پنیر خامه ای کالبر ۳۰ گرمی
کالبر

ویزگی ها نوع شیر : گاوی - نوع : خامه ای - میزان چربی : چرب - وزن : 30 گرم - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۱,۰۰۰ تومان

پنیر سفید کالبر ۳۰ گرمی
کالبر

ویزگی ها نوع شیر : گاوی - نوع : سفید - وزن : 30 گرم - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۱,۲۵۰ تومان

۱,۱۸۸ تومان

دوغ استریل کالبر ۲۰۰ سی سی
کالبر

ویژگی ها نوع : ساده - نوع شیر : گاوی - حجم : 200 سی سی - سایز : یک نفره ( تکفره ) - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۹۰۰ تومان

شیر استریل کم چرب کالبر ۲۰۰ سی سی
کالبر

ویژگی ها نوع شیر : گاوی - میزان چربی : کم چرب - حجم : 200 سی سی - فرایند حرارتی : استریلیزه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوز ها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/12198

۵ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۳۷۵ تومان

شیر استریل نیم چرب کالبر ۲۰۰ سی سی
کالبر

ویژگی ها نوع شیر : گاوی - میزان چربی : نیم چرب - حجم : 200 سی سی - فرایند حرارتی : استریلیزه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوز ها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/10824

۵ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۳۷۵ تومان

نوشیدنی سیب بدون گاز کالبر ۲۰۰ سی سی
کالبر

ویژگی ها نوع : آبمیوه - حجم : 200 سی سی - سایز : یک نفره ( تکفره ) - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/11401

۵ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۳۷۵ تومان

نوشیدنی انبه بدون گاز کالبر ۲۰۰ سی سی
کالبر

ویژگی ها نوع : آبمیوه - حجم : 200 سی سی - سایز : یک نفره ( تکفره ) - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/11443

۵ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۳۷۵ تومان

نوشیدنی انگور بدون گاز کالبر ۲۰۰ سی سی
کالبر

ویژگی ها نوع : آبمیوه - حجم : 200 سی سی - سایز : یک نفره ( تکفره ) - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/11399

۵ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۳۷۵ تومان

نوشیدنی پرتقال بدون گاز کالبر ۲۰۰ سی سی
کالبر

ویژگی ها نوع : آبمیوه - حجم : 200 سی سی - سایز : یک نفره ( تکفره ) - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/10056

۵ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۳۷۵ تومان

نوشیدنی انار بدون گاز کالبر ۲۰۰ سی سی
کالبر

ویژگی ها نوع : آبمیوه - حجم : 200 سی سی - سایز : یک نفره ( تکفره ) - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/11402

۵ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۳۷۵ تومان

نوشیدنی آناناس بدون گاز کالبر ۲۰۰ سی سی
کالبر

ویژگی ها نوع : آبمیوه - حجم : 200 سی سی - سایز : یک نفره ( تکفره ) - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/10255

۵ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۳۷۵ تومان

شیر کاکائو استریل کالبر ۲۰۰ سی سی
کالبر

ویژگی ها نوع شیر : گاوی - میزان چربی : کم چرب - حجم : 200 سی سی - فرایند حرارتی : استریلیزه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوز ها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/10668

۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۰ تومان

شیر طالبی استریل کالبر ۲۰۰ سی سی
کالبر

ویژگی ها نوع شیر : گاوی - میزان چربی : کم چرب - حجم : 200 سی سی - فرایند حرارتی : استریلیزه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوز ها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/11679

۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۰ تومان

شیر توت فرنگی استریل کالبر ۲۰۰ سی سی
کالبر

ویژگی ها نوع شیر : گاوی - میزان چربی : کم چرب - وزن : 200 گرم - فرایند حرارتی : استریلیزه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوز ها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/11678

۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۰ تومان

شیر عسل استریل کالبر ۲۰۰ سی سی
کالبر

ویژگی ها نوع شیر : گاوی - میزان چربی : نیم چرب - حجم : 200 سی سی - فرایند حرارتی : استریلیزه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوز ها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/10203

۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۰ تومان

شیر موز استریل کالبر ۲۰۰ سی سی
کالبر

ویژگی ها نوع شیر : گاوی - میزان چربی : نیم چرب - حجم : 200 سی سی - فرایند حرارتی : استریلیزه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوز ها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/10287

۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۰ تومان

شیر قهوه استریل کالبر ۲۰۰ سی سی
کالبر

ویژگی ها نوع شیر : گاوی - میزان چربی : کم چرب - حجم : 200 سی سی - فرایند حرارتی : استریلیزه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوز ها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۰ تومان

آب پرتقال استریل کالبر ۲۰۰ سی سی
کالبر

ویژگی ها نوع : آبمیوه - حجم : 200 سی سی - سایز : یک نفره ( تکفره ) - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۰ تومان

آب آناناس استریل کالبر ۲۰۰ سی سی
کالبر

ویژگی ها نوع : آبمیوه - حجم : 200 سی سی - سایز : یک نفره ( تکفره ) - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/10255

۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۰ تومان

آب آلبالو استریل کالبر ۲۰۰ سی سی
کالبر

ویژگی ها نوع : آبمیوه - حجم : 200 سی سی - سایز : یک نفره ( تکفره ) - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۰ تومان

آب انگور استریل کالبر ۲۰۰ سی سی
کالبر

ویژگی ها نوع : آبمیوه - حجم : 200 سی سی - سایز : یک نفره ( تکفره ) - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۰ تومان

آب سیب استریل کالبر ۲۰۰ سی سی
کالبر

ویژگی ها نوع : آبمیوه - حجم : 200 سی سی - سایز : یک نفره ( تکفره ) - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/10279

۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۰ تومان

آب انار استریل کالبر ۲۰۰ سی سی
کالبر

ویژگی ها نوع : آبمیوه - حجم : 200 سی سی - سایز : یک نفره ( تکفره ) - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/10278

۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۰ تومان

کشک پاستوریزه کالبر ۲۵۰ گرمی
کالبر

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 250 گرم - فرایند حرارتی : پاستوریزه و هموژنیزه - نوع بسته بندی : پلی پروپیلنی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 25/ظ1043

۵ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۳۲۵ تومان

پنیر خامه ای کالبر ۱۰۰ گرمی
کالبر

ویزگی ها نوع شیر : گاوی - نوع : خامه ای - میزان چربی : پر چرب - وزن : 100 گرم - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۸۰۰ تومان

ماست پرچرب موسیر کالبر ۲۵۰ گرمی
کالبر

ویژگی ها نوع : موسیر - وزن : 250 گرم - فرآیند حرارتی : پاستوریزه و هموژنیزه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۵,۵۰۰ تومان

۵,۲۲۵ تومان

کشک پاستوریزه کالبر ۵۰۰ گرمی
کالبر

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 500 گرم - فرایند حرارتی : پاستوریزه و هموژنیزه - نوع بسته بندی : پلی پروپیلنی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 25/10181

۵ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۷۰۰ تومان

پنیر لبنه کالبر ۱۷۰ گرمی
کالبر

ویزگی ها نوع شیر : گاوی - نوع : لبنه - وزن : 170 گرم - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/12784

۵ %
تخفیف

۷,۲۰۰ تومان

۶,۸۴۰ تومان

پنیر رژیمی کالبر ۲۵۰ گرمی
کالبر

ویزگی ها نوع شیر : گاوی - نوع : سفید - میزان چربی : کم چرب - وزن : 250 گرم - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/10301

۵ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۷,۱۲۵ تومان

خامه کاکائویی استریل کالبر ۲۰۰ سی سی
کالبر

ویژگی ها نوع : طعم دار - حجم : 200 سی سی - فرایند حرارتی : استریلیزه و هموژنیزه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/10586

۵ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۷,۱۲۵ تومان

پنیر خامه ای کالبر ۱۷۰ گرمی
کالبر

ویزگی ها نوع شیر : گاوی - نوع : خامه ای - وزن : 170 گرم - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/10306

۵ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۶۰۰ تومان

پنیر پروبیوتیک کالبر ۲۵۰ گرمی
کالبر

ویزگی ها نوع شیر : گاوی - نوع : پروبیوتیک - میزان چربی : نسبتا چرب - وزن : 250 گرم - پروبیوتیک - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/12135

۵ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۸,۰۷۵ تومان

خامه استریل نیم چرب کالبر ۲۰۰ سی سی
کالبر

ویژگی ها نوع : صبحانه - حجم : 200 سی سی - فرایند حرارتی : استریلیزه و هموژنیزه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/11384

۵ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۵۵۰ تومان

پنیر رژیمی کالبر ۴۰۰ گرمی
کالبر

ویزگی ها نوع شیر : گاوی - نوع : سفید - وزن : 400 گرم - فرایند حرارتی : پاستوریزه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/10063

۵ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۹,۰۲۵ تومان

پنیرسفید یواف کالبر ۴۰۰ گرمی
کالبر

ویزگی ها نوع شیر : گاوی - نوع : سفید - وزن : 400 گرم - فرایند حرارتی : پاستوریزه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/10063

۵ %
تخفیف

۱۰,۶۰۰ تومان

۱۰,۰۷۰ تومان

پنیر پروبیوتیک کالبر ۴۰۰ گرمی
کالبر

ویزگی ها نوع شیر : گاوی - نوع : پروبیوتیک - میزان چربی : نسبتا چرب - وزن : 400 گرم - پروبیوتیک - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/12135

۵ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۴۰۰ تومان

ماست سطلی پرچرب کالبر ۱۵۰۰گرمی
کالبر

ویژگی ها نوع : گاوی - وزن : 1500 گرم - فرآیند حرارتی : پاستوریزه - نوع بسته بندی : سطلی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۱۵,۶۰۰ تومان

۱۴,۸۲۰ تومان

ماست دبه کم چرب کالبر ۲۰۰۰گرمی
کالبر

ویژگی ها نوع : کم چرب - وزن : 2000 گرم - فرآیند حرارتی : پاستوریزه - نوع بسته بندی : دبه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۱۶,۸۰۰ تومان

۱۵,۹۶۰ تومان

ماست دبه نیم چرب کالبر ۲ کیلوگرمی
کالبر

ویژگی ها نوع : گاوی - وزن : 2000 گرم - فرآیند حرارتی : پاستوریزه - نوع بسته بندی : دبه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۶,۶۲۵ تومان

ماست دبه پرچرب کالبر ۲ کیلوگرمی
کالبر

ویژگی ها نوع : گاوی - وزن : 2000 گرم - فرآیند حرارتی : پاستوریزه - نوع بسته بندی : دبه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۱۸,۰۰۰ تومان

پنیر سفید تازه کالبر ۴ کیلوگرمی
کالبر

ویزگی ها نوع شیر : گاوی - نوع : سفید - میزان چربی : نسبتا چرب - وزن : 4 کیلوگرم - فرایند حرارتی : پاستوریزه و هموژنیزه - مدت ماندگاری : 180 روز - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/0063

۵ %
تخفیف

۱۰۶,۰۰۰ تومان

۱۰۰,۷۰۰ تومان

ماست موسیرپرچرب کالبر ۱۰۰ گرمی
کالبر

ویژگی ها نوع : موسیر - وزن : 100 گرم - فرآیند حرارتی : پاستوریزه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

پنیر پروسس کالبر ۱۷۰ گرمی
کالبر

ویزگی ها نوع شیر : گاوی - نوع : پروسس - وزن : 170 گرم - فرایند حرارتی : پاستوریزه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/13021

فاقد برنامه تأمین

پنیر ریکو کالبر ۱۷۰ گرمی
کالبر

ویزگی ها نوع شیر : گاوی - نوع : پروسس - میزان چربی : پر چرب - وزن : 170 گرم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/13021

فاقد برنامه تأمین

ماست همزده پرچرب ریکو کالبر ۲۰۰۰گرمی
کالبر

ویژگی ها نوع : همزده - وزن : 2000 گرم - فرآیند حرارتی : پاستوریزه و هموژنیزه - نوع بسته بندی : دبه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 13/11644

فاقد برنامه تأمین