تخمه آفتاب گردان دور سفید سبات ۲۰۰گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : تخمه آفتابگردان - وزن : 200 گرم - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۲۰ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۱,۲۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی بوداده سبات ۲۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : تخمه کدو - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

تخمه جابانی بوداده سبات ۳۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : تخمه جابانی - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان دور سفید سیب سبز ۵۰۰گرمی
سیب سبز

ویژگی ها نوع : تخمه آفتابگردان - وزن : 500 گرم - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان برندسیب سبز رژیمی ۵۰۰گرمی
سیب سبز

ویژگی ها نوع : تخمه آفتابگردان - وزن : 500 گرم - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۲۲,۵۰۰ تومان

۲۱,۳۷۵ تومان

تخمه آفتابگردان مسترفروت ۴۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : تخمه آفتابگردان - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۲۱,۸۵۰ تومان

بادام زمینی شور کپسولی سبات ۵۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : بادام زمینی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۰ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۷,۰۰۰ تومان

نخودچی دو آتیشه گل گله
گل گله

ویژگی ها نوع : نخود - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۲۸,۵۰۰ تومان

۲۷,۰۷۵ تومان

تخمه جابانی مسترفروت ۴۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : تخمه جابانی - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۳۱,۰۰۰ تومان

۲۹,۴۵۰ تومان

بادام زمینی مسترفروت ۴۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : بادام زمینی - وزن : 400 گرم - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۳۱,۵۰۰ تومان

۲۹,۹۲۵ تومان

تخمه محبوبی گل گله
گل گله

ویژگی ها نوع : تخمه هندوانه - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۳۷,۰۰۰ تومان

۳۵,۱۵۰ تومان

بادام منقا خام سبات ۳۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : بادام منقا - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۰ %
تخفیف

۴۲,۰۰۰ تومان

۳۷,۸۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان دور سفید سیب سبز ۱۰۰۰گرمی
سیب سبز

ویژگی ها نوع : تخمه آفتابگردان - وزن : 1000 گرم - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۴۰,۰۰۰ تومان

۳۸,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان برندسیب سبز رژیمی ۱۰۰۰گرمی
سیب سبز

ویژگی ها نوع : تخمه آفتابگردان - وزن : 1000 گرم - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۲,۷۵۰ تومان

تخمه کدو دو آتیشه مسترفروت ۴۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : تخمه کدو - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۲,۷۵۰ تومان

بادام زمینی با پوست مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : بادام زمینی - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۴۶,۸۰۰ تومان

۴۴,۴۶۰ تومان

بادام زمینی گل گله
گل گله

ویژگی ها نوع : بادام زمینی - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۲,۲۵۰ تومان

تخمه شور جابانی گل گله
گل گله

ویژگی ها مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۲,۲۵۰ تومان

تخمه کدو مشهدی گل گله
گل گله

ویژگی ها نوع : تخمه کدو - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۵۸,۵۰۰ تومان

۵۵,۵۷۵ تومان

پسته اکبری دستچین شور ممتاز سبات ۳۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : پسته شور - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : پسته - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۶۳,۰۰۰ تومان

۵۹,۸۵۰ تومان

بادام پوست کاغذی مسترفروت ۴۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : بادام - وزن : 400 گرم - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۶۸,۰۰۰ تومان

۶۴,۶۰۰ تومان

پسته خام اکبری درجه یک مسترفروت ۴۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : پسته خام - وزن : 400 گرم - بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۹۵,۰۰۰ تومان

۹۰,۲۵۰ تومان

پسته شور اکبری درجه یک مسترفروت ۴۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : پسته شور - وزن : 400 گرم - بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۹۵,۰۰۰ تومان

۹۰,۲۵۰ تومان

پسته اکبری دستچین شور ممتاز سبات ۵۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : پسته شور - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۹۹,۷۵۰ تومان

پسته اکبری دستچین خام ممتاز سبات ۵۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : پسته خام - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۹۹,۷۵۰ تومان

مغز بادام درختی شور مسترفروت ۴۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : بادام - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : زیپ کیپ

۵ %
تخفیف

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱۰۴,۵۰۰ تومان

بادام هندی سبات ۵۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : بادام هندی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۳ %
تخفیف

۱۱۸,۰۰۰ تومان

۱۱۴,۴۶۰ تومان

آجیل مشگل گشا گل گله
گل گله

ویژگی ها نوع : مخلوط - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : بادام -کشمش - فندق -توت خشک - مغز پسته- نخود - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۲۳,۵۰۰ تومان

۱۱۷,۳۲۵ تومان

بادام هندی شور مسترفروت ۴۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : بادام هندی - وزن : 400 گرم - بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۱۲۸,۲۵۰ تومان

بادام منقا گل گله
گل گله

ویژگی ها نوع : بادام منقا - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۳۵,۵۰۰ تومان

۱۲۸,۷۲۵ تومان

آجیل مخصوص گل گله
گل گله

ویژگی ها نوع : مخلوط - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : تخمه ژاپنی - پسته - بادام هندی - فندق - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۱۶۱,۵۰۰ تومان

فندق شور گل گله
گل گله

ویژگی ها نوع : فندق - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۱۶۱,۵۰۰ تومان

فندق خام گل گله
گل گله

ویژگی ها نوع : فندق - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۱۶۱,۵۰۰ تومان

آجیل شیرین گل گله
گل گله

ویژگی ها نوع : مخلوط - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : پسته - بادام -انجیر -گردو - بادام هندی - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱۷۱,۰۰۰ تومان

پسته احمدی شورگل گله
گل گله

ویژگی ها نوع : پسته شور - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۸۲,۰۰۰ تومان

۱۷۲,۹۰۰ تومان

پسته خام اکبری گل گله
گل گله

ویژگی ها نوع : پسته خام - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۸۸,۰۰۰ تومان

۱۷۸,۶۰۰ تومان

آجیل سنتی گل گله
گل گله

ویژگی ها نوع : مخلوط - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : بادام شور - پسته شور -فندق شور -بادام هندی شور - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۱۸۵,۲۵۰ تومان

بادام شور خارجی گل گله
گل گله

ویژگی ها نوع : بادام شور - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۱۸۵,۲۵۰ تومان

آجیل چهار مغز گل گله
گل گله

ویژگی ها نوع : مخلوط - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : بادام- بادام هندی- فندق- پسته - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۲۲۴,۵۰۰ تومان

۲۱۳,۲۷۵ تومان

بادام هندی خام گل گله
گل گله

ویژگی ها نوع : بادام هندی - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۳۳۲,۵۰۰ تومان

بادام هندی شور گل گله
گل گله

ویژگی ها نوع : بادام هندی - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۳۵۱,۰۰۰ تومان

۳۳۳,۴۵۰ تومان

تخمه کدو مشهدی بوداده سبات ۵۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : تخمه کدو - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

بادام خام منقا سبات ۵۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : بادام منقا - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

پسته احمدآقایی دستچین ممتاز سبات ۵۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : پسته شور - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مغز بادام خارجی خام سبات ۵۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : بادام - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مغز بادام خارجی شور سبات ۵۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : بادام شور - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین