حلوا ارده ممتاز ملک میر ۲۵۰ گرمی
ملک میر

ویژگی ها نوع : ممتاز - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/1219

۵ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۴,۲۵۰ تومان

شیره هل ملک میر ۴۰۰ گرمی
ملک میر

ویژگی ها نوع : هل - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/1219

۵ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۰۰۰ تومان

ارده شکلاتی ممتاز ملک میر ۳۵۰ گرمی
ملک میر

ویژگی ها نوع : شکلاتی - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/1219

۵ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۲۱,۸۵۰ تومان

شیره زعفرانی ملک میر ۴۰۰ گرمی
ملک میر

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/1219

فاقد برنامه تأمین

کرم ارده ملک میر ۳۵۰ گرمی
ملک میر

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : ارده ( کنجد آسیاب شده ) - شکر - هل - سفیده تخم مرغ - عصاره چوبک - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/1219

فاقد برنامه تأمین

حلوا ارده ممتاز ملک میر ۵۰۰ گرمی
ملک میر

ویژگی ها نوع : ممتاز - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : ارده ( کنجد آسیاب شده ) - شکر - هل - سفیده تخم مرغ - عصاره چوبک - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/1219

فاقد برنامه تأمین

ارده ملک میر ۴۰۰ گرمی
ملک میر

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/1219

فاقد برنامه تأمین

۳ عدد حلوا ارده ممتاز ۲۵۰ گرمی + ۱ عدد حلوا ارده ممتاز ملک میر ۲۵۰ گرمی رایگان
ملک میر

ویژگی ها نوع : ممتاز - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

۳ عدد شیره هل ۴۰۰ گرمی + ۱ عدد شیره هل ملک میر ۴۰۰ گرمی رایگان
ملک میر

ویژگی ها نوع : هل - وزن : 1600 گرم - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

۳ عدد شیره زعفرانی ۴۰۰ گرمی + ۱ عدد شیره زعفرانی ملک میر ۴۰۰ گرمی رایگان
ملک میر

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 1600 گرم - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

۳ عدد کرم ارده ۳۵۰ گرمی + ۱ عدد کرم ارده ملک میر ۳۵۰ گرمی رایگان
ملک میر

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 1400 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

۳ عدد ارده شکلاتی ممتاز ۳۵۰ گرمی + ۱ عدد ارده شکلاتی ممتاز ملک میر ۳۵۰ گرمی رایگان
ملک میر

ویژگی ها نوع : شکلاتی - وزن : 1400 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

۴ عدد حلوا ارده ممتاز ۵۰۰ گرمی + ۱ عدد حلوا ارده ممتاز ملک میر ۵۰۰ گرمی رایگان
ملک میر

ویژگی ها نوع : ممتاز - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

۶ عدد ارده ممتاز ۴۰۰ گرمی + ۱ عدد ارده ممتاز ملک میر ۴۰۰ گرمی رایگان
ملک میر

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 2800 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن

فاقد برنامه تأمین

حلوا شکری ملک میر ۷ کیلویی
ملک میر

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 7 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : کنجدآسیاب شده - شکر - گلوگز - مونوگیلیسیرید - اسیدسیتریک - هل - وانیل - پسته - بادام - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین