شکلات سفیدفله ای ونداد۲۵۰گرمی
ونداد

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 2500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : خرما زاهدی-کنجد - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۵,۳۰۰ تومان

شکلات ونداد۳۵۰گرمی بسته ی مقوایی
ونداد

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : خرما زاهدی-کنجد-لسیتین - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 122/22205

۵ %
تخفیف

۳۸,۰۰۰ تومان

۳۶,۱۰۰ تومان

شکلات ونداد۳۵۰ در بسته بندی طرح سنگی
ونداد

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : خرما زاهدی-کنجد- - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 122/22205

۵ %
تخفیف

۷۸,۰۰۰ تومان

۷۴,۱۰۰ تومان

شکلات ونداد۳۵۰ گرمی دربسته بندی طرح سنگ
ونداد

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : خرما زاهدی-کنجد - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 122/22205

۵ %
تخفیف

۷۸,۰۰۰ تومان

۷۴,۱۰۰ تومان

شکلات ونداد ۳۵۰ گرمی دربسته بندی طرح چرم
ونداد

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : خرما زاهدی-کنجد - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 122/22205

۵ %
تخفیف

۷۸,۰۰۰ تومان

۷۴,۱۰۰ تومان

شکلات ونداد۳۵۰ گرمی در بسته بندی طرح چوبی
ونداد

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : خرما زاهدی-کنجد - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 122/22205

۵ %
تخفیف

۷۸,۰۰۰ تومان

۷۴,۱۰۰ تومان

شکلات زرد فله ای ونداد ۲۵۰۰ گرمی
ونداد

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 2500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : خرما زاهدی - کنجد - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۴۲,۵۰۰ تومان

شکلات سیاه فله ای ونداد ۲۵۰۰گرمی
ونداد

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 2500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : خرمازاهدی-کنجد - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۴۲,۵۰۰ تومان

شکلات طوسی فله ای ونداد۲۵۰۰گرمی
ونداد

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 2500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : خرمای زاهدی -کنجد - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۴۲,۵۰۰ تومان