نان نیمه آماده پیتزا (خمیر پیتزا) منجمد داناک ۴۶۰ گرمی
داناک

ویژگی ها نوع : خمیرپیتزا - وزن : 460 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آرد گندم - چربی شیرینی آردی - خمیر مایه - نمک خوراکی - بهبود دهنده نان - شکر - اسیدسوربیک و نمک های آن - آب - نوع بسته بندی : بسته opp - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1300/ظ/32

فاقد برنامه تأمین

سس کچاپ دبه ای داناک ۲ کیلوگرمی
داناک

ویژگی ها نوع : کچاپ - وزن : 2000 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : رب گوجه فرنگی - شکر - سرکه - شربت گلوکز - نشاسته اصلاح شده - نمک - ادویه پودری ( فلفل قرمز و پودر پیاز ) - آب آشامیدنی - نوع بسته بندی : دبه ای - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1184/ظ/52

فاقد برنامه تأمین

سس مایونز دبه ای داناک ۲ کیلوگرمی
داناک

ویژگی ها نوع : مایونز کم چرب - وزن : 2000 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : روغن - شکر - سرکه - خردل - پودر زرده تخم مرغ - نمک - نشاسته - پودر خردل - گزانتان - سوربات پتاسیم و بنزوات سدیم (0/07%) - آب آشامیدنی - نوع بسته بندی : دبه ای - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1185/ظ/52

فاقد برنامه تأمین

سس خردل دبه ای داناک ۲ کیلوگرمی
داناک

ویژگی ها نوع : خردل - وزن : 2000 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : روغن - شکر - سرکه - خردل - پودر زرده تخم مرغ - نمک - نشاسته - گزانتان - سوربات پتاسیم و بنزوات سدیم (0/07%) - آب آشامیدنی - نوع بسته بندی : دبه ای - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1187/ظ/52

فاقد برنامه تأمین

سس مایونز تک نفره ۵۰ عددی داناک ۱۸ گرمی
داناک

ویژگی ها نوع : مایونز کم چرب - وزن : 18 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : روغن - شکر - سرکه - پودر زرده تخم مرغ - نشاسته - نمک - پودر خردل - گزانتان سوربات پتاسیم و بنزوات سدیم (0/07%) - آب - نوع بسته بندی : تک نفره - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1185/ظ/52

فاقد برنامه تأمین

سس سالاد فرانسوی تک نفره ۵۰ عددی داناک ۱۸ گرمی
داناک

ویژگی ها نوع : فرانسوی - وزن : 18 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : روغن گیاهی - سرکه - رب گوجه فرنگی - نمک - پودر زرده تخم مرغ - پودر خردل - نشاسته اصلاح شده - ادویه ( پودر پیاز - پودر فلفل ) - پایدارکننده (گزانتان) - سوربات پتاسیم و بنزوات سدیم - آب آشامیدنی - نوع بسته بندی : تک نفره - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1188/ظ/52

فاقد برنامه تأمین

سس گوجه فرنگی (کچاپ) تک نفره ۵۰ عددی داناک ۱۸ گرمی
داناک

ویژگی ها نوع : کچاپ - وزن : 18 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : رب گوجه فرنگی - شکر - سرکه - شربت گلوکز - نشاسته اصلاح شده - نمک - ادویه پودری ( پودر پیاز - فلفل قرمز ) - آب - نوع بسته بندی : تک نفره - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1184/ظ/52

فاقد برنامه تأمین