توت ارگانیک ۲۵۰گرمی بیونیک
بیونیک

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۵ %
تخفیف

۱۴,۹۰۰ تومان

۱۴,۱۵۵ تومان

غنچه گل ارگانیک ۷۵ گرمی بیونیک
بیونیک

ویژگی ها نوع : غنچه گل - وزن : 75 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۷,۱۰۰ تومان

کشمش ارگانیک ۲۵۰ گرمی بیونیک
بیونیک

ویژگی ها نوع : کشمش - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۰۰۰ تومان

توت ارگانیک ۵۰۰ گرمی بیونیک
بیونیک

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۵ %
تخفیف

۲۷,۸۰۰ تومان

۲۶,۴۱۰ تومان

انجیر ارگانیک ۲۵۰ گرمی بیونیک
بیونیک

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۵ %
تخفیف

۳۲,۰۰۰ تومان

۳۰,۴۰۰ تومان

زرشک ارگانیک ۲۵۰ گرمی بیونیک
بیونیک

ویژگی ها نوع : زرشک - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۳۵,۵۰۰ تومان

۳۳,۷۲۵ تومان

زعفران ارگانیک ۲ گرمی بیونیک
بیونیک

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 2 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۳۷,۵۰۰ تومان

۳۵,۶۲۵ تومان

کشمش ارگانیک ۵۰۰ گرمی بیونیک
بیونیک

ویژگی ها نوع : کشمش - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۳۸,۰۰۰ تومان

۳۶,۱۰۰ تومان

انجیر ارگانیک ۵۰۰ گرمی بیونیک
بیونیک

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۵ %
تخفیف

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۷,۰۰۰ تومان

زرشک ارگانیک ۵۰۰گرمی بیونیک
بیونیک

ویژگی ها نوع : زرشک - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۵ %
تخفیف

۶۹,۰۰۰ تومان

۶۵,۵۵۰ تومان

زعفران ارگانیک ۱ مثقالی بیونیک
بیونیک

ویژگی ها نوع : زعفران - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۷۷,۵۰۰ تومان

۷۳,۶۲۵ تومان