آجیل مشگل گشا گل گله
گل گله

ویژگی ها نوع : مخلوط - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : بادام -کشمش - فندق -توت خشک - مغز پسته- نخود - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۲۳,۵۰۰ تومان

۱۱۷,۳۲۵ تومان

آجیل مخصوص گل گله
گل گله

ویژگی ها نوع : مخلوط - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : تخمه ژاپنی - پسته - بادام هندی - فندق - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۱۶۱,۵۰۰ تومان

آجیل شیرین گل گله
گل گله

ویژگی ها نوع : مخلوط - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : پسته - بادام -انجیر -گردو - بادام هندی - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱۷۱,۰۰۰ تومان

آجیل سنتی گل گله
گل گله

ویژگی ها نوع : مخلوط - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : بادام شور - پسته شور -فندق شور -بادام هندی شور - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۱۸۵,۲۵۰ تومان

آجیل چهار مغز گل گله
گل گله

ویژگی ها نوع : مخلوط - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : بادام- بادام هندی- فندق- پسته - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۲۲۴,۵۰۰ تومان

۲۱۳,۲۷۵ تومان