پودر نیمه آماده کیک مافین گلاج ۴۰۰ گرمی
گلاج

ویژگی ها نوع : پودرکیک - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 14 ماه - ترکیبات : آرد نول-شکر-کنستانتژه-پریمکس-(زانتان گام-نمک-پودر سفیده تخم مرغ-دی فسفات سدیم-بی کربنات سدیم-سوربیتول-وانیل - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 33/19519

۵ %
تخفیف

۱۳,۱۵۷ تومان

۱۲,۴۹۹ تومان

پودر نیمه آماده کاپ کیک گلاج ۴۰۰ گرمی
گلاج

ویژگی ها نوع : پودرکیک - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 14 ماه - ترکیبات : آرد نول-شکر-پریمیکس-(نشاسته گندم-دکستروز-شیر خشک-بی کربنات سدیم-پودر تخم مرغ-دی فسفات سدیم-هل) - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/19515

۵ %
تخفیف

۱۳,۹۷۰ تومان

۱۳,۲۷۲ تومان

پودر نیمه آماده سند کیک گلاج ۴۰۰ گرمی
گلاج

ویژگی ها نوع : پودرکیک - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 14 ماه - ترکیبات : آرد نول-شکر-کنستانتره سند کیک(زانتان گام-لاکتوز-امولسی فایر-دی فسفات سدیم-بی کربنات سدیم-شیر خشک-وانیل-نمک) - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/19522

۵ %
تخفیف

۱۳,۹۷۰ تومان

۱۳,۲۷۲ تومان

پودر نیمه آماده کیک اسفنجی گلاج ۴۰۰ گرمی
گلاج

ویژگی ها نوع : پودرکیک - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 14 ماه - ترکیبات : آرد نول-شکر-کنستانتره کیک اسفنجی(پودر شیر خشک-زانتان گام-امولسی فایر-فسفات سدیم-نمک تصفیه شده خوراکی-نشاسته ذرت-وانیل) - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/19527

۵ %
تخفیف

۱۴,۹۴۰ تومان

۱۴,۱۹۳ تومان

پودر نیمه آماده کیک مافین شکلاتی گلاج ۴۰۰ گرمی
گلاج

ویژگی ها نوع : پودرکیک - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 14 ماه - ترکیبات : آرد نول-شکر-پودر کاکائو-پریمیکس مافین-(زانتان گام-پودر سفیده تخم مرغ-سوربیتول-دی فسفات سدیم-بی کربنات سدیم-نمک-وانیل) - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/19523

۵ %
تخفیف

۱۶,۱۵۷ تومان

۱۵,۳۴۹ تومان

پودر نیمه آماده کاپ کیک شکلاتی گلاج ۴۰۰ گرمی
گلاج

ویژگی ها نوع : پودرکیک - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 14 ماه - ترکیبات : آرد نول-شکر-پودر کاکائو-پریمیکس(نشاسته گندم-دکستروز-شیر خشک-نشاسته-پودر سفیده تخم مرغ-بی کربنات سدیم-نمک-وانیل-دی فسفات سدیم) - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/19528

۵ %
تخفیف

۱۶,۹۷۰ تومان

۱۶,۱۲۲ تومان

پودر نیمه آماده سند کیک شکلاتی گلاج ۴۰۰ گرمی
گلاج

ویژگی ها نوع : پودرکیک - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 14 ماه - ترکیبات : آرد نول-شکر-پودر کاکائو-پریمیکس(لاکتوز-امولسیفایر-زانتان گام-دی فسفات سدیم-بی کربنات سدیم-شیر خشک بدون چربی-وانیل-نمک) - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/19504

۵ %
تخفیف

۱۶,۹۷۰ تومان

۱۶,۱۲۲ تومان

پودر کیک نیمه آماده براونی گلاج ۴۰۰ گرمی
گلاج

ویژگی ها نوع : پودرکیک - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 14 ماه - ترکیبات : آرد نول-شکر-پریمیکس-(پودر کاکائو با چربی کاهش یافته-زانتان گام-اسید سیتریک)نشاسته اصلاح شده-نمک - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/19505

۵ %
تخفیف

۱۶,۹۸۰ تومان

۱۶,۱۳۱ تومان

پودر نیمه آماده کیک اسفنجی شکلاتی گلاج ۴۰۰ گرمی
گلاج

ویژگی ها نوع : پودرکیک - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 14 ماه - ترکیبات : آرد نول-شکر-نشاسته ذرت-پودر کاکائو-پریمیکس(پودر شیر خشک-زانتان گام-فسفات سدیم-بی کربنات سدیم-نمک-وانیل) - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/19521

۵ %
تخفیف

۱۷,۹۴۰ تومان

۱۷,۰۴۳ تومان

پودر نیمه آماده کوکی گلاج ۴۰۰ گرمی
گلاج

ویژگی ها نوع : پودرکیک - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 14 ماه - ترکیبات : آرد نول-شکر-کنستانتژه-پریمکس-(نشاسته گندم-نمک-پودر زرده تخم مرغ-امولسیفایر-گلوکز-پودر سفیده تخم مرغ-لاکتوز-وانیل - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/19514

۵ %
تخفیف

۱۸,۹۹۰ تومان

۱۸,۰۴۰ تومان

پودر نیمه آماده کوکی شکلاتی گلاج ۴۰۰ گرمی
گلاج

ویژگی ها نوع : پودرکیک - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 14 ماه - ترکیبات : شکر-آرد نول-آرد گندم-پودر کاکائو-پریمیکس(نشاسته گندم-پودر زرده تخم مرغ-امولسیفایر-شربت گلوکز-پودر سفیده تخم مرغ-لاکتوز-پروتئین شیر-نمک) - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/19507

۵ %
تخفیف

۲۱,۹۹۰ تومان

۲۰,۸۹۰ تومان

پودر نیمه آماده کیک ردولوت گلاج ۴۰۰ گرمی
گلاج

ویژگی ها نوع : پودرکیک - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 14 ماه - ترکیبات : آرد نول-شکر-پریمیکس(آرد گندم-کاکائو کم چرب-نشاسته ذرت-شیر خشک-امولسیفایر-خمیر ترش-گندم-پودر ماست-استابلایزر-نمک) - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/19520

۵ %
تخفیف

۲۴,۹۲۰ تومان

۲۳,۶۷۴ تومان