فلافل ۳۵۰ گرمی منجمد مارین
مارین

ویژگی ها نوع : فلافل - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : نخود 65 درصد - پیاز - سیب زمینی - روغن گیاهی - نمک - ادویه - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/14396

فاقد برنامه تأمین

ناگت قارچ و مرغ منجمد ۲۵۰ گرمی مارین
مارین

ویژگی ها نوع : ناگت مرغ - وزن : 250 - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت مرغ 60 درصد - قارچ - آرد سوخاری - روغن سرخ کردنی - فلفل دلمه ای- نمک - پودر تخم مرغ - نشاسته - کازئین - پودر آب پنیر - ادويه - میکرو کریستالاین سلولز - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/13619

فاقد برنامه تأمین

سیب زمینی خلال منجمد ۷۰۰ گرم مارین
مارین

ویژگی ها نوع : سیب زمینی - وزن : 700 گرم - فرآوری : خرد شده - مدت ماندگاری : 6 - ترکیبات : سيب زميني، روغن مايع گياهي مخصوص سرخ کردنی - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1006/ظ/38

فاقد برنامه تأمین

مرغ برگر سوخاری منجمد ۴۶۰ گرمی مارین
مارین

ویژگی ها نوع : مرغ برگر - درصد گوشت : 65 - وزن : 460 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت ران‌ مرغ 65 درصد- آرد سوخاری - کازئین - روغن سرخ کردنی گیاهی - پودر تخم‌مرغ - شیر خشک کم‌چرب - نشاسته - نمک - ادویه - نوع بسته بندی : اسکین پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/12205

فاقد برنامه تأمین

میگو سوخاری منجمد ۲۵۰ گرمی مارین
مارین

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/12204

فاقد برنامه تأمین

شنیسل مرغ ۴۵۰ گرمی منجمد مارین
مارین

ویژگی ها نوع : شنیسل - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : سينه مرغ چرخ شده 90 درصد، روغن گیاهی سرخ کردنی، آرد سوخاري، نشاسته، پودر تخم مرغ، شير خشک بدون چربی،کازئین، نمک، ژل میکرو کریستالاین سلولز، ادویه، اسانس دود ، - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/17658

فاقد برنامه تأمین

فیله مرغ سوخاری منجمد ۴۰۰ گرمی مارین
مارین

ویژگی ها نوع : فیله سوخاری - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : فیله مرغ 80 درصد - آرد سوخاری - روغن مایع گیاهی - نشاسته گندم - نمک - ادویه - شیر خشک - پودر تخم مرغ - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/12203

فاقد برنامه تأمین

فلافل ۹۵۰ گرمی منجمد مارین
مارین

ویژگی ها نوع : فلافل - وزن : 950 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : نخود 65 درصد - پیاز - سیب زمینی - روغن گیاهی سرخ کردنی - نمک - ادویه - پودر سبزیجات معطر - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/14396

فاقد برنامه تأمین

کوردن بلو منجمد ۵۰۰ گرمی مارین
مارین

ویژگی ها نوع : کوردن بلو - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت سینه مرغ 70 درصد - آردسوخاری - پنیر - ژامبون تنوری گوشت - روغن مایع گیاهی - نمک - ادویه - شیر خشک کم چرب - کازیین - آردگندم - نشاسته - پودر تخم مرغ - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/18679

فاقد برنامه تأمین

شنیسل مرغ ۵۵۰ گرمی منجمد مارین
مارین

ویژگی ها نوع : شنیسل - وزن : 550 گرم - مدت ماندگاری : 1 ماه - ترکیبات : سينه مرغ 90 درصد، روغن گیاهی سرخ کردنی،پودر سوخاري، نشاسته گندم، پودر تخم مرغ، ادویه، شير خشک بدون چربی، کازیین، نمک، ژل میکرو کریستالاین سلولز، ادویه، اسانس دود - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/18915

فاقد برنامه تأمین

میگو سوخاری منجمد ۴۵۰ گرمی مارین
مارین

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/12204

فاقد برنامه تأمین

سیب زمینی خلال ۲.۵ کیلویی منجمد مارین
مارین

ویژگی ها نوع : سیب زمینی - وزن : 2500 گرم - فرآوری : شسته شده, پاک شده, خرد شده, آماده خوردن - مدت ماندگاری : 6 - ترکیبات : سیب زمینی - روغن مایع گیاهی مخصوص سرخ کردنی - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1006/ظ/38

فاقد برنامه تأمین

شنیسل مرغ فرمینگ خانواده ۱ کیلوگرمی منجمد مارین
مارین

ویژگی ها نوع : شنیسل - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 7 ماه - ترکیبات : سینه مرغ چرخ شده 90 درصد - روغن گیاهی سرخ کردنی ( تراریخته ) - آرد سوخاری - نشاسته - پودر تخم مرغ - شیرخشک بدون چربی - کازئین - ژل میکروکریستالاین - ادویه - اسانس دود - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/17658

فاقد برنامه تأمین

کوردن بلو منجمد ۱۰۰۰ گرمی مارین
مارین

ویژگی ها نوع : کوردن بلو - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : مرغ 70 درصد - آردسوخاری - پنیر پیتزا - ژامبون - روغن سرخ کردنی - نمک - پودر تخم مرغ - شیر خشک بدون چرب - گلوتن - نشاسته - آرد گندم - کازئین - ادویه - اسانس دود - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/18679

فاقد برنامه تأمین

فیله مرغ سوخاری منجمد۱ کیلویی خانواده مارین
مارین

ویژگی ها نوع : فیله سوخاری - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : فیله مرغ 80 درصد - آرد سوخاری - روغن سرخ کردنی - پودر تخم مرغ - نمک - نشاسته - ادویه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/12203

فاقد برنامه تأمین

ناگت مرغ مهمانی منجمد۱۵۰۰ گرمی مارین
مارین

ویژگی ها نوع : ناگت مرغ - وزن : 1500 - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت مرغ 70 درصد - آرد سوخاری - روغن سرخ کردنی گیاهی - کازئین - پودر تخم مرغ کامل - شیرخشک کم چرب - نشاسته - الئورزین - ژل میکرو کریستالاین سلولز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/12202

فاقد برنامه تأمین

میگو سوخاری منجمد خانواده ۱ کیلو گرمی مارین
مارین

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/12204

فاقد برنامه تأمین