کوکتل پنیری ۵۵% گوشت قرمز با پنیر اطمینان ۵۰۰گرمی
اطمینان

ویژگی ها نوع : کوکتل - درصد گوشت : 55 - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۱۵,۲۵۰ تومان

۱۴,۴۸۸ تومان

کوکتل دودی ۵۵% گوشت اطمینان ۱۰۰۰گرمی
اطمینان

ویژگی ها نوع : کوکتل - درصد گوشت : 55 - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۱۸,۳۰۰ تومان

۱۷,۳۸۵ تومان

کالباس خشک ساده ۶۰% گوشت خانواده اطمینان ۵۰۰گرمی
اطمینان

ویژگی ها نوع : کالباس - درصد گوشت : 60 - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : رول - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۲۲,۴۰۰ تومان

۲۱,۲۸۰ تومان

کوکتل پنیری ۵۵% گوشت قرمز با پنیر اطمینان ۱۰۰۰گرمی
اطمینان

ویژگی ها نوع : کوکتل - درصد گوشت : 55 - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۲۹,۰۰۰ تومان

۲۷,۵۵۰ تومان

سوسیس هلندی ۴۰% گوشت گوشتیران ۱۰۰۰گرمی
اطمینان

ویژگی ها نوع : گوشت - درصد گوشت : 40 - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین