شیرینی نخودی ربیثا(نانبرسان) ۳۶۰ گرمی
نانبرسان

ویژگی ها نوع : نخودچی - وزن : 360 گرم - مدت ماندگاری : 4 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

شیرینی عسلی مهسا(نانبرسان) ۵۰۰ گرمی
نانبرسان

ویژگی ها نوع : شیرینی خشک - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 4 ماه - نوع بسته بندی : پلی پروپیلن - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

شیرینی مرجان مارمالاد محجوب(نانبرسان) ۸۵۰ گرمی
نانبرسان

ویژگی ها نوع : شیرینی خشک - وزن : 850 گرم - مدت ماندگاری : 4 ماه - نوع بسته بندی : پلی پروپیلن - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین