مربای هویج بدر ۳۰۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : هویج- شکر - آب - اسید سیتریک - وانیل - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20347

۵ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۹,۰۲۵ تومان

آبغوره بدون نمک بدر ۲۵۰ سی سی
بدر

ویژگی ها نوع : آبغوره - وزن : 250 میلی لیتر - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : غوره - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/18546

۵ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۹,۰۲۵ تومان

مربای آلبالو بدر ۳۰۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : آلبالو - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : آلبالو - شکر - اسید سیتریک - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20348

۲۰ %
جشنواره

۱۱,۹۰۰ تومان

۹,۵۲۰ تومان

ترشی نازخاتون بدر ۶۵۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 650 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : بادمجان کبابی - سرکه - نمک طعام - سیر - سبزیجات معطر - پودر فلفل - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20337

۵ %
تخفیف

۱۰,۹۰۰ تومان

۱۰,۳۵۵ تومان

مربای گل بدر۳۰۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : گل محمدی - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : گل محمدی - آب - شکر- اسید سیتریک - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/18540

۵ %
تخفیف

۱۱,۵۰۰ تومان

۱۰,۹۲۵ تومان

مربای توت فرنگی بدر ۳۰۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : توت فرنگی - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : توت فرنگی- شکر- اسید سیتریک - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20352

۵ %
تخفیف

۱۱,۵۰۰ تومان

۱۰,۹۲۵ تومان

مربای به بدر ۳۰۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : به - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : به - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/18539

۵ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۸۷۵ تومان

مربای بهارنارنج بدر ۳۰۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : بهارنارنج - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : گلبرگ بهارنارنج شکر - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20349

۵ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۸۷۵ تومان

آبلیمو بدر ۲۵۰ سی سی
بدر

ویژگی ها نوع : آبلیمو - وزن : 250 سی سی - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : لیمو - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/15752

۵ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۸۷۵ تومان

آبغوره بدون نمک بدر ۵۰۰ سی سی
بدر

ویژگی ها نوع : آبغوره - وزن : 500 سی سی - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : غوره - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/18546

۵ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۸۷۵ تومان

ترشی کلم بدر ۶۳۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 630 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : کلم قرمز- آب - سرکه - نمک طعام - فلفل - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20338

۵ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۸۷۵ تومان

مربای بالنگ بدر ۳۰۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : بالنگ - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : بالنگ - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20351

۵ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۲,۸۲۵ تومان

ترشی مخلوط بدر ۶۳۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 630 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : آب - سرکه - گل کلم - هویج - خیار - سبز - کرفس - موسیر - نمک - سبزیجات - فلفل - زرد چوبه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20345

۵ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۲,۸۲۵ تومان

ترشی هفت بیجار بدر ۶۳۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 630 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : سرکه - گل کلم - بادمجان - سیر - نمک - موسیر - فلفل سبز - ادویه جات - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20360

۵ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۲,۸۲۵ تومان

ترشی لیته بدر ۶۳۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 630 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : خیار- بادمجان- هویج- سرکه- گل کلم -نمک طعام - سیر - فلفل سبز - ادویه جات - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20359

۵ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۲,۸۲۵ تومان

شور مخلوط بدر ۶۳۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : شور - وزن : 630 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : آب , گل کلم , هویج , خیار , سرکه , نمک طعام , کرفس , سبزیجات , سیر , فلفل - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20344

۵ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۲,۸۲۵ تومان

رب گوجه فرنگی بدر شیشه ای ۶۵۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : رب - وزن : 650 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : آب گوجه فرنگی تغلیظ شده , نمک - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 3705/ظ/ 56

۲۰ %
جشنواره

۱۶,۵۰۰ تومان

۱۳,۲۰۰ تومان

شربت سکنجبین بدر ۶۴۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : شربت - وزن : 640 گرم - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 18 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/18544

۵ %
تخفیف

۱۳,۹۰۰ تومان

۱۳,۲۰۵ تومان

ترشی کاپاریس ویژه بدر ۲۳۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 230 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : کاپاریس - آب - سرکه - نمک طعام - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20767

۵ %
تخفیف

۱۳,۹۰۰ تومان

۱۳,۲۰۵ تومان

مربای انجیر بدر ۳۰۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : انجیر - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : انجیر - شکر - آب - اسید سیتریک - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20353

۵ %
تخفیف

۱۴,۵۰۰ تومان

۱۳,۷۷۵ تومان

خیارشور درجه یک بدر ۶۲۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : شور - وزن : 620 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : خیار , سرکه , نمک , فلفل , سیر , سبزیجات - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20343

۵ %
تخفیف

۱۶,۵۰۰ تومان

۱۵,۶۷۵ تومان

ترشی سیر حبه قهوه ای بدر ۶۵۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 650 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : سیر حبه - سرکه خرما - نمک - آب - نوع بسته بندی : شیشه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20340

۵ %
تخفیف

۱۶,۹۰۰ تومان

۱۶,۰۵۵ تومان

ترشی فلفل سبز بدر ۵۷۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 570 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : فلفل سبز - آب - سرکه - نمک طعام - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20358

۵ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۶,۶۲۵ تومان

بامیه شور بدر ۵۹۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : شور - وزن : 590 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : بامیه , آب , سرکه , نمک طعام - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20342

۵ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۶,۶۲۵ تومان

مربای هویج بدر ۸۱۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 810 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : هویج , شکر , آب , اسید سیتریک , وانیل - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20347

۵ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۷,۵۷۵ تومان

خیارشور ممتاز بدر ۶۳۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : شور - وزن : 630 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : خیار , سرکه , نمک , فلفل , سیر , سبزیجات - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20343

۵ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۷,۵۷۵ تومان

آبلیمو بدر۵۰۰ سی سی
بدر

ویژگی ها نوع : آبلیمو - وزن : 500 سی سی - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : لیمو - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/15752

۵ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۸,۵۲۵ تومان

ترشی موهامارا بدر ۶۳۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 630 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : قارچ - بادمجان - فلفل دلمه کبابی - سرکه - پیاز - رب گوجه فرنگی - رب انار - مغز تخمه آفتاب گردان - سیر - نمک - روغن آفتابگردان - ادویه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/22296

۵ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۸,۵۲۵ تومان

ترشی بالزامیک بدر ۶۵۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 650 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : زیتون - سرکه انگور- هویج - گل کلم - فلفل دلمه - به - شیره انگور - نمک - کنجد - شربت گلوکز - پیازچه - کارامل - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/23126

۵ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۸,۵۲۵ تومان

زیتون پرورده گردو و بادمجان بدر ۶۶۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : زیتون پرورده - وزن : 660 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/21574

۵ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۸,۵۲۵ تومان

ترشی سیر گل قهوه ای بدر ۶۵۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 650 گرم - ترکیبات : سیر - سرکه خرما - نمک طعام - آب - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20340

۵ %
تخفیف

۲۰,۵۰۰ تومان

۱۹,۴۷۵ تومان

زیتون شور با هسته ایرانی بدر ۶۵۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : زیتون - وزن : 650 گرم - ترکیبات : زیتون - مدت ماندگاری : 18 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/18542

۲۰ %
جشنواره

۲۴,۵۰۰ تومان

۱۹,۶۰۰ تومان

ترشی کاپاریس بدر ۶۴۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 640 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : کاپاریس - آب - سرکه - نمک طعام - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20767

۵ %
تخفیف

۲۱,۵۰۰ تومان

۲۰,۴۲۵ تومان

ترشی اسپانیایی بدر ۶۵۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 650 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : ذرت شیرین - هویج - فلفل دلمه - سرکه - نمک - سیاه دانه - شربت گلوکز سبزیجات معطر - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/21604

۵ %
تخفیف

۲۲,۵۰۰ تومان

۲۱,۳۷۵ تومان

خیارشور ویژه بدر ۶۳۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : شور - وزن : 630 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : خیار - سرکه - نمک - سیر - سبزیجات - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20343

۵ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۲۱,۸۵۰ تومان

خیارشور سوپر ویژه بدر ۶۳۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : شور - وزن : 630 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : خیار , سرکه , نمک , فلفل , سیر , سبزیجات - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20343

۵ %
تخفیف

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۳,۲۷۵ تومان

مربای آلبالو بدر ۸۱۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : آلبالو - وزن : 810 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : شکر , آلبالو , اسید سیتریک - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20348

۵ %
تخفیف

۲۵,۵۰۰ تومان

۲۴,۲۲۵ تومان

زیتون شور بدون هسته ایرانی بدر۶۳۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : زیتون - وزن : 630 گرم - ترکیبات : زیتون - مدت ماندگاری : 18 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/18542

۵ %
تخفیف

۲۶,۵۰۰ تومان

۲۵,۱۷۵ تومان

زیتون پرورده بدر ۶۱۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : زیتون پرورده - وزن : 610 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/22091

۵ %
تخفیف

۲۹,۵۰۰ تومان

۲۸,۰۲۵ تومان

مربای بالنگ بدر ۸۱۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : بالنگ - وزن : 810 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : بالنگ , شکر , آب, اسید سیتریک , گلاب - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20351

۵ %
تخفیف

۳۵,۵۰۰ تومان

۳۳,۷۲۵ تومان

آبلیمو بدر بطری ۴ لیتری
بدر

ویژگی ها نوع : آبلیمو - وزن : 4 لیتر - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : آبلیموی طبیعی - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/15752

۵ %
تخفیف

۶۲,۰۰۰ تومان

۵۸,۹۰۰ تومان

خیارشور درجه یک بدر ۸ کیلویی
بدر

ویژگی ها نوع : شور - وزن : 8000 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : خیار - سرکه - نمک - سیر - سبزیجات معطر- فلفل - سوربات پتاسیم - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱۰۴,۵۰۰ تومان

ترشی سیر پرورده بدر ۲۳۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 230 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : سیر - گوجه فرنگی - فلفل دلمه - رب گوجه فرنگی - نمک طعام-- روغن مایع گیاهی - فلفل قرمز - شکر - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/21570

فاقد برنامه تأمین

ترشی فلفل هالوپینو سبز بدر ۲۲۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 220 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : فلفل هالوپینو - سرکه - نمک - آب - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20358

فاقد برنامه تأمین

ترشی فلفل هالوپینو قرمز بدر ۶۰۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : فلفل هالوپینو قرمز - آب _ سرکه - نمک طعام - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20358

فاقد برنامه تأمین

رب گوجه فرنگی بدر قوطی ۸۰۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : رب - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : گوجه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1359/ظ/36

فاقد برنامه تأمین

ترشی سیر پرورده بدر ۶۵۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 650 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : سیر - گوجه فرنگی - فلفل دلمه - رب گوجه فرنگی - نمک طعام-- روغن مایع گیاهی - فلفل قرمز - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/21570

فاقد برنامه تأمین

ترشی مخلوط در سس انبه بدر ۶۳۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 630 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : انبه - گل کلم - هویج - سرکه - سیر - گوجه -نمک - فلفل - زرد چوبه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/23125

فاقد برنامه تأمین