آبلیمو بدر ۲۵۰ سی سی
بدر

ویژگی ها نوع : آبلیمو - وزن : 250 سی سی - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : لیمو - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/15752

۵ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۸۷۵ تومان

آبلیمو بدر۵۰۰ سی سی
بدر

ویژگی ها نوع : آبلیمو - وزن : 500 سی سی - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : لیمو - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/15752

۵ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۸,۵۲۵ تومان

آبلیمو بدر بطری ۴ لیتری
بدر

ویژگی ها نوع : آبلیمو - وزن : 4 لیتر - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : آبلیموی طبیعی - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/15752

۵ %
تخفیف

۶۲,۰۰۰ تومان

۵۸,۹۰۰ تومان