آبغوره بدون نمک بدر ۲۵۰ سی سی
بدر

ویژگی ها نوع : آبغوره - وزن : 250 میلی لیتر - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : غوره - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/18546

۵ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۹,۰۲۵ تومان

آبغوره بدون نمک بدر ۵۰۰ سی سی
بدر

ویژگی ها نوع : آبغوره - وزن : 500 سی سی - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : غوره - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/18546

۵ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۸۷۵ تومان

آبغوره گل آوند ۵۰۰ سی سی
گل آوند

ویژگی ها نوع : آبغوره - وزن : 500 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۴,۴۰۰ تومان

آبغوره گل آوند ۹۵۰ سی سی
گل آوند

ویژگی ها نوع : آبغوره - وزن : 950 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۱۰ %
تخفیف

۲۲,۵۰۰ تومان

۲۰,۲۵۰ تومان