کالباس قارچ و مرغ ۵۵% سورن ۳۰۰ گرمی
سورن

ویژگی ها نوع : کالباس - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/10583

۲۵ %
تخفیف

۱۵,۹۰۰ تومان

۱۱,۹۲۵ تومان

سوسیس گوشت با پنیر (کوکتل پنیر) ۵۵% سورن ۳۰۰ گرمی
سورن

ویژگی ها نوع : گوشت - درصد گوشت : 55 - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/11758

۲۵ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۳,۱۲۵ تومان

کالباس گوشت مرغ (سورنتو) ۹۰% سورن ۳۰۰ گرمی
سورن

ویژگی ها نوع : کالباس - درصد گوشت : 90 - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/10602

۲۵ %
تخفیف

۱۸,۹۰۰ تومان

۱۴,۱۷۵ تومان

هات داگ کرال سورن ۵۰۰ گرمی
سورن

ویژگی ها نوع : هات داگ - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/10582

۲۵ %
تخفیف

۱۸,۹۰۰ تومان

۱۴,۱۷۵ تومان

سوسیس گوشت قرمز چیلی ساسیج ۹۰% سورن ۲۵۰ گرمی
سورن

ویژگی ها نوع : گوشت - درصد گوشت : 90 - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/10611

۲۵ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۴,۹۲۵ تومان

سوسیس گوشت قرمز (کافی ساسیج) ۹۰% سورن ۲۵۰ گرمی
سورن

ویژگی ها نوع : گوشت - درصد گوشت : 90 - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/10611

۲۵ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۴,۹۲۵ تومان

کالباس گوشت قرمز (ژانویه) ۹۰% سورن ۳۰۰ گرمی
سورن

ویژگی ها نوع : کالباس - درصد گوشت : 90 - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/10586

۲۵ %
تخفیف

۲۹,۸۰۰ تومان

۲۲,۳۵۰ تومان

میکس پلیت سورن ۲۵۰ گرمی
سورن

ویژگی ها نوع : کالباس - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۲۵ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۲۹,۶۲۵ تومان

سوسیس گوشت قرمز (سوسیس شکاری) ۹۰% سورن ۶۰۰ گرمی
سورن

ویژگی ها نوع : شکاری - درصد گوشت : 90 - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/10611

۲۵ %
تخفیف

۸۶,۰۰۰ تومان

۶۴,۵۰۰ تومان

کالباس سالامی هامبورگی ۷۰% سورن ۳۰۰ گرمی
سورن

ویژگی ها نوع : کالباس - درصد گوشت : 70 - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : رول - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/11765

۲۵ %
تخفیف

۱۱۷,۵۰۰ تومان

۸۸,۱۲۵ تومان

سوسیس گوشت قرمز (کامبرلند ساسیج) ۹۰% سورن ۲۵۰ گرمی
سورن

ویژگی ها نوع : گوشت - درصد گوشت : 90 - مدت ماندگاری : 30 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/20611

۲۵ %
تخفیف

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۹۷,۵۰۰ تومان