سس فلفل هالوپینو پیلی پیلی ۲۵۰ گرمی
پیلی پیلی

ویژگی ها نوع : هالوپینو - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : فلفل سبز - پیاز - روغن مایع گیاهی - فلفل هالوپینو - سرکه با اسیدیته 11% - سیر - آبلیمو - نمک تصفیه شده خوراکی - زانتان گام - نشاسته خوراکی - آب آشامیدنی - نوع بسته بندی : شیشه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/23034

۳۵ %
جشنواره

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۲,۰۲۵ تومان

سس گوجه فرنگی با هالوپینو پیلی پیلی ۲۵۰ گرمی
پیلی پیلی

ویژگی ها نوع : گوجه فرنگی - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوجه فرنگی - فلفل هالوپینو - سرکه با اسیدیته 5% - فلفل سبز - پاپریکا - روغن مایع گیاهی آفتابگردان - نمک تصفیه شده خوراکی - رب گوجه فرنگی با بریکس 36 - شکر - پودر فلفل قرمز - سیر - آب لیمو - صمغ گزانتان - پودر پیاز - پودر چیلی - نشاسته ذرت اصلاح شده - گشنیز - پودر فلفل سیاه - جعفری - نوع بسته بندی : شیشه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/23040

۳۵ %
جشنواره

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۲,۰۲۵ تومان

سس فلفل سیاه پیلی پیلی ۲۵۰ گرمی
پیلی پیلی

ویژگی ها نوع : فلفل سیاه - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : روغن مایع گیاهی - سرکه با اسیدیته 11% - پیاز - فلفل سیاه آسیاب شده - شکر - هالوپینو - آبلیمو - سیر - نمک تصفیه شده خوراکی - زانتان گام - نشاسته خوراکی - آب آشامیدنی - نوع بسته بندی : شیشه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/23038

۳۵ %
جشنواره

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۲,۰۲۵ تومان

سس چیلی تای پیلی پیلی ۲۵۰ گرمی
پیلی پیلی

ویژگی ها نوع : چیلی تای - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : فلفل چیلی - شکر - سرکه با اسیدیته 11% - گلوکز - پودر سیر - نمک تصفیه شده خوراکی - نشاسته خوراکی - آب آشامیدنی - نوع بسته بندی : شیشه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/23035

۳۵ %
جشنواره

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۲,۰۲۵ تومان

سس لیمو و سبزیجات معطر پیلی پیلی ۲۵۰ گرمی
پیلی پیلی

ویژگی ها نوع : لیمو - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : فلفل قرمز - روغن آفتاب گردان - فلفل هالوپینو - سرکه - پیاز - سیر - آب لیمو - نمک - پاپریکا - رانتان گام - نشاسته - آب - نوع بسته بندی : شیشه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/23036

۳۵ %
جشنواره

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۲,۰۲۵ تومان

سس سیر پیلی پیلی ۲۵۰ گرمی
پیلی پیلی

ویژگی ها نوع : سیر - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : روغن مایع آفتاب گردان - پودر پیاز - سرکه - سیر - پودر سیر - شکر - نمک - پودر فلفل سفید - زانتان گام - نشاسته - آب آشامیدنی - نوع بسته بندی : شیشه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/23037

۳۵ %
جشنواره

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۲,۰۲۵ تومان

سس تند اورجینال پیلی پیلی ۲۵۰ گرمی
پیلی پیلی

ویژگی ها نوع : تند اورجینال - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : فلفل قرمز - روغن آفتابگردان - فلفل هالوپینو - سرکه - پیاز - سیر - آب لیمو - نمک - پاپریکا - رانتان گام - نشاسته - آب - نوع بسته بندی : شیشه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/23033

۳۵ %
جشنواره

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۲,۰۲۵ تومان

سس کاری پیلی پیلی ۲۵۰ گرمی
پیلی پیلی

ویژگی ها نوع : کاری - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : پودر سیر - پودر پیاز - رب گوجه فرنگی با بریکس 36 - شکر سفید - آبلیمو - روغن مایع گیاهی آفتابگردان - سرکه با اسیدیته 5 درصد - نمک تصفیه شده خوراکی - نشاسته ذرت - پودر فلفل قرمز - صمغ زانتان - پودر زنجبیل - پودر پاپریکا - پودر زیره - دارچین - پودر انبه - زردچوبه - پودر خردل - آب آشامیدنی - نوع بسته بندی : شیشه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/23950

۳۵ %
جشنواره

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۲,۰۲۵ تومان

سس انبه تند پیلی پیلی ۲۵۰ گرمی
پیلی پیلی

ویژگی ها نوع : انبه - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : شکر سفید - سرکه با اسیدیته 5% - پوره انبه - نشاسته - نمک تصفیه شده خوراکی - پودر فلفل قرمز - پودر زنجبیل - گزانتان - آب آشامیدنی - نوع بسته بندی : شیشه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/23949

۳۵ %
جشنواره

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۲,۰۲۵ تومان

سس باربیکیو (کباب) پیلی پیلی ۲۵۰ گرمی
پیلی پیلی

ویژگی ها نوع : باربیکیو - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : رب گوجه فرنگی بابریکس 36 - شکر - سرکه با اسیدیته 5% - فلفل - روغن مایع گیاهی - شربت خرما - آبلیمو - نشاسته ذرت - پودر پیاز - پودر فلفل سیاه - پودر سیر - زانتان گام - اسانس طبیعی یا مشابه طبیعی دود - پودر دارچین - آب آشامیدنی - نوع بسته بندی : شیشه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/23039

۳۵ %
جشنواره

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۲,۰۲۵ تومان