عسل گون گز ارگانیک کوهرنگ ۴۵۰ گرمی
کوهرنگ

ویژگی ها نوع : گون - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۵۷,۰۰۰ تومان

۵۴,۱۵۰ تومان

عسل كنار ارگانیک کوهرنگ ۴۵۰ گرمی
کوهرنگ

ویژگی ها نوع : کنار - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۶۲,۰۰۰ تومان

۵۸,۹۰۰ تومان

عسل جاز ارگانیک کوهرنگ ۴۵۰ گرمی
کوهرنگ

ویژگی ها نوع : جاز - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۶۲,۰۰۰ تومان

۵۸,۹۰۰ تومان

عسل گون گز ارگانیک کوهرنگ ۹۰۰ گرمی
کوهرنگ

ویژگی ها نوع : گون - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۹۹,۷۵۰ تومان

عسل كنار ارگانیک کوهرنگ ۹۰۰ گرمی
کوهرنگ

ویژگی ها نوع : کنار - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱۰۸,۰۰۰ تومان

۱۰۲,۶۰۰ تومان

عسل جاز ارگانیک کوهرنگ ۹۰۰ گرمی
کوهرنگ

ویژگی ها نوع : جاز - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱۰۸,۰۰۰ تومان

۱۰۲,۶۰۰ تومان