نوشیدنی پالپ دار آلوئه ورا با طعم طالبی آلووا ۴۲۰ سی سی
آلووا

ویژگی ها نوع : آبمیوه - حجم : 420 سی سی - سایز : یک نفره ( تکفره ) - مدت ماندگاری : 16 ماه - نوع بسته بندی : بطری PET - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 49/14777

۴۰ %
جشنواره

۷,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

نوشیدنی پالپ دار آلوئه ورا با طعم هلو آلووا ۴۲۰ سی سی
آلووا

ویژگی ها نوع : آبمیوه - حجم : 420 سی سی - سایز : یک نفره ( تکفره ) - مدت ماندگاری : 16 ماه - نوع بسته بندی : بطری PET - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 49/14777

۴۰ %
جشنواره

۷,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

نوشیدنی پالپ دار آلوئه ورا کلاسیک آلووا ۴۲۰ سی سی
آلووا

ویژگی ها نوع : آبمیوه - حجم : 420 سی سی - سایز : یک نفره ( تکفره ) - مدت ماندگاری : 16 ماه - نوع بسته بندی : بطری PET - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 49/14777

۴۰ %
جشنواره

۷,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

نوشیدنی پالپ دار آلوئه ورا کلاسیک آلووا باکس ۱۲ عددی ۴۲۰ سی سی
آلووا

ویژگی ها نوع : آبمیوه - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 9 ماه - نوع بسته بندی : بطری PET - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 49/14777

۱۰ %
تخفیف

۹۰,۰۰۰ تومان

۸۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی پالپ دار آلوئه ورا با طعم هلو آلووا باکس ۱۲ عددی ۴۲۰ سی سی
آلووا

ویژگی ها نوع : آبمیوه - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 9 ماه - نوع بسته بندی : بطری PET - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 49/14777

۱۰ %
تخفیف

۹۰,۰۰۰ تومان

۸۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی پالپ دار آلوئه ورا با طعم طالبی آلووا باکس ۱۲ عددی ۴۲۰ سی سی
آلووا

ویژگی ها نوع : آبمیوه - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 9 ماه - نوع بسته بندی : بطری PET - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 49/14779

۱۰ %
تخفیف

۹۰,۰۰۰ تومان

۸۱,۰۰۰ تومان