رب گوجه فرنگی دلند ایزی اپن ۴۰۰گرمی
دلند

ویژگی ها نوع : رب - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 45/10232

۵ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۶۵۰ تومان

نخود فرنگی سبز ارگانیک دلند ۳۸۰ گرمی
دلند

ویژگی های فنی نوع : نخودفرنگی - وزن : 380 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : قوطی فلزی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1187/ظ/45

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۰۰۰ تومان

۹,۰۰۰ تومان

رب گوجه فرنگی دلنددرب ساده ۸۰۰گرمی
دلند

ویژگی ها نوع : رب - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 45/1023

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۲,۶۰۰ تومان

رب گوجه فرنگی دلند ایزی اپن ۸۰۰گرمی
دلند

ویژگی ها نوع : رب - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 45/10232

۱۵ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۳,۶۰۰ تومان

رب گوجه فرنگی ارگانیک دلند ایزی اپن ۸۰۰ گرمی
دلند

ویژگی ها نوع : رب - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 45/10232

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان