کلم قرمز مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : کلم قرمز - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۴,۲۰۰ تومان

۳,۹۹۰ تومان

کلم مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : کلم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۴,۲۰۰ تومان

۳,۹۹۰ تومان

کاهو پیچ مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : کاهو - مدت ماندگاری : 3 روز - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۵ %
تخفیف

۵,۸۰۰ تومان

۵,۵۱۰ تومان

هویج مسترفروت ۸۰۰گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۷,۱۲۵ تومان

پیاز زرد مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : پیاز - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۵ %
تخفیف

۷,۹۰۰ تومان

۷,۵۰۵ تومان

بادمجان دلمه ای گلخانه ای مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : بادمجان - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۸,۰۷۵ تومان

خیار گلخانه ای مسترفروت ۸۰۰گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : خیار - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۸,۰۷۵ تومان

خیار گلخانه ای مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : خیار - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۸,۷۰۰ تومان

۸,۲۶۵ تومان

کدو مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : کدو - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۸,۸۰۰ تومان

۸,۳۶۰ تومان

سیب زمینی مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : سیب زمینی - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۵ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۹,۰۲۵ تومان

کرفس مسترفروت ۸۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : کرفس - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 4 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۹,۰۲۵ تومان

پیاز زرد مسترفروت ۸۰۰گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : پیاز - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۹,۸۰۰ تومان

۹,۳۱۰ تومان

بادمجان قلمی مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : بادمجان - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۱,۵۰۰ تومان

۱۰,۹۲۵ تومان

تره فرنگی مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : تره - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۱,۸۰۰ تومان

۱۱,۲۱۰ تومان

گل کلم مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : گل کلم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۲,۲۰۰ تومان

۱۱,۵۹۰ تومان

لوبیا سبز مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : لوبیا سبز - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۵ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۲,۸۲۵ تومان

ذرت مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : ذرت - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۳,۸۰۰ تومان

۱۳,۱۱۰ تومان

گوجه فرنگی مسترفروت ۸۰۰گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : گوجه فرنگی - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۴,۷۰۰ تومان

۱۳,۹۶۵ تومان

پرتقال تامسون شمال مسترفروت ۸۰۰گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : پرتقال - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۷,۸۰۰ تومان

۱۶,۹۱۰ تومان

ذرت مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : ذرت - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۷,۱۰۰ تومان

پرتقال خونی مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : پرتقال - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۸,۲۰۰ تومان

۱۷,۲۹۰ تومان

کدو سبز مسترفروت ۸۰۰گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : کدو - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱۸,۴۰۰ تومان

۱۷,۴۸۰ تومان

سیب سرخ مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : سیب - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۷,۵۷۵ تومان

گوجه فرنگی گلخانه ای مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : گوجه فرنگی - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۸,۷۰۰ تومان

۱۷,۷۶۵ تومان

پرتقال تامسون شمال مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : پرتقال - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۸,۸۰۰ تومان

۱۷,۸۶۰ تومان

گوجه گیلاسی مسترفروت ۳۵۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : گوجه گیلاسی - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۸,۸۰۰ تومان

۱۷,۸۶۰ تومان

بادمجان دلمه ای گلخانه ای مسترفروت ۸۰۰گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : بادمجان - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۸,۵۲۵ تومان

سیب زرد مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : سیب - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۸,۵۲۵ تومان

سیب زرد مسترفروت ۸۰۰گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : سیب - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۸,۵۲۵ تومان

فلفل سبز مسترفروت ۴۵۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : فلفل - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۰۰۰ تومان

بادمجان قلمی گلخانه ای مسترفروت ۸۰۰گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : بادمجان - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۲۲,۵۰۰ تومان

۲۱,۳۷۵ تومان

فلفل دلمه سبز مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : فلفل دلمه - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۲۲,۵۰۰ تومان

۲۱,۳۷۵ تومان

لوبیا سبز مسترفروت ۸۰۰گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : لوبیا سبز - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۲۲,۵۰۰ تومان

۲۱,۳۷۵ تومان

پرتقال خونی شمال مسترفروت ۸۰۰گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : پرتقال - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۳,۲۷۵ تومان

کدو حلوایی مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : کدو - وزن : تقریبا 2 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۵ %
تخفیف

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۳,۲۷۵ تومان

سیر مسترفروت ۴۰۰گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : سیر - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۳,۷۵۰ تومان

کلم بروکلی مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : کلم برکلی - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۲۶,۵۰۰ تومان

۲۵,۱۷۵ تومان

توت فرنگی مسترفروت ۲۵۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : توت فرنگی - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۵,۶۵۰ تومان

موز مسترفروت ۹۰۰گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : موز - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۵,۶۵۰ تومان

فلفل دلمه رنگی ۴ عددی مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : فلفل دلمه - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۲۸,۵۰۰ تومان

۲۷,۰۷۵ تومان

میوه کاکتوس مسترفروت ۴۰۰گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : کاکتوس - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 4 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۲۹,۰۰۰ تومان

۲۷,۵۵۰ تومان

گوجه گیلاسی خوشه ای مسترفروت ۴۰۰گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : گوجه گیلاسی - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۲۹,۵۰۰ تومان

۲۸,۰۲۵ تومان

زنجبیل مسترفروت ۲۰۰گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : زنجبیل - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۳۲,۰۰۰ تومان

۳۰,۴۰۰ تومان

خرما خشک زاهدی مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : خرما - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۳۲,۵۰۰ تومان

۳۰,۸۷۵ تومان

فلفل دلمه زرد مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : فلفل دلمه - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۴۲,۰۰۰ تومان

۳۹,۹۰۰ تومان

فلفل دلمه قرمز مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : فلفل دلمه - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۴۲,۰۰۰ تومان

۳۹,۹۰۰ تومان

فلفل دلمه نارنجی مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : فلفل دلمه - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۴۲,۰۰۰ تومان

۳۹,۹۰۰ تومان

سیر مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : سیر - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۵ %
تخفیف

۴۲,۵۰۰ تومان

۴۰,۳۷۵ تومان