فلافل منجمد مارین ۳۵۰ گرمی
مارین

ویژگی ها نوع : فلافل - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : نخود 65 درصد - پیاز - سیب زمینی - روغن گیاهی - نمک - ادویه - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/14396

۲۰ %
تخفیف

۱۴,۴۰۰ تومان

۱۱,۵۲۰ تومان

ناگت مرغ منجمد (ستاره) مارین ۲۵۰ گرمی
مارین

ویژگی ها نوع : ناگت مرغ - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت مرغ 70 درصد - آرد سوخاری - روغن سرخ کردنی گیاهی - کازئین - پودر تخم مرغ کامل - شیرخشک کم چرب - نشاسته - الئورزین - ژل میکرو کریستالاین سلولز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/12202

۲۰ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۴,۸۰۰ تومان

ناگت قارچ و مرغ منجمد مارین ۲۵۰ گرمی
مارین

ویژگی ها نوع : ناگت مرغ - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت مرغ 60 درصد - قارچ - آرد سوخاری - روغن سرخ کردنی - فلفل دلمه ای- نمک - پودر تخم مرغ - نشاسته - کازئین - پودر آب پنیر - ادويه - میکرو کریستالاین سلولز - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/13619

۲۰ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۴,۸۰۰ تومان

سیب زمینی خلال منجمد مارین ۷۰۰ گرم
مارین

ویژگی ها نوع : سیب زمینی - وزن : 700 گرم - فرآوری : خرد شده - مدت ماندگاری : 6 - ترکیبات : سيب زميني، روغن مايع گياهي مخصوص سرخ کردنی - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1006/ظ/38

۲۰ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۴,۸۰۰ تومان

مرغ برگر سوخاری منجمد مارین ۴۶۰ گرمی
مارین

ویژگی ها نوع : مرغ برگر - درصد گوشت : 65 - وزن : 460 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت ران‌ مرغ 65 درصد- آرد سوخاری - کازئین - روغن سرخ کردنی گیاهی - پودر تخم‌مرغ - شیر خشک کم‌چرب - نشاسته - نمک - ادویه - نوع بسته بندی : اسکین پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/12205

۲۰ %
تخفیف

۳۲,۵۰۰ تومان

۲۶,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ منجمد مارین ۴۵۰ گرمی
مارین

ویژگی ها نوع : شنیسل - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : سينه مرغ چرخ شده 90 درصد، روغن گیاهی سرخ کردنی، آرد سوخاري، نشاسته، پودر تخم مرغ، شير خشک بدون چربی،کازئین، نمک، ژل میکرو کریستالاین سلولز، ادویه، اسانس دود ، - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/17658

۲۰ %
تخفیف

۳۳,۵۰۰ تومان

۲۶,۸۰۰ تومان

میگو سوخاری منجمد ۲۵۰ گرمی مارین
مارین

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/12204

۲۰ %
تخفیف

۳۴,۵۰۰ تومان

۲۷,۶۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری منجمد مارین ۴۰۰ گرمی
مارین

ویژگی ها نوع : فیله سوخاری - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : فیله مرغ 80 درصد - آرد سوخاری - روغن مایع گیاهی - نشاسته گندم - نمک - ادویه - شیر خشک - پودر تخم مرغ - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/12203

۲۰ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۲۸,۰۰۰ تومان

ناگت نیمه پخته مرغ منجمد مارین ۵۰۰ گرمی
مارین

ویژگی ها نوع : ناگت مرغ - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت مرغ 70 درصد - آرد سوخاری - روغن سرخ کردنی - کازئین - پودر تخم مرغ - شیر خشک کم چرب - نشاسته - نمک - ادویه - ژل میکروکریستالاین سلولز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/12202

۲۰ %
تخفیف

۳۸,۰۰۰ تومان

۳۰,۴۰۰ تومان

فلافل منجمد مارین ۹۵۰ گرمی
مارین

ویژگی ها نوع : فلافل - وزن : 950 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : نخود 65 درصد - پیاز - سیب زمینی - روغن گیاهی سرخ کردنی - نمک - ادویه - پودر سبزیجات معطر - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/14396

۲۰ %
تخفیف

۳۸,۰۰۰ تومان

۳۰,۴۰۰ تومان

کوردن بلو منجمد مارین ۵۰۰ گرمی
مارین

ویژگی ها نوع : کوردن بلو - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت سینه مرغ 70 درصد - آردسوخاری - پنیر - ژامبون تنوری گوشت - روغن مایع گیاهی - نمک - ادویه - شیر خشک کم چرب - کازیین - آردگندم - نشاسته - پودر تخم مرغ - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/18679

۲۰ %
تخفیف

۳۹,۰۰۰ تومان

۳۱,۲۰۰ تومان

فیش فینگر نیمه پخته منجمد مارین ۵۰۰ گرمی
مارین

ویژگی ها نوع : فیله ماهی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/17994

۲۰ %
تخفیف

۴۴,۰۰۰ تومان

۳۵,۲۰۰ تومان

شنیسل مرغ منجمد مارین ۵۵۰ گرمی
مارین

ویژگی ها نوع : شنیسل - وزن : 550 گرم - مدت ماندگاری : 1 ماه - ترکیبات : سينه مرغ 90 درصد، روغن گیاهی سرخ کردنی،پودر سوخاري، نشاسته گندم، پودر تخم مرغ، ادویه، شير خشک بدون چربی، کازیین، نمک، ژل میکرو کریستالاین سلولز، ادویه، اسانس دود - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/18915

۲۰ %
تخفیف

۴۹,۰۰۰ تومان

۳۹,۲۰۰ تومان

میگو سوخاری منجمد ۴۵۰ گرمی مارین
مارین

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/12204

۲۰ %
تخفیف

۶۲,۰۰۰ تومان

۴۹,۶۰۰ تومان

شنیسل مرغ فرمینگ خانواده منجمد مارین ۱۰۰۰ گرمی
مارین

ویژگی ها نوع : شنیسل - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 7 ماه - ترکیبات : سینه مرغ چرخ شده 90 درصد - روغن گیاهی سرخ کردنی ( تراریخته ) - آرد سوخاری - نشاسته - پودر تخم مرغ - شیرخشک بدون چربی - کازئین - ژل میکروکریستالاین - ادویه - اسانس دود - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/17658

۲۰ %
تخفیف

۶۲,۰۰۰ تومان

۴۹,۶۰۰ تومان

ناگت مرغ منجمد (ستاره) مارین ۱ کیلویی
مارین

ویژگی ها نوع : ناگت مرغ - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت مرغ-آرد سوخاری-روغن سرخ کردنی -کازلین-پودر تخم مرغ کامل-شیرخشک کم چرب-نشاسته-نمک تصفیه شده خوراکی-فلفل-آب آشامیدنی - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/12202

۲۰ %
تخفیف

۶۳,۰۰۰ تومان

۵۰,۴۰۰ تومان

سیب زمینی خلال منجمد مارین ۲.۵ کیلویی
مارین

ویژگی ها نوع : سیب زمینی - وزن : 2500 گرم - فرآوری : شسته شده, پاک شده, خرد شده, آماده خوردن - مدت ماندگاری : 6 - ترکیبات : سیب زمینی - روغن مایع گیاهی مخصوص سرخ کردنی - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1006/ظ/38

۲۰ %
تخفیف

۶۷,۰۰۰ تومان

۵۳,۶۰۰ تومان

کوردن بلو منجمد مارین ۱۰۰۰ گرمی
مارین

ویژگی ها نوع : کوردن بلو - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : مرغ 70 درصد - آردسوخاری - پنیر پیتزا - ژامبون - روغن سرخ کردنی - نمک - پودر تخم مرغ - شیر خشک بدون چرب - گلوتن - نشاسته - آرد گندم - کازئین - ادویه - اسانس دود - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/18679

۲۰ %
تخفیف

۷۷,۰۰۰ تومان

۶۱,۶۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری منجمد خانواده مارین ۱۰۰۰ گرمی
مارین

ویژگی ها نوع : فیله سوخاری - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : فیله مرغ 80 درصد - آرد سوخاری - روغن سرخ کردنی - پودر تخم مرغ - نمک - نشاسته - ادویه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/12203

۲۰ %
تخفیف

۸۲,۵۰۰ تومان

۶۶,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ مهمانی منجمد مارین ۱۵۰۰ گرمی
مارین

ویژگی ها نوع : ناگت مرغ - وزن : 1500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت مرغ 70 درصد - آرد سوخاری - روغن سرخ کردنی گیاهی - کازئین - پودر تخم مرغ کامل - شیرخشک کم چرب - نشاسته - الئورزین - ژل میکرو کریستالاین سلولز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/12202

۲۰ %
تخفیف

۹۵,۰۰۰ تومان

۷۶,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری منجمد خانواده ۱ کیلو گرمی مارین
مارین

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/12204

۲۰ %
تخفیف

۱۳۶,۰۰۰ تومان

۱۰۸,۸۰۰ تومان

فیله ماهی سوخاری منجمد ۵۰۰ گرمی مارین
مارین

ویژگی ها نوع : تیلاپیا - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/15526

فاقد برنامه تأمین