تی کاپ نسکافه تلخ خوش نوش ۱۴ گرمی پک ۶ عددی
خوش نوش

ویژگی ها نوع : نسکافه - وزن : 14 گرم - سایز : یک نفره ( تکفره ) - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : لیوانی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/21531

۷ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۲,۵۵۰ تومان

تی کاپ کاپوچینو خوش نوش ۳۵ گرمی پک ۶ عددی
خوش نوش

ویژگی ها نوع : کاپوچینو - وزن : 35 گرم - سایز : یک نفره ( تکفره ) - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : لیوانی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/21530

۷ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۲,۵۵۰ تومان

تی کاپ کافی میکس خوش نوش ۳۵ گرمی پک ۶ عددی
خوش نوش

ویژگی ها نوع : کافی میکس - وزن : 35 گرم - سایز : یک نفره ( تکفره ) - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : لیوانی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/21527

۷ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۲,۵۵۰ تومان

تی کاپ قهوه اسپرسو خوش نوش ۱۵.۵ گرمی پک ۶ عددی
خوش نوش

ویژگی ها نوع : قهوه - سایز : یک نفره ( تکفره ) - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : لیوانی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/21529

۷ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۲,۵۵۰ تومان

تی کاپ هات چاکلت خوش نوش پک ۶ عددی
خوش نوش

ویژگی ها نوع : هات چاکلت - وزن : 35 گرم - سایز : یک نفره ( تکفره ) - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : لیوانی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/21532

۷ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۲,۵۵۰ تومان

تی کاپ قهوه آمریکانو خوش نوش ۱۵.۵ گرمی پک ۶ عددی
خوش نوش

ویژگی ها نوع : قهوه - سایز : یک نفره ( تکفره ) - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/21528

۷ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۲,۵۵۰ تومان

تی کاپ چای ماسالا خوش نوش ۳۵ گرمی پک ۶ عددی
خوش نوش

ویژگی ها نوع : ماسالا - وزن : 35 گرم - سایز : یک نفره ( تکفره ) - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : لیوانی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/21589

۷ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۲,۵۵۰ تومان