آب آشامیدنی همراه با املاح معدنی نینیا ۳۷۰ سی سی
نینیا

ویژگی ها نوع : آب معدنی - حجم : 370 سی سی - سایز : یک نفره ( تکفره ) - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 52/10285

۲۳ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۲,۶۹۵ تومان

آب آشامیدنی همراه با املاح معدنی نینیا ۶۰۰ سی سی
نینیا

ویژگی ها نوع : آب معدنی - حجم : 600 سی سی - سایز : یک نفره ( تکفره ) - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 52/10285

۳۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۳,۵۰۰ تومان

آب آشامیدنی همراه با املاح معدنی نینیا ۱۲ عددی ۳۷۰ سی سی
نینیا

ویژگی ها نوع : آب معدنی - حجم : 370 سی سی - سایز : یک نفره ( تکفره ) - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 52/10285

۲۳ %
تخفیف

۴۲,۰۰۰ تومان

۳۲,۳۴۰ تومان

آب آشامیدنی همراه با املاح معدنی نینیا ۶۰۰ سی سی ۱۲ عددی
نینیا

ویژگی ها نوع : آب معدنی - حجم : 600 سی سی - سایز : یک نفره ( تکفره ) - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 52/10285

۳۰ %
تخفیف

۶۰,۰۰۰ تومان

۴۲,۰۰۰ تومان