حلوا ارده ممتاز ۲۵۰ گرمی ملک میر
ملک میر

ویژگی ها نوع : ممتاز - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/1219

۵ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۴,۲۵۰ تومان

شیره زعفرانی ۴۰۰ گرمی ملک میر
ملک میر

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/1219

۵ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۰۰۰ تومان

شیره هل ۴۰۰ گرمی ملک میر
ملک میر

ویژگی ها نوع : هل - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/1219

۵ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۰۰۰ تومان

کرم ارده ۳۵۰ گرمی ملک میر
ملک میر

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : ارده ( کنجد آسیاب شده ) - شکر - هل - سفیده تخم مرغ - عصاره چوبک - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/1219

۵ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۲۱,۸۵۰ تومان

ارده شکلاتی ممتاز ۳۵۰ گرمی ملک میر
ملک میر

ویژگی ها نوع : شکلاتی - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/1219

۵ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۲۱,۸۵۰ تومان

حلوا ارده ممتاز ۵۰۰ گرمی ملک میر
ملک میر

ویژگی ها نوع : ممتاز - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : ارده ( کنجد آسیاب شده ) - شکر - هل - سفیده تخم مرغ - عصاره چوبک - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/1219

۵ %
تخفیف

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۶,۶۰۰ تومان

ارده ۴۰۰ گرمی ملک میر
ملک میر

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/1219

۵ %
تخفیف

۳۴,۴۰۰ تومان

۳۲,۶۸۰ تومان

۳ عدد حلوا ارده ممتاز ۲۵۰ گرمی + ۱ عدد حلوا ارده ممتاز ۲۵۰ گرمی رایگان ملک میر
ملک میر

ویژگی ها نوع : ممتاز - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۲۵ %
جشنواره

۶۰,۰۰۰ تومان

۴۵,۰۰۰ تومان

۳ عدد شیره زعفرانی ۴۰۰ گرمی + ۱ عدد شیره زعفرانی ۴۰۰ گرمی رایگان ملک میر
ملک میر

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 1600 گرم - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۲۵ %
جشنواره

۸۰,۰۰۰ تومان

۶۰,۰۰۰ تومان

۳ عدد شیره هل ۴۰۰ گرمی + ۱ عدد شیره هل ۴۰۰ گرمی رایگان ملک میر
ملک میر

ویژگی ها نوع : هل - وزن : 1600 گرم - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۲۵ %
جشنواره

۸۰,۰۰۰ تومان

۶۰,۰۰۰ تومان

۳ عدد ارده شکلاتی ممتاز ۳۵۰ گرمی + ۱ عدد ارده شکلاتی ممتاز ۳۵۰ گرمی رایگان ملک میر
ملک میر

ویژگی ها نوع : شکلاتی - وزن : 1400 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۲۵ %
جشنواره

۹۲,۰۰۰ تومان

۶۹,۰۰۰ تومان

۳ عدد کرم ارده ۳۵۰ گرمی + ۱ عدد کرم ارده ۳۵۰ گرمی رایگان ملک میر
ملک میر

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 1400 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۲۵ %
جشنواره

۹۲,۰۰۰ تومان

۶۹,۰۰۰ تومان

۴ عدد حلوا ارده ممتاز ۵۰۰ گرمی + ۱ عدد حلوا ارده ممتاز ۵۰۰ گرمی رایگان ملک میر
ملک میر

ویژگی ها نوع : ممتاز - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۲۰ %
جشنواره

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱۱۲,۰۰۰ تومان

۶ عدد ارده ممتاز ۴۰۰ گرمی+ ۱ عدد ارده ممتاز ۴۰۰ گرمی رایگان ملک میر
ملک میر

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 2800 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن

۱۴ %
جشنواره

۲۴۰,۸۰۰ تومان

۲۰۶,۴۰۰ تومان

حلوا شکری ۷ کیلویی ملک میر
ملک میر

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 7 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : کنجدآسیاب شده - شکر - گلوگز - مونوگیلیسیرید - اسیدسیتریک - هل - وانیل - پسته - بادام - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۳۲۴,۱۳۵ تومان

۳۰۷,۹۲۸ تومان