تراریوم دیواری و رومیزی آلوئه ورا تاک
تاک

ویژگی ها نوع : کاکتوس - قطر : 25 - شرایط نگهداری : نور غیر مستقیم -آبیاری هفته ای دوبار به وسیله ی لیوان یکبارمصرف

۱۵ %
تخفیف

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۹۳,۵۰۰ تومان

تراریوم دیواری و رومیزی میکس سالکولنت-کاکتوس تاک
تاک

ویژگی ها نوع : کاکتوس - قطر : 25 - شرایط نگهداری : نور غیر مستقیم -آبیاری هفته ای دوبار به وسیله ی لیوان یکبارمصرف

۱۵ %
تخفیف

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱۱۹,۰۰۰ تومان

تراریوم دیواری و رومیزی ساکولنت غوره ای تاک
تاک

ویژگی ها نوع : کاکتوس - قطر : 25 - شرایط نگهداری : نور غیر مستقیم -آبیاری هفته ای دوبار به وسیله ی لیوان یکبارمصرف

۱۵ %
تخفیف

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱۱۹,۰۰۰ تومان

تراریوم دیواری و رومیزی ساکولنت سدوم تاک
تاک

ویژگی ها نوع : کاکتوس - قطر : 25 - شرایط نگهداری : نور غیر مستقیم -آبیاری هفته ای دوبار به وسیله ی لیوان یکبارمصرف

۱۵ %
تخفیف

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۱۳۶,۰۰۰ تومان