سورل قرمز مزرعه ارگانیک ۱۰۰ گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : سورل - فرآوری : پاک شده - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۸,۰۷۵ تومان

رزماری مزرعه ارگانیک ۱۰۰گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : رزماری - فرآوری : پاک شده - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۸,۰۷۵ تومان

نعناع موهیتو مزرعه ارگانیک ۱۴۰گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : نعنا - فرآوری : پاک شده - وزن : 140 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۱۰,۴۵۰ تومان

آروگولا(روکولا) مزرعه ارگانیک ۱۴۰گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : روکولا - فرآوری : پاک شده - وزن : 140 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۳,۸۰۰ تومان

۱۳,۱۱۰ تومان

کیل سبز مزرعه ارگانیک ۱۶۰ گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : کیل - فرآوری : پاک شده - وزن : 160 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۳,۸۰۰ تومان

۱۳,۱۱۰ تومان

بیبی اسفناج مزرعه ارگانیک ۱۴۰گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : اسفناج - فرآوری : پاک شده - وزن : 140 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۳,۸۰۰ تومان

۱۳,۱۱۰ تومان

میکس کاهوهای فانتزی مزرعه ارگانیک ۲۵۰ گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : کاهو - فرآوری : پاک شده - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۳,۸۰۰ تومان

۱۳,۱۱۰ تومان

میکس ویژه سالادی (مدیترانه ای) مزرعه ارگانیک ۲۴۰ گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : سالاد سبزیجات - وزن : 240 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : یکبارمصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۶,۶۲۵ تومان

خردل قرمز مزرعه ارگانیک ۲۰۰گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : خردل - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۷,۰۰۰ تومان

رزماری مزرعه ارگانیک ۲۰۰گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : رزماری - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۷,۰۰۰ تومان

کاهو فرانسه سبز بوته ای مزرعه ارگانیک ۵۰۰گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : کاهو - فرآوری : پاک شده - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۲۰,۰۰۰ تومان

کاهو فرانسه قرمز بوته ای مزرعه ارگانیک ۵۰۰گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : کاهو - فرآوری : پاک شده - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۲۰,۰۰۰ تومان

روکولا مزرعه ارگانیک ۲۵۰گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : روکولا - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۲۱,۲۵۰ تومان

بیبی اسفناج مزرعه ارگانیک ۲۵۰ گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : اسفناج - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۲۱,۲۵۰ تومان

کیل سبز مزرعه ارگانیک ۲۵۰ گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : کیل - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۲۱,۲۵۰ تومان

سوییس چارد مزرعه ارگانیک ۲۵۰گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : سوئیس چارد - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۲۱,۲۵۰ تومان

میکس کاهو های فانتزی مزرعه ارگانیک ۵۰۰گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : کاهو - فرآوری : پاک شده - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۲۲,۰۰۰ تومان

کرنبری خشک مزرعه ارگانیک ۱۲۰ گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 120 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : ظروف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۲۶,۰۰۰ تومان

میکس بلوبری و کرنبری خشک مزرعه ارگانیک ۱۲۰ گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : مخلوط - وزن : 120 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : ظروف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۳۲,۰۰۰ تومان

میکس ویژه سالادی (مدیترانه ای) مزرعه ارگانیک ۵۰۰گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : سالاد سبزیجات - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۳۷,۵۰۰ تومان

بلوبری خشک مزرعه ارگانیک ۱۲۰ گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 120 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : ظروف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۳۹,۰۰۰ تومان