کشمش ارگانیک چشمه بهار ۳۵۰ گرمی
چشمه بهار

ویژگی ها نوع : کشمش - وزن : 340 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای محیط

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۷,۵۵۰ تومان

شیره انگور ارگانیک قوچان چشمه بهار۴۵۰ گرمی
چشمه بهار

ویژگی ها نوع : انگور - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۲,۷۵۰ تومان

پسته ارگانیک (فندقی) چشمه بهار ۳۴۰ گرمی
چشمه بهار

ویژگی ها نوع : پسته - وزن : 340 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۷۶,۰۰۰ تومان

۷۲,۲۰۰ تومان

شیره انگور ارگانیک قوچان چشمه بهار ۱۰۰۰ گرمی
چشمه بهار

ویژگی ها نوع : انگور - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۷۹,۰۰۰ تومان

۷۵,۰۵۰ تومان

پسته ارگانیک (احمد آقایی) چشمه بهار۳۴۰ گرمی
چشمه بهار

ویژگی ها نوع : پسته - وزن : 340 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۸۷,۰۰۰ تومان

۸۲,۶۵۰ تومان

پسته ارگانیک (کله قوچی) چشمه بهار ۳۴۰ گرمی
چشمه بهار

ویژگی ها نوع : پسته - وزن : 340 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۹۹,۰۰۰ تومان

۹۴,۰۵۰ تومان

پسته ارگانیک (اکبری) چشمه بهار ۳۴۰ گرمی
چشمه بهار

ویژگی ها نوع : پسته - وزن : 340 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۹۹,۰۰۰ تومان

۹۴,۰۵۰ تومان