ۵۰۰گرمی
سیب سبز

ویژگی ها نوع : تخمه آفتابگردان - وزن : 500 گرم - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان برندسیب سبز رژیمی ۵۰۰گرمی
سیب سبز

ویژگی ها نوع : تخمه آفتابگردان - وزن : 500 گرم - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۲۲,۵۰۰ تومان

۲۱,۳۷۵ تومان

تخمه آفتابگردان مسترفروت ۴۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : تخمه آفتابگردان - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۲۱,۸۵۰ تومان

مویز بی دانه ممتاز سبات ۲۰۰گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : مویز - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۰ %
تخفیف

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۵,۲۰۰ تومان

بادام زمینی شور کپسولی سبات ۵۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : بادام زمینی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۰ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۷,۰۰۰ تومان

نخودچی دو آتیشه گل گله
گل گله

ویژگی ها نوع : نخود - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۲۸,۵۰۰ تومان

۲۷,۰۷۵ تومان

تخمه جابانی مسترفروت ۴۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : تخمه جابانی - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۳۱,۰۰۰ تومان

۲۹,۴۵۰ تومان

بادام زمینی مسترفروت ۴۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : بادام زمینی - وزن : 400 گرم - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۳۱,۵۰۰ تومان

۲۹,۹۲۵ تومان

انجیر نیمه خشک مسترفروت ۴۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : انجیر - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۳۲,۰۰۰ تومان

۳۰,۴۰۰ تومان

کشمش سبز قلمی مسترفروت ۴۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : کشمش - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۳,۲۵۰ تومان

مویز مسترفروت ۴۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : مویز - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۳,۲۵۰ تومان

تخمه محبوبی گل گله
گل گله

ویژگی ها نوع : تخمه هندوانه - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۳۷,۰۰۰ تومان

۳۵,۱۵۰ تومان

چیپس خرمای ساده چکوپالم
چکوپالم

ویژگی ها نوع : چیپس خرما - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۷ %
جشنواره

۴۳,۰۰۰ تومان

۳۵,۶۹۰ تومان

بادام منقا خام سبات ۳۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : بادام منقا - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۰ %
تخفیف

۴۲,۰۰۰ تومان

۳۷,۸۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان دور سفید سیب سبز ۱۰۰۰گرمی
سیب سبز

ویژگی ها نوع : تخمه آفتابگردان - وزن : 1000 گرم - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۴۰,۰۰۰ تومان

۳۸,۰۰۰ تومان

کشمش سبز گل گله
گل گله

ویژگی ها نوع : کشمش - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۴۴,۵۰۰ تومان

۴۲,۲۷۵ تومان

تخمه آفتابگردان برندسیب سبز رژیمی ۱۰۰۰گرمی
سیب سبز

ویژگی ها نوع : تخمه آفتابگردان - وزن : 1000 گرم - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۲,۷۵۰ تومان

تخمه کدو دو آتیشه مسترفروت ۴۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : تخمه کدو - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۲,۷۵۰ تومان

چیپس خرمای زنجبیلی چکوپالم
چکوپالم

ویژگی ها نوع : چیپس خرما - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۶ %
جشنواره

۵۲,۰۰۰ تومان

۴۳,۶۸۰ تومان

چیپس خرمای دارچینی چکوپالم
چکوپالم

ویژگی ها نوع : چیپس خرما - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۶ %
جشنواره

۵۲,۰۰۰ تومان

۴۳,۶۸۰ تومان

بادام زمینی با پوست مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : بادام زمینی - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۴۶,۸۰۰ تومان

۴۴,۴۶۰ تومان

چیپس خرمای کاکائویی چکوپالم
چکوپالم

ویژگی ها نوع : چیپس خرما - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۶ %
جشنواره

۵۴,۰۰۰ تومان

۴۵,۳۶۰ تومان

بادام زمینی گل گله
گل گله

ویژگی ها نوع : بادام زمینی - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۲,۲۵۰ تومان

تخمه شور جابانی گل گله
گل گله

ویژگی ها مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۲,۲۵۰ تومان

خرما خشک پیارم درجه یک پلاس ساغر۴۲۰ گرمی
ساغر

ویژگی ها نوع : خرما - وزن : 420 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, حلال

۱۵ %
جشنواره

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۵,۲۵۰ تومان

تخمه کدو مشهدی گل گله
گل گله

ویژگی ها نوع : تخمه کدو - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۵۸,۵۰۰ تومان

۵۵,۵۷۵ تومان

پسته اکبری دستچین شور ممتاز سبات ۳۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : پسته شور - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : پسته - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۶۳,۰۰۰ تومان

۵۹,۸۵۰ تومان

بادام پوست کاغذی مسترفروت ۴۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : بادام - وزن : 400 گرم - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۶۸,۰۰۰ تومان

۶۴,۶۰۰ تومان

خشکبار رمضان آیزادفود
آیزاد فود

ویژگی ها نوع : مخلوط - ترکیبات : موز ، لیمو خشک ، آلو بخارا ، انجیر و 6 عدد دمنوش گیاهی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۵ %
تخفیف

۹۵,۰۰۰ تومان

۹۰,۲۵۰ تومان

پسته خام اکبری درجه یک مسترفروت ۴۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : پسته خام - وزن : 400 گرم - بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۹۵,۰۰۰ تومان

۹۰,۲۵۰ تومان

پسته شور اکبری درجه یک مسترفروت ۴۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : پسته شور - وزن : 400 گرم - بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۹۵,۰۰۰ تومان

۹۰,۲۵۰ تومان

کشمش مویز بدون هسته گل گله
گل گله

ویژگی ها نوع : کشمش - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۰۴,۰۰۰ تومان

۹۸,۸۰۰ تومان

پسته اکبری دستچین شور ممتاز سبات ۵۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : پسته شور - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۹۹,۷۵۰ تومان

پسته اکبری دستچین خام ممتاز سبات ۵۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : پسته خام - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۹۹,۷۵۰ تومان

مغز بادام درختی شور مسترفروت ۴۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : بادام - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : زیپ کیپ

۵ %
تخفیف

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱۰۴,۵۰۰ تومان

بادام هندی سبات ۵۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : بادام هندی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۳ %
تخفیف

۱۱۸,۰۰۰ تومان

۱۱۴,۴۶۰ تومان

آجیل مشگل گشا گل گله
گل گله

ویژگی ها نوع : مخلوط - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : بادام -کشمش - فندق -توت خشک - مغز پسته- نخود - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۲۳,۵۰۰ تومان

۱۱۷,۳۲۵ تومان

بادام هندی شور مسترفروت ۴۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : بادام هندی - وزن : 400 گرم - بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۱۲۸,۲۵۰ تومان

بادام منقا گل گله
گل گله

ویژگی ها نوع : بادام منقا - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۳۵,۵۰۰ تومان

۱۲۸,۷۲۵ تومان

انجیر پرک گل گله
گل گله

ویژگی ها نوع : انجیر - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۵۶,۰۰۰ تومان

۱۴۸,۲۰۰ تومان

گردوی ایرانی فوق ممتاز سبات ۴۰۰گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : گردو - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۶۸,۰۰۰ تومان

۱۵۹,۶۰۰ تومان