پنیر پروسس مخصوص پیتزا رنده شده ساتل ۱۸۰ گرمی
ساتل

ویزگی ها نوع شیر : گاوی - نوع : پروسس - وزن : 180 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1023/ظ/26

فاقد برنامه تأمین

پنیر پروسس مخصوص پیتزا رنده شده ساتل ۵۰۰ گرمی
ساتل

ویزگی ها نوع شیر : گاوی - نوع : پروسس - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 26/10028

فاقد برنامه تأمین