پودر گوجه فرنگی مزه کده ۷۵ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : فلفل - وزن : 75 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوجه فرنگی - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۴۰۰ تومان

پودر پیاز مزه کده ۷۵ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : فلفل - وزن : 75 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : پیاز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۴۰۰ تومان

پودر پاپریکا سبز مزه کده ۷۵ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : پاپریکا سبز - وزن : 75 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : فلفل دلمه سبز - بسته بندی : کیسه نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۸۷۵ تومان

پودر فلفل هالوپینو مزه کده ۷۵ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : فلفل - وزن : 75 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : فلفل هالوپینو - بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۱۶,۵۰۰ تومان

۱۵,۶۷۵ تومان

لیمو سنگی خشک اسلایس مزه کده ۷۵ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 75 گرم - ترکیبات : لیمو سنگی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : ظروف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۵ %
تخفیف

۲۱,۰۰۰ تومان

۱۹,۹۵۰ تومان

پودر لیمو عمانی مزه کده ۷۵ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : فلفل - وزن : 75 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : لیمو ترش - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۲۱,۵۰۰ تومان

۲۰,۴۲۵ تومان

آلبالو خشکه مزه کده ۲۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 250 گرم - ترکیبات : آلبالو - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۲۷,۵۰۰ تومان

۲۶,۱۲۵ تومان

پرتقال تو سرخ خشک اسلایس مزه کده ۱۰۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 150 گرم - ترکیبات : پرتقال تو سرخ - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۲۸,۵۰۰ تومان

۲۷,۰۷۵ تومان

شیر ماسالا (ماسالا چای) مزه کده ۲۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : ماسالا - وزن : 250 گرم - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۵ %
تخفیف

۲۹,۵۰۰ تومان

۲۸,۰۲۵ تومان

دمنوش لیمو عسل ۱۶ تایی مزه کده
مزه کده

ویژگی ها نوع : دمنوش مخلوط - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۵ %
تخفیف

۳۷,۵۰۰ تومان

۳۵,۶۲۵ تومان

گیلاس خشک مزه کده ۲۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 250 گرم - ترکیبات : گیلاس - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۵ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۷,۵۲۵ تومان

مرزه خشک مزه کده ۲۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : مرزه - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۷,۵۲۵ تومان

نارگیل خشک اسلایس مزه کده ۱۰۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 100 گرم - ترکیبات : نارگیل - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۵ %
تخفیف

۴۰,۵۰۰ تومان

۳۸,۴۷۵ تومان

خربزه خشک اسلایس مزه کده ۲۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 250 گرم - ترکیبات : خربزه - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۴۷,۰۰۰ تومان

۴۴,۶۵۰ تومان

توت فرنگی خشک اسلایس مزه کده ۱۰۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 100 گرم - ترکیبات : توت فرنگی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۴۷,۵۰۰ تومان

۴۵,۱۲۵ تومان

سیب خشک اسلایس مزه کده ۲۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 250 گرم - ترکیبات : سیب - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۵۳,۰۰۰ تومان

۵۰,۳۵۰ تومان

کیوی خشک اسلایس مزه کده ۲۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 250 گرم - ترکیبات : کیوی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۵ %
تخفیف

۵۶,۵۰۰ تومان

۵۳,۶۷۵ تومان

گلابی خشک اسلایس مزه کده ۲۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 250 گرم - ترکیبات : گلابی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۵ %
تخفیف

۵۶,۵۰۰ تومان

۵۳,۶۷۵ تومان

آلو شابلون خشک اسلایس مزه کده ۲۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 250 گرم - ترکیبات : آلو شابلون - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۶۱,۵۰۰ تومان

۵۸,۴۲۵ تومان

انبه خشک اسلایس مزه کده ۱۰۰گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 100 گرم - ترکیبات : انبه - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۶۱,۵۰۰ تومان

۵۸,۴۲۵ تومان

خرمالو خشک اسلایس مزه کده ۲۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 250 گرم - ترکیبات : خرمالو - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۶۱,۵۰۰ تومان

۵۸,۴۲۵ تومان

هلو مجلسی خشک اسلایس مزه کده ۲۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 250 گرم - ترکیبات : هلو - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۵ %
تخفیف

۶۲,۵۰۰ تومان

۵۹,۳۷۵ تومان

آناناس خشک اسلایس مزه کده ۱۰۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 100 گرم - ترکیبات : آناناس - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۶۸,۵۰۰ تومان

۶۵,۰۷۵ تومان

موز خشک اسلایس مزه کده ۲۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 250 گرم - ترکیبات : موز - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۵ %
تخفیف

۷۱,۵۰۰ تومان

۶۷,۹۲۵ تومان

مخلوط نشاط مزه کده ۲۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : مخلوط - وزن : 250 گرم - ترکیبات : آلبالو، کیوی، دایس هلو، پرتقال توسرخ، آلو شابلون - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۵ %
تخفیف

۷۵,۰۰۰ تومان

۷۱,۲۵۰ تومان

آجیل میوه خشک مزه کده ۲۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : مخلوط - وزن : 250 گرم - ترکیبات : دایس سیب - دایس هلو - دایس گلابی - دایس آلو شابلون - دایس خرمالو - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۷۷,۵۰۰ تومان

۷۳,۶۲۵ تومان

مخلوط میوه کلاسیک ( ۱۱ میوه) مزه کده ۲۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : مخلوط - وزن : 250 گرم - ترکیبات : موز- آلبالو - گیلاس - کیوی - سیب - خرمالو - خربزه - هلو - گلابی - پرتقال توسرخ - آلو شابلون - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۵ %
تخفیف

۸۳,۰۰۰ تومان

۷۸,۸۵۰ تومان

مخلوط رویال (۱۵ میوه) مزه کده ۵۰۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : مخلوط - وزن : 500 گرم - ترکیبات : انبه، نارگیل، آناناس، توت فرنگی، موز، آلبالو، گیلاس، کیوی، سیب، خرمالو، خربزه، هلو، گلابی، پرتقال توسرخ، آلو شابلون - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۵ %
تخفیف

۱۴۹,۵۰۰ تومان

۱۴۲,۰۲۵ تومان

فلفل هالوپینو خشک مزه کده ۳۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 30 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : ظروف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

پودر لبو مزه کده ۷۵ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : پودرلبو - وزن : 75 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : چغندر (لبو) - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

ادویه ایتالیایی مزه کده ۷۵ گرمی
مزه کده

ویژگی ها وزن : 75 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

دمنوش نشاط مزه کده ۷۵ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : دمنوش انرژی - وزن : 75 گرم - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

پودر سیر مزه کده ۷۵ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : فلفل - وزن : 75 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : سیر - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

پودر کدو حلوایی مزه کده ۷۵ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : فلفل - وزن : 75 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : کدو حلوایی - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

پودر پاپریکا قرمز مزه کده ۷۵ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : پاپریکا سبز - وزن : 75 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : فلفل دلمه قرمز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

شوید خشک مزه کده ۱۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : شوید - وزن : 150 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - بسته بندی : pp - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

پیاز خشک اسلایس مزه کده ۱۰۰گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 100 گرم - ترکیبات : پیاز - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : ظروف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

گوجه فرنگی خشک اسلایس مزه کده ۱۰۰گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 100 گرم - ترکیبات : گوجه فرنگی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : ظروف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

پودر گل محمدی مزه کده ۷۵ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : غنچه گل محمدی - وزن : 75 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

هل اکبر مزه کده ۲۵ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : هل اکبر - وزن : 25 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

نعنا خشک مزه کده ۲۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : نعنا - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

دمنوش میوه ای مزه کده ۱۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : دمنوش مخلوط - وزن : 200 گرم - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

دمنوش لاغری مزه کده ۱۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : دمنوش لاغری - وزن : 150 گرم - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

سیر خشک گرانول مزه کده ۳۰۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 300 گرم - ترکیبات : سیر - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

دمنوش گلابی دارچین مزه کده ۱۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : دمنوش مخلوط - وزن : 150 گرم - سایز : خانواده - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

مخلوط نشاط خشک مزه کده ۱۵۰گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : مخلوط نشاط - وزن : 150 گرم - ترکیبات : آلبالو - گیلاس - پرتقال توسرخ - کیوی - آلو شابلون - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

مخلوط استوایی خشک مزه کده ۱۰۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : مخلوط - وزن : 100 گرم - ترکیبات : انبه- نارگیل- آناناس - موز - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین