حلوا ارده اردکان رامونا ۱۸۰گرمی
رامونا

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 180 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/13282

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۷۰۰ تومان

۱۱,۴۳۰ تومان

حلوا ارده با شیره خرما رامونا ۱۸۰ گرمی
رامونا

ویژگی ها نوع : شیره خرما - وزن : 180 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/13291

۱۰ %
تخفیف

۱۳,۴۰۰ تومان

۱۲,۰۶۰ تومان

حلوا ارده با شیره انگور رامونا۱۸۰ گرمی
رامونا

ویژگی ها نوع : شیره انگور - وزن : 180 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/13292

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۳۰۰ تومان

۱۳,۷۷۰ تومان

کرم کنجدشکلاتی رامونا ۱۸۰گرمی
رامونا

ویژگی ها نوع : کنجدی - وزن : 180 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی پروپیلین - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/13294

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۷۰۰ تومان

۱۴,۱۳۰ تومان

کرم کنجد ساده رامونا ۱۸۰ گرمی
رامونا

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 180 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/13293

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۷۰۰ تومان

۱۴,۱۳۰ تومان

کرم کنجدشکلاتی با تکه های بادام زمینی رامونا ۱۸۰گرمی
رامونا

ویژگی ها نوع : شکلاتی - وزن : 180 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/13296

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۲۰۰ تومان

۱۴,۵۸۰ تومان

کرم کنجد شکلاتی با قهوه رامونا ۱۸۰ گرمی
رامونا

ویژگی ها نوع : شکلاتی - وزن : 180 گرم - مدت ماندگاری : 4 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/13295

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۳۰۰ تومان

۱۶,۴۷۰ تومان

حلوا ارده گردویی رامونا ۱۸۰ گرمی
رامونا

ویژگی ها نوع : گردویی - وزن : 180 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/13290

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۶۰۰ تومان

۱۷,۶۴۰ تومان

کرم کنجد شکلاتی با تکه های فندق رامونا ۱۸۰ گرمی
رامونا

ویژگی ها نوع : فندقی - وزن : 180 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/13296

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۵۰۰ تومان

۱۸,۴۵۰ تومان

حلوا ارده اردکان رامونا ۳۶۰ گرمی
رامونا

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 360 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/13282

۱۰ %
تخفیف

۲۴,۴۰۰ تومان

۲۱,۹۶۰ تومان

حلوا ارده با شیره خرما رامونا ۳۶۰ گرمی
رامونا

ویژگی ها نوع : شیره خرما - وزن : 360 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/13291

۱۰ %
تخفیف

۲۵,۸۰۰ تومان

۲۳,۲۲۰ تومان

کرم کنجد شکلاتی با تکه های پسته رامونا ۱۸۰ گرمی
رامونا

ویژگی ها نوع : پسته ای - وزن : 180 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/13296

۱۰ %
تخفیف

۲۸,۲۰۰ تومان

۲۵,۳۸۰ تومان

ارده خالص رامونا ۳۵۰ گرمی
رامونا

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی پروپیلین - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/13301

۱۰ %
تخفیف

۲۸,۵۰۰ تومان

۲۵,۶۵۰ تومان

حلوا ارده با شیره انگور رامونا ۳۶۰ گرمی
رامونا

ویژگی ها نوع : شیره انگور - وزن : 360 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/13292

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۵۰۰ تومان

۲۶,۵۵۰ تومان

کرم کنجد شکلاتی رامونا ۳۶۰ گرمی
رامونا

ویژگی ها نوع : شکلاتی - وزن : 360 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : ارده، شکلات، شیرخشک، افزودنی های مجاز خوراکی - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/13294

۱۰ %
تخفیف

۳۰,۳۰۰ تومان

۲۷,۲۷۰ تومان

کرم کنجد شکلاتی با تکه های بادام زمینی رامونا ۳۶۰ گرمی
رامونا

ویژگی ها نوع : شکلاتی - وزن : 360 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : ارده، شکلات، بادام زمینی، شیرخشک، افزودنی های مجاز خوراکی - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/13296

۱۰ %
تخفیف

۳۱,۴۰۰ تومان

۲۸,۲۶۰ تومان

کرم کنجد شکلاتی رامونا با قهوه ۳۶۰ گرمی
رامونا

ویژگی ها نوع : کرم کنجد - وزن : 360 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : ارده، شکلات،قهوه، شیرخشک، افزودنی های مجاز خوراکی - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/13296

۱۰ %
تخفیف

۳۵,۵۰۰ تومان

۳۱,۹۵۰ تومان

حلوا ارده گردویی رامونا ۳۶۰ گرمی
رامونا

ویژگی ها نوع : گردویی - وزن : 360 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/13290

۱۰ %
تخفیف

۳۸,۲۰۰ تومان

۳۴,۳۸۰ تومان

روغن کنجد رامونا ۳۷۵ سی سی
رامونا

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 375 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۵۰۹ تومان

۳۵,۵۵۸ تومان

حلوا ارده پسته ای رامونا۳۶۰ گرمی
رامونا

ویژگی ها نوع : پسته ای - وزن : 360 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/13290

۱۰ %
تخفیف

۵۱,۴۰۰ تومان

۴۶,۲۶۰ تومان

حلوا ارده اردکان رامونا ۸۵۰ گرمی
رامونا

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 850 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : کنجد، شکر، سفیده تخم مرغ، هل، اسیدسیتریک، عصاره چوبک - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/13282

۱۰ %
تخفیف

۵۴,۷۰۰ تومان

۴۹,۲۳۰ تومان

کرم کنجد شکلاتی با تکه های پسته رامونا ۳۶۰ گرمی
رامونا

ویژگی ها نوع : شکلاتی - وزن : 360 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : ارده، شکلات، پسته، شیرخشک، افزودنی های مجاز خوراکی - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/13296

۱۰ %
تخفیف

۵۵,۳۰۰ تومان

۴۹,۷۷۰ تومان

حلوارده اردکان بامغزپسته ۱۸۰گرم
رامونا

ویژگی ها نوع : پسته ای - وزن : 180 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی پروپیلین - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/13290

فاقد برنامه تأمین

کرم کنجد ساده رامونا ۳۶۰ گرمی
رامونا

ویژگی ها نوع : کرم کنجد - وزن : 360 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : ارده، شکر، شیرخشک، افزودنی های مجاز خوراکی - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/13293

فاقد برنامه تأمین

کرم کنجد شکلاتی با تکه های فندق رامونا ۳۶۰ گرمی
رامونا

ویژگی ها نوع : فندقی - وزن : 360 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : ارده، شکلات،فندق، شیرخشک، افزودنی های مجاز خوراکی - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/13296

فاقد برنامه تأمین

روغن کنجد رامونا ۷۵۰ سی سی
رامونا

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 750 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین