کرانچیس دارچین کینوا ارگانیک ویتا پلاس
ویتا پلاس

ویژگی ها نوع : کرانچی - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : برنج -کینوای ممتاز- شکرنیشکرخام و دارچین - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۱۰ %
تخفیف

۴۰,۰۰۰ تومان

۳۶,۰۰۰ تومان

کرانچیس پیاز ارگانیک ویتا پلاس
ویتا پلاس

ویژگی ها نوع : کرانچی - وزن : 84 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : برنج - کینوای ممتاز - روغن پالم -پیاز -نمک -زردچوبه -فلفل - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۱۰ %
تخفیف

۴۰,۰۰۰ تومان

۳۶,۰۰۰ تومان

دانه میکس کینوا ارگانیک ویتا پلاس ۳۰۰ گرمی
ویتا پلاس

ویژگی ها نوع : دانه کینوا - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - ترکیبات : کینوای ممتاز- کینوای سیاه ممتاز -کینوای قرمز ممتاز - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۱۰ %
تخفیف

۴۹,۰۰۰ تومان

۴۴,۱۰۰ تومان

ریسوتو ارگانیک کینوا ویتا پلاس ۱۵۰گرمی
ویتا پلاس

ویژگی ها نوع : ریسوتو - وزن : 150 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : کینوای ممتاز-برنج-سبزیجات مختلف(پیاز،پیازچه)-نمک-فلفل-زردچوبه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۱۰ %
تخفیف

۴۹,۰۰۰ تومان

۴۴,۱۰۰ تومان

تبوله ارگانیک کینوا ویتا پلاس ۱۵۰ گرمی
ویتا پلاس

ویژگی ها نوع : تبوله - وزن : 150 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : کینوای ممتاز- سبزیجات مختلف (پیاز،گوجه،جعفری،نعنا)- نمک- فلفل -زردچوبه -لیمو - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۱۰ %
تخفیف

۴۹,۰۰۰ تومان

۴۴,۱۰۰ تومان

دانه کینوا قرمز ممتاز ارگانیک ویتا پلاس ۳۰۰ گرمی
ویتا پلاس

ویژگی ها نوع : دانه کینوا - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - ترکیبات : غلات کینوای قرمز ممتاز ارگانیک - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۱۰ %
تخفیف

۵۱,۰۰۰ تومان

۴۵,۹۰۰ تومان

دانه سیاه ممتاز کینوا ارگانیک ویتا پلاس ۳۰۰ گرمی
ویتا پلاس

ویژگی ها نوع : دانه کینوا - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - ترکیبات : کینوای سیاه ممتاز ارگانیک - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۱۰ %
تخفیف

۵۱,۰۰۰ تومان

۴۵,۹۰۰ تومان

پودر ناگت کینوا ارگانیک ویتا پلاس ۱۵۰ گرمی
ویتا پلاس

ویژگی ها نوع : ناگت مرغ - وزن : 130 - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : پوسته کینوای ممتاز -برنج - دانه چیا -گوجه -پاپریکا -نمک -پیاز -زردچوبه -فلفل -سیر -زیره - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۱۰ %
تخفیف

۵۴,۰۰۰ تومان

۴۸,۶۰۰ تومان

سوپ گوجه کینوا ارگانیک ویتا پلاس ۱۳۰ گرمی
ویتا پلاس

ویژگی ها نوع : سوپ - وزن : 130 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : پاستای برنج و کینوای ممتاز آرد برنج-آردکینوا-کینوای ممتاز-برنج-نمک-گوجه-سبزیجات مختلف(پیاز،چغندرقرمز،جعفری)ریحان و پونه کوهی - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۱۰ %
تخفیف

۵۹,۰۰۰ تومان

۵۳,۱۰۰ تومان

سوپ سبزیجات کینوا ارگانیک ویتا پلاس ۱۳۰ گرمی
ویتا پلاس

ویژگی ها نوع : سوپ - وزن : 130 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : کینوای ممتاز-سبزیجات مختلف(هویج،پاپریکا،پیاز،سیر)-نمک-زردچوبه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۱۰ %
تخفیف

۵۹,۰۰۰ تومان

۵۳,۱۰۰ تومان

سوپ نودل کینوا ارگانیک ویتا پلاس ۱۳۰ گرمی
ویتا پلاس

ویژگی ها نوع : سوپ - وزن : 130 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : پاستای برنج و کینوای ممتاز و آنجل هر- کینوای قرمز -نمک -سبزیجات(هویج،سیر،جعفری،پیاز) -پونه کوهی- زردچوبه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۱۰ %
تخفیف

۵۹,۰۰۰ تومان

۵۳,۱۰۰ تومان

پنه ارگانیک کینوا ویتا پلاس ۲۵۰ گرمی
ویتا پلاس

ویژگی ها نوع : پنه - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - ترکیبات : آرد برنج 75%-آرد کینوای ممتاز 25% - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۱۰ %
تخفیف

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۸,۵۰۰ تومان

پاستای فسیلی کینوا ارگانیک ویتا پلاس ۲۵۰ گرمی
ویتا پلاس

ویژگی ها نوع : پاستا - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - ترکیبات : آرد برنج 75% -آرد ممتاز کینوا 25% - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۱۰ %
تخفیف

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۸,۵۰۰ تومان

پودر برگر کینوا ارگانیک ویتا پلاس ۳۷۵ گرمی
ویتا پلاس

ویژگی ها نوع : برگر - وزن : 375 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - ترکیبات : دانه پوسته ممتاز کینوا -آرد ممتاز کینوا -سبزیجات خشک -چاشنی ها -گیاهان و نمک - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۱۰ %
تخفیف

۷۸,۰۰۰ تومان

۷۰,۲۰۰ تومان