دسته گل برند گل گیفت
گل گیفت

ویژگی ها نوع : دسته گل - اجزاء : گل میخک و رز هلندی به همراه گلدان شیشه ای - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱۴۳,۰۰۰ تومان

۱۳۵,۸۵۰ تومان

۹ شاخه رز سفید برند گل گیفت به همراه گلدان شیشه ای
گل گیفت

ویژگی ها نوع : گلدان - تعداد گل : 9 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱۴۳,۰۰۰ تومان

۱۳۵,۸۵۰ تومان

۱۲ شاخه گل رز هلندی برند گل گیفت به همراه گلدان شیشه ای
گل گیفت

ویژگی ها نوع : گلدان - تعداد گل : 12 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱۵۶,۰۰۰ تومان

۱۴۸,۲۰۰ تومان

باکس گل برند گل گیفت ۶ عددی باکس سفید
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 6 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱۵۶,۰۰۰ تومان

۱۴۸,۲۰۰ تومان

باکس گل برند گل گیفت ۶ عددی باکس آبی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 6 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱۵۶,۰۰۰ تومان

۱۴۸,۲۰۰ تومان

۱۰ شاخه گل رز هلندی برند گل گیفت به همراه گلدان شیشه ای
گل گیفت

ویژگی ها نوع : گلدان - تعداد گل : 10 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱۶۹,۰۰۰ تومان

۱۶۰,۵۵۰ تومان

باکس گل برند گل گیفت ۱۰ عددی باکس جیر صورتی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 10 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱۸۲,۰۰۰ تومان

۱۷۲,۹۰۰ تومان

باکس گل برند گل گیفت ۱۵ عددی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 15 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۱۸۵,۲۵۰ تومان

باکس گل برند گل گیفت ۱۲ عددی باکس استوانه ای
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 12 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۲۰۸,۰۰۰ تومان

۱۹۷,۶۰۰ تومان

باکس گل برند گل گیفت ۱۳ عددی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 13 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۲۲۱,۰۰۰ تومان

۲۰۹,۹۵۰ تومان

باکس گل برند گل گیفت ۹ عددی رز سفید
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 9 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۲۷۳,۰۰۰ تومان

۲۵۹,۳۵۰ تومان

۲۴ شاخه رز هلندی قرمز برند گل گیفت به همراه گلدان
گل گیفت

ویژگی ها نوع : گلدان - تعداد گل : 24 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۲۷۳,۰۰۰ تومان

۲۵۹,۳۵۰ تومان

باکس گل برند گل گیفت ۱۲ عددی باکس درب دار
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 12 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۲۷۳,۰۰۰ تومان

۲۵۹,۳۵۰ تومان

باکس گل برند گل گیفت قلبی ۲۵ عددی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 25 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۲۸۶,۰۰۰ تومان

۲۷۱,۷۰۰ تومان

باکس گل برند گل گیفت ۷ عددی به همراه شکلات
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 7 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۳۱۲,۰۰۰ تومان

۲۹۶,۴۰۰ تومان

باکس گل برند گل گیفت ۲۵ عددی باکس جیر آبی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 25 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۳۲۵,۰۰۰ تومان

۳۰۸,۷۵۰ تومان

۳۶ شاخه رز هلندی قرمز برند گل گیفت به همراه گلدان شیشه ای
گل گیفت

ویژگی ها نوع : گلدان - تعداد گل : 36 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۳۶۴,۰۰۰ تومان

۳۴۵,۸۰۰ تومان

باکس گل برند گل گیفت رز هلندی و داودی آچیلا
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - اجزاء : 14 رز هلندی , گل داوودی , گل آچیلا و برگ های متنوع شمشاد - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۳۶۴,۰۰۰ تومان

۳۴۵,۸۰۰ تومان

باکس گل قلبی برند گل گیفت ۳۰ عددی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 30 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۴۱۶,۰۰۰ تومان

۳۹۵,۲۰۰ تومان

باکس گل برند گل گیفت ۲۵ عددی جعبه طلقی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 25 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۴۱۶,۰۰۰ تومان

۳۹۵,۲۰۰ تومان

باکس گل برند گل گیفت ۳۰ عددی به همراه شکلات
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 30 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۴۵۵,۰۰۰ تومان

۴۳۲,۲۵۰ تومان

باکس گل برند گل گیفت ۴۰ عددی باکس فلزی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 40 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۴۵۵,۰۰۰ تومان

۴۳۲,۲۵۰ تومان

باکس گل برند گل گیفت ۵۰ عددی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 50 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۵۰۷,۰۰۰ تومان

۴۸۱,۶۵۰ تومان

باکس گل برند گل گیفت ۳۶ عددی باکس طلقی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 36 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۵۳۳,۰۰۰ تومان

۵۰۶,۳۵۰ تومان

باکس گل برند گل گیفت ۵۳ عددی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 53 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۵۷۲,۰۰۰ تومان

۵۴۳,۴۰۰ تومان

باکس گل برند گل گیفت ۷۰ عددی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 70 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۷۰۲,۰۰۰ تومان

۶۶۶,۹۰۰ تومان

باکس گل برند گل گیفت ۱۰۰ عددی
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - تعداد گل : 100 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱,۰۱۴,۰۰۰ تومان

۹۶۳,۳۰۰ تومان

باکس گل برند گل گیفت گل فریزیا
گل گیفت

ویژگی ها نوع : باکس گل - اجزاء : شامل گل فریزیا قرار داده شده در باکس سفید رنگ جیر - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین