زیتون برند سفید رود وزن ۳۰۰ گرمی
سفید رود

ویژگی ها نوع : زیتون - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۴,۷۵۰ تومان

۴,۵۱۲ تومان

زیتون با هسته برند سفید رود ممتاز وزن ۷۵۰ گرمی
سفید رود

ویژگی ها نوع : زیتون - وزن : 750 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۲۳,۱۰۰ تومان

۲۱,۹۴۵ تومان

زیتون بدون هسته برند سفید رود مدیترانه ای وزن ۷۵۰ گرمی
سفید رود

ویژگی ها نوع : زیتون - وزن : 750 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۲۳,۷۰۰ تومان

۲۲,۵۱۵ تومان

زیتون بدون هسته برند سفید رود با سبزیجات وزن ۲۰۰۰ گرمی
سفید رود

ویژگی ها نوع : زیتون - وزن : 2000 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۴۹,۰۰۰ تومان

۴۶,۵۵۰ تومان

روغن زیتون برند سفید رود طبیعی حجم ۱ لیتری
سفید رود

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۰۶,۳۰۰ تومان

۱۰۰,۹۸۵ تومان

روغن زیتون برند سفید رود بی بو ۱۰۰۰سی سی
سفید رود

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۱۷,۹۰۰ تومان

۱۱۲,۰۰۵ تومان

روغن زیتون برند سفید رود طبیعی حجم ۲ لیتری
سفید رود

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 2000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۱۶۱,۵۰۰ تومان

روغن زیتون برند سفید رود بی بو حجم ۲ لیتری
سفید رود

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 2000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۲۲۰,۶۰۰ تومان

۲۰۹,۵۷۰ تومان