مارمالاد برگه زرد آلو بدون شکر مژین۲۸۰ گرمی
مژین

ویژگی ها نوع : مارمالاد - وزن : 280 گرم - مدت ماندگاری : 2 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۳,۷۵۰ تومان

مربای خانگی توت فرنگی مژین ۳۰۰ گرمی
مژین

ویژگی ها نوع : توت فرنگی - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 2 ماه - ترکیبات : توت فرنگی - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 17/08/2555

۵ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۸,۵۰۰ تومان

مربای خانگی گیلاس مژین ۳۰۰ گرمی
مژین

ویژگی ها نوع : گیلاس - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 2 ماه - ترکیبات : گیلاس - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 17/08/2555

۵ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۳,۲۵۰ تومان

خرمالو خشک مژین ۳۳۰ گرمی
مژین

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 330 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۳ %
تخفیف

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۸,۲۰۰ تومان

خرمالو خشک مژین ۱ کیلویی
مژین

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۳ %
تخفیف

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۱۵۵,۲۰۰ تومان

قیسی زرد آلو خشک آفتابی مژین ۱۰۰ گرمی
مژین

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

قیسی زرد آلو خشک آفتابی مژین۵۰۰ گرمی
مژین

ویژگی ها نوع : تک میوه - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین