همبرگر معمولی ۳۰% گوشت اطمینان ۵۰۰گرمی
اطمینان

ویژگی ها نوع : همبرگر - درصد گوشت : 30 - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۱۰,۰۵۰ تومان

۹,۵۴۸ تومان

کوکتل پنیری ۵۵% گوشت قرمز با پنیر اطمینان ۵۰۰گرمی
اطمینان

ویژگی ها نوع : کوکتل - درصد گوشت : 55 - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۱۷,۹۵۰ تومان

۱۷,۰۵۲ تومان

کوکتل دودی ۵۵% گوشت اطمینان ۱۰۰۰گرمی
اطمینان

ویژگی ها نوع : کوکتل - درصد گوشت : 55 - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۲۱,۷۰۰ تومان

۲۰,۶۱۵ تومان

سوسیس هلندی ۴۰% گوشت گوشتیران ۱۰۰۰گرمی
اطمینان

ویژگی ها نوع : گوشت - درصد گوشت : 40 - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۲۴,۶۰۰ تومان

۲۳,۳۷۰ تومان

کالباس خشک ساده ۶۰% گوشت خانواده اطمینان ۵۰۰گرمی
اطمینان

ویژگی ها نوع : کالباس - درصد گوشت : 60 - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : رول - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۲۶,۰۰۰ تومان

۲۴,۷۰۰ تومان

کوکتل پنیری ۵۵% گوشت قرمز با پنیر اطمینان ۱۰۰۰گرمی
اطمینان

ویژگی ها نوع : کوکتل - درصد گوشت : 55 - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۳۴,۳۰۰ تومان

۳۲,۵۸۵ تومان