پسته ارگانیک ممتاز برند باغ بارانی خام وزن ۸۵ گرمی
باغ بارانی

ویژگی ها نوع : پسته خام - وزن : 85 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۵ %
تخفیف

۲۷,۳۰۰ تومان

۲۵,۹۳۵ تومان

پسته ارگانیک ممتاز برند باغ بارانی نمکی وزن ۸۵ گرمی
باغ بارانی

ویژگی ها نوع : پسته شور - وزن : 85 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : سلفون - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۵ %
تخفیف

۲۸,۶۰۰ تومان

۲۷,۱۷۰ تومان

پسته ارگانیک ممتاز برند باغ بارانی فندوقی خام وزن ۲۵۰ گرمی
باغ بارانی

ویژگی ها نوع : پسته خام - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۵ %
تخفیف

۶۱,۵۰۰ تومان

۵۸,۴۲۵ تومان

پسته ارگانیک ممتاز برند باغ بارانی برشته نمکی فندوقی وزن ۲۵۰ گرمی
باغ بارانی

ویژگی ها نوع : پسته شور - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۵ %
تخفیف

۶۵,۰۰۰ تومان

۶۱,۷۵۰ تومان

پسته ارگانیک ممتاز برند باغ بارانی (احمد آقایی) خام وزن ۲۵۰ گرمی
باغ بارانی

ویژگی ها نوع : پسته خام - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۵ %
تخفیف

۶۸,۰۰۰ تومان

۶۴,۶۰۰ تومان

پسته ارگانیک ممتاز برند باغ بارانی (اکبری) شور وزن ۲۵۰ گرمی
باغ بارانی

ویژگی ها نوع : پسته شور - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : پسته ارگانیک مزرعه بارانی-نمک دریا - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/10966

۵ %
تخفیف

۸۰,۰۰۰ تومان

۷۶,۰۰۰ تومان

کرم پسته ارگانیک باغ بارانی ۲۸۵ گرمی
باغ بارانی

ویژگی ها نوع : پسته - وزن : 285 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : پسته-کنستانتره-پروتئین وی-شیر خشک-بدون چربی-ایزومالت-وانیل - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۵ %
تخفیف

۹۹,۰۰۰ تومان

۹۴,۰۵۰ تومان

پسته ارگانیک ممتاز برند باغ بارانی فندوقی خام وزن ۵۰۰ گرمی
باغ بارانی

ویژگی ها نوع : پسته خام - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۵ %
تخفیف

۱۲۳,۰۰۰ تومان

۱۱۶,۸۵۰ تومان

پسته ارگانیک ممتاز برند باغ بارانی (احمد آقایی) خام وزن ۵۰۰ گرمی
باغ بارانی

ویژگی ها نوع : پسته خام - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : پسته ارگانیک مزرعه بار - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/10966

۵ %
تخفیف

۱۳۶,۰۰۰ تومان

۱۲۹,۲۰۰ تومان

پسته ارگانیک ممتاز برند باغ بارانی ( اکبری)خام وزن ۵۰۰ گرمی
باغ بارانی

ویژگی ها نوع : پسته خام - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : پسته ارگانیک مزرعه باغ بارانی-نمک دریا - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/10966

۵ %
تخفیف

۱۵۴,۰۰۰ تومان

۱۴۶,۳۰۰ تومان

پسته ارگانیک ممتاز برند باغ بارانی( کله قوچی) خام وزن ۵۰۰ گرمی
باغ بارانی

ویژگی ها نوع : پسته خام - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : پسته ارگانیک مزرعه بارانی-نمک دریا - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/10966

۵ %
تخفیف

۱۵۴,۰۰۰ تومان

۱۴۶,۳۰۰ تومان