پنیر پیتزا پروسس رنده شده مطهر ۱۸۰ گرمی
مطهر

ویزگی ها نوع شیر : گاوی - نوع : پیتزا - وزن : 180 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/19463

۱۵ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۱,۹۰۰ تومان

پنیر پیتزا مخلوط خلالی مطهر ۱۸۰ گرمی
مطهر

ویزگی ها نوع شیر : گاوی - نوع : پیتزا - وزن : 180 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/13657

۱۵ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۲,۷۵۰ تومان

پنیر پیتزا پروسس رنده شده مطهر ۵۰۰ گرمی
مطهر

ویزگی ها نوع شیر : گاوی - نوع : پیتزا - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/19463

۱۵ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۲۹,۷۵۰ تومان

پنیر پیتزا مخلوط خلالی مطهر ۵۰۰ گرمی
مطهر

ویزگی ها نوع شیر : گاوی - نوع : پیتزا - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/22105

۱۵ %
تخفیف

۳۷,۵۰۰ تومان

۳۱,۸۷۵ تومان