شیر ارگانیک برند آقای طبیعی کامل حجم ۹۴۵ سی سی
آقای طبیعی

ویژگی ها نوع شیر : گاوی - میزان چربی : کامل - درصد چربی : 3.2 درصد - حجم : 945 سی سی - فرایند حرارتی : پاستوریزه و هموژنیزه - مدت ماندگاری : 5 روز - مدت ماندگاری پس از باز شدن : 2 روز - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوز ها و استانداردها : ISO9001, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت, ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1376-5

۴ %
تخفیف

۷,۹۰۰ تومان

۷,۵۸۴ تومان

ماست ارگانیک برند آقای طبیعی کامل پرچرب وزن ۱۳۵۰ گرمی
آقای طبیعی

ویژگی ها نوع : گاوی - وزن : 1350 گرم - فرآیند حرارتی : پاستوریزه و هموژنیزه - درصد چربی : 3.2 - مدت ماندگاری : 15 روز - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - ترکیبات : شیرتازه گاو- مایه ماست - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1376-1

۴ %
تخفیف

۱۶,۵۰۰ تومان

۱۵,۸۴۰ تومان

ماست ارگانیک برند آقای طبیعی چکیده پرچرب وزن ۹۰۰ گرمی
آقای طبیعی

ویژگی ها نوع : گاوی - وزن : 900 گرم - فرآیند حرارتی : پاستوریزه و هموژنیزه - درصد چربی : 6 - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - ترکیبات : شیرتازه گاو+مایه ماست+نمک طعام - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1376-1

۴ %
تخفیف

۲۲,۵۰۰ تومان

۲۱,۶۰۰ تومان

ماست ارگانیک برند آقای طبیعی چکیده موسیر پرچرب وزن ۹۰۰ گرمی
آقای طبیعی

ویژگی ها نوع : گاوی - وزن : 900 گرم - فرآیند حرارتی : پاستوریزه و هموژنیزه - درصد چربی : 6 - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - ترکیبات : شیرتازه گاو+مایه ماست+نمک طعام+موسیر - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1376-1

۴ %
تخفیف

۲۳,۵۰۰ تومان

۲۲,۵۶۰ تومان

شیر ارگانیک برند آقای طبیعی کامل حجم ۹۴۵ سی سی باکس ۶ عددی
آقای طبیعی

ویژگی ها نوع شیر : گاوی - میزان چربی : کامل - درصد چربی : 3.2 درصد - حجم : 945 سی سی - فرایند حرارتی : پاستوریزه و هموژنیزه - مدت ماندگاری : 5 روز - مدت ماندگاری پس از باز شدن : 2 روز - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوز ها و استانداردها : ISO9001, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت, ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1376-5

۴ %
تخفیف

۴۷,۴۰۰ تومان

۴۵,۵۰۴ تومان

ماست ارگانیک برند آقای طبیعی کامل پرچرب ۱۳۵۰ گرمی باکس ۴ عددی
آقای طبیعی

ویژگی ها نوع : گاوی - وزن : 5400 گرم - فرآیند حرارتی : پاستوریزه و هموژنیزه - درصد چربی : 3.2 - مدت ماندگاری : 15 روز - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - ترکیبات : شیر تازه گاو - مایه ماست - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1376-1

۴ %
تخفیف

۶۶,۰۰۰ تومان

۶۳,۳۶۰ تومان