نان همبرگر محیا ۸۰ گرمی
نان محیا

ویژگی ها نوع : نان همبرگر - وزن : 80 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - ترکیبات : آرد گندم- نمک- خمیرمایه- شکر- آب- روغن نباتی مایع خوراکی- بهبود دهنده جهت آردهای ضعیف- کنجد - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/16662

۱۵ %
تخفیف

۱,۵۰۰ تومان

۱,۲۷۵ تومان

نان دونات (پیراشکی) محیا ۱۰۰ گرمی
نان محیا

ویژگی ها نوع : پیراشکی و دونات - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 15 روز - ترکیبات : آرد- روغن- آب- شکر- نشاسته- افزودنی های مجاز - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1619825

۲۰ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۰۰۰ تومان

نان لایه ای تخمیری با مغز کرم وانیلی محیا (کروسان) ۱۰۰ گرمی
نان محیا

ویژگی ها نوع : کروسان - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 30 روز - ترکیبات : آرد گندم- مارگین- شکر سفید- بهبود دهنده- نمک تصفیه خوراکی- روغن مایع- تخم مرغ پاستوریزه- وانیلین- خمیر مایه- آب آشامیدنی- مغزی کرم کاکائو - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1623295

۲۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۲۰۰ تومان

نان تست جو محیا ۳۵۰ گرمی
نان محیا

ویژگی ها نوع : تست جو - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - ترکیبات : آرد گندم- نمک- خمیرمایه- شکر- آب- روغن مایع- بهبود دهنده مجاز - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/16661

۱۵ %
تخفیف

۴,۵۰۰ تومان

۳,۸۲۵ تومان

نان تست محیا ۴۵۰ گرمی
نان محیا

ویژگی ها نوع : نان تست - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - ترکیبات : آرد گندم- نمک- خمیر مای- شکر- آب- روغن مایع- بهبود دهنده های مجاز - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/16594

۱۰ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۴۰۰ تومان

نان نیمه آماده پیتزا (خمیر پیتزا) محیا ۵۰۰ گرمی
نان محیا

ویژگی ها نوع : خمیرپیتزا - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آرد گندم- نمک تصفیه خوراکی- خمیر مایه خشک فوری- شکر- آب- روغن نباتی مایع خوراکی(تراریخته)- بهبود دهنده جهت آردهای ضعیف - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/19549

۳۰ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۵,۶۰۰ تومان

نان سوخاری کلاسیک محیا ۲۵۰ گرمی
نان محیا

ویژگی ها نوع : سوخاری - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آرد گندم- آردجو دوسر- آب- بهبود دهنده طبیعی- نمک تصفیه شده- شنبلیله- دارچین - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/17061

۱۵ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۶,۳۷۵ تومان

نان تست محیا ۷۵۰ گرمی
نان محیا

ویژگی ها نوع : نان تست - وزن : 750 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - ترکیبات : آرد گندم- نمک- خمیرمایه- شکر- آب- روغن مایع- بهبود دهنده مجاز - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/16594

۱۰ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۲۰۰ تومان

نان تست حاوی عصاره غلیظ شده خار مریم و زرشک (کبد) محیا ۱۰۰ گرمی
نان محیا

ویژگی ها نوع : نان تست - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آرد گندم- آردجو دوسر- آب- بهبود دهنده طبیعی- نمک تصفیه شده- شنبلیله- دارچین - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : I.R.I.FDO

۱۵ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۶,۵۷۵ تومان

نان تست حاوی عصاره غلیظ شده عناب و بادرنجبویه (قلب) محیا ۱۰۰ گرمی
نان محیا

ویژگی ها نوع : نان تست - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آرد گندم- آردجو دوسر- آب- بهبود دهنده طبیعی- نمک تصفیه شده- شنبلیله- دارچین - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : I.R.I.FDO

۱۵ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۶,۵۷۵ تومان

نان تست حاوی عصاره غلیظ شده شنبلیله و دارچین (دیابت) محیا ۱۰۰ گرمی
نان محیا

ویژگی ها نوع : نان تست - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آرد گندم- آردجو دوسر- آب- بهبود دهنده طبیعی- نمک تصفیه شده- شنبلیله- دارچین - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : I.R.I.FDO

۱۵ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۶,۵۷۵ تومان

نان تست حاوی عصاره چای سبز و زیره (رژیمی) محیا ۱۰۰ گرمی
نان محیا

ویژگی ها نوع : نان تست - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آرد گندم- آردجو دوسر- آب- بهبود دهنده طبیعی- نمک تصفیه شده- شنبلیله- دارچین - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : I.R.I.FDO

۱۵ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۶,۵۷۵ تومان