پنیرسنتی گوسفندی لیقوان بارال ۴۰۰ گرمی
بارال

ویزگی ها نوع شیر : گوسفندی - نوع : سنتی - وزن : 400 گرم - فرایند حرارتی : پاستوریزه - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/1004-1

۵ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۳,۲۵۰ تومان

پنیرسنتی گوسفندی لیقوان بارال ۸۰۰ گرمی
بارال

ویزگی ها نوع شیر : گوسفندی - نوع : لیقوان - وزن : 800 گرم - فرایند حرارتی : پاستوریزه - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : حلبی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/1004-1

۵ %
تخفیف

۷۰,۰۰۰ تومان

۶۶,۵۰۰ تومان