تخمه آفتاب گردان دور سفید سبات ۲۰۰گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : تخمه آفتابگردان - وزن : 200 گرم - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۲۰ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۱,۲۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی بوداده سبات ۲۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : تخمه کدو - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

تخمه جابانی بوداده سبات ۳۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : تخمه جابانی - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۰۰۰ تومان

بادام زمینی شورممتاز سبات ۵۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : بادام زمینی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۰ %
تخفیف

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۴,۳۰۰ تومان

مویز بی دانه ممتاز سبات ۲۰۰گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : مویز - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۰ %
تخفیف

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۵,۲۰۰ تومان

عسل سبات ۳۵۰گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : طبیعی - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۲۰ %
تخفیف

۳۷,۰۰۰ تومان

۲۹,۶۰۰ تومان

بادام منقا خام سبات ۳۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : بادام منقا - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۰ %
تخفیف

۴۲,۰۰۰ تومان

۳۷,۸۰۰ تومان

پسته اکبری دستچین شور ممتاز سبات ۳۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : پسته شور - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : پسته - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۶۳,۰۰۰ تومان

۵۹,۸۵۰ تومان

عسل خالص و طبیعی به همراه سیاه دانه سبات ۹۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : معجون عسل و سیاه دانه - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۴۰ %
جشنواره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۶۰,۰۰۰ تومان

عسل سبات ۹۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : طبیعی - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۲۰ %
تخفیف

۹۶,۰۰۰ تومان

۷۶,۸۰۰ تومان

پسته اکبری دستچین خام ممتاز سبات ۵۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : پسته خام - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۹۹,۷۵۰ تومان

پسته اکبری دستچین شور ممتاز سبات ۵۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : پسته شور - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۹۹,۷۵۰ تومان

گردوی ایرانی فوق ممتاز سبات ۴۰۰گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : گردو - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۹۹,۷۵۰ تومان

بادام هندی سبات ۵۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : بادام هندی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۳ %
تخفیف

۱۱۸,۰۰۰ تومان

۱۱۴,۴۶۰ تومان

تخمه کدو مشهدی بوداده سبات ۵۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : تخمه کدو - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

بادام خام منقا سبات ۵۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : بادام منقا - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

پسته احمدآقایی دستچین ممتاز سبات ۵۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : پسته شور - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مغز بادام خارجی خام سبات ۵۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : بادام - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مغز بادام خارجی شور سبات ۵۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : بادام شور - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

انجیر خشک فوق ممتاز سبات ۵۰۰ گرمی
سبات

ویژگی ها نوع : انجیر - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین